Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

59
Tontinluovutuksen energiatehokkuusehdot

Tontinluovutus

Tontinluovutusehdoilla voidaan vaikuttaa uusien rakennusten energiatehokkuuteen ja edistää niiden energiansäästöä ja –tuotantoa.

Asuinkerrostalotonttien tontinluovutusehdoissa on jo käytössä kansallista tasoa tiukemmat energiatehokkuusvaatimukset: Rakennusten tulee täyttää B2018 energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku alittaa tason 80 kWhE/(m²vuosi). Vuokralaisilta myös edellytetään, että he toimittavat selvityksen vaatimusten toteutumisesta. Lisäksi uusien hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa kannustetaan korkeampaan energiatehokkuuteen sekä hiilineutraalisuutta edistäviin ratkaisuihin. Varauksensaajia pyydetään antamaan näistä selvitys, joka voidaan merkittävissä tapauksissa ottaa huomioon tulevissa asuntotonttihauissa.

Ennen kuin energiatehokkuusvaatimuksia voidaan tiukentaa nykyisestä, on arvioitava, mitä muutokset edellyttävät rakentamiselta sekä miten ne vaikuttavat kustannuksiin ja hankkeiden toteutumiseen. Tämä vaatii ulkopuolisia resursseja.

Energiatehokkuusvaatimusten muutokset edellyttävät myös, että kansallisten määräysten kehittymistä seurataan aktiivisesti.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupungilla on tontinluovutusehdoissa kansallista tasoa tiukemmat energiatehokkuusehdot. Ehtojen kehittämistarpeita ja –mahdollisuuksia arvioidaan aktiivisesti kansallisten määräysten kehittyessä sekä saatujen kokemusten ja pilottien perusteella. Energiatehokkuusehdoilla edistetään energiansäästöä ja rakennusten uusiutuvan energian tuotantoa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
Maka_Make
Yhteyshenkilöt
 • Sami Haapanen

  Sami Haapanen

  Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

 • Kati Valkama

  Kati Valkama

  Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

Tietoja päivitetty 15.10.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 10.09.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 31.12.2020 | Valmistellaan siirtyminen edellyttämään A-energiatehokkuusluokkaa kerrostalotuotannossa.

Mittarit

Tontinluovutusehdoissa vaadittu E-luokka
Kansallista tasoa tiukemmat energiatehokkuusehdot sisältävien uusien vuokrasopimusten osuus

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?