Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

6
Pyöräilyyn liittyvät palvelut

Kestävien kulkumuotojen käyttö

Toimenpide on osa Helsingin kaupungin pyöräilyn edistämisohjelmaa.

6.1. Kehitetään kaupunkipyöräjärjestelmää (vastuutaho: HKL ja HSL)

Kaupunkipyörien määrää ja pyöräasemien aluetta on laajennettu vuosittain.

6.2. Kehitetään pyöräkeskuksia (vastuutaho: HKL)

Lisätietoa löytyy Helsingin pyöräkeskuksesta.

6.3. Kehitetään pyöräpysäköintiä

Pyöräpysäköinti katetaan toimenpiteessä 9 ja pyörien liityntäpysäköinti toimenpiteessä 1.3

6.4. Kehitetään pyöräilyyn liittyvien palvelujen viestintää

Pääkaupunkiseudun kunnat ja HSL ovat laatineet pyöräilyn markkinointistrategian vuosille 2016–2020. Strategian tavoitteena on kasvattaa pyöräilyä ja lisätä liikkujien ymmärrystä toisiaan kohtaan. 

Viestintää kestävistä liikkumismuodoista tehdään osana HSL:n perustyötä.

6.5. Kehitetään ja lisätään kapasiteettia pyörien kuljettamiseksi raskaassa raideliikenteessä (vastuutaho: HSL)

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kehitetään pyöräilyyn liittyviä palveluja (kaupunkipyörät, pyöräkeskukset, pyöräpysäköinti jne.) ja niiden viestintää.
Kehitetään ja lisätään kapasiteettia pyörien kuljettamiseksi raskaassa raideliikenteessä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 18.09.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

  Tllannekuvaus Liikenne- ja katusuunnittelun osalta valmis

  Mitä on tehtävä?
 • 25.02.2020
  Yhteyshenkilö päävastuuorganisaatiosta valittu

  HKL:n yhteyshenkilö puuttuu, tiedot nyt Helsingin kaupungin osalta laitettu.

Mittarit

Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Myöhässä
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
HKLMaka_LikeHSLHSY
Yhteyshenkilöt
 • Ilari Heiska

  Ilari Heiska

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

 • Jari Rantsi

  Jari Rantsi

  liikenneinsinööri

  Liikenne- ja katusuunnittelu

Tietoja päivitetty 19.02.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?