Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

67
Energiarenessanssi-ohjelma

Energiarenessanssi

Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian lisäämistä peruskorjausten yhteydessä nimitetään energiarenessanssiksi. Ohjelmassa keskitytään erityisesti yksityiseen asuinkerrostalokantaan. Ohjelmaa on laadittu vuodesta 2018 ja siinä hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä ja kokeiluhankkeita. Valmistelua varten on järjestetty kaupungin virkamiehille ja sidosryhmille työpajoja sekä tehty avain henkilöiden haastatteluja.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Laaditaan energiarenessanssi-ohjelma lähiöiden ja yksityisen vanhan rakennuskannan peruskorjaamisesta energiatehokkaalla tavalla
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Vaikutus
Hyvin merkittävä vaikutus
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Petteri Huuska

  Petteri Huuska

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

 • Jari Viinanen

  Jari Viinanen

  ympäristötarkastaja

  Ympäristöpalvelut

Tietoja päivitetty 21.10.2019

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 19.09.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 30.10.2019 | Energiarenessanssi -työpaja kaupungin asiantuntijoille ja sidosryhmille

  Järjestetään energiarenessanssi-ohjelman työpaja kaupungin asiantuntijoille ja sidosryhmille sitoutumisen ja toimenpiteiden täsmentämisen edistämiseksi.

 • 31.12.2019 | Energiarenessanssiohjelman luonnos on valmis

  Työpajan tulokset on huomioitu ohjelmassa ja sovittu hyväksymiskäytäntö.

 • 31.03.2020 | Ohjelman hyväksyminen

  Ohjelma on hyväksytty.

Mittarit

Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän myönnetyn tuen määrä

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?