Hyppää sisältöön

67
Energiarenessanssi-ohjelma

Categories:Energiarenessanssi

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Käynnistysvaihe
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Toimenpiteet 56, 63 ja 66 on seurantaa varten yhdistetty osaksi toimenpidettä 67. 

Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian lisäämistä peruskorjausten yhteydessä nimitetään energiarenessanssiksi. Ohjelmassa keskitytään erityisesti yksityiseen asuinkerrostalokantaan. Ohjelmaa on laadittu vuodesta 2018 ja siinä hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä ja kokeiluhankkeita. Valmistelua varten on järjestetty kaupungin virkamiehille ja sidosryhmille työpajoja sekä tehty avainhenkilöiden haastatteluja.

Asemakaavoituksella ja tontinluovutuksella  mahdollistetaan tonttien lisärakentamista nykyisten rakennusten energiataloudellisten korjausten tukemiseksi ja tämä voi olla yksi keino tukea olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuusparannuksia. Maapoliittisilla toimenpiteillä edistetään täydennysrakentamishankkeiden toteutumista. Maapoliittisten linjausten valmistelun yhteydessä selvitetään, mitkä ovat maapoliittisten toimenpiteiden mahdollisuudet kannustaa energiatehokkaaseen rakentamiseen.

TOP11-kaupunkien rakennusvalvontojen yhteisesti laatima maalämpöhankkeen toteutusohje otetaan käyttöön (www.pksrava.fi, ohje julkaistaan keväällä 2020). Maalämpöhankkeet (alle 300 m) on vapautettu rakennusvalvonnan lupamaksusta vuoden 2020 alusta lähtien.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Laaditaan energiarenessanssi-ohjelma lähiöiden ja yksityisen vanhan rakennuskannan peruskorjaamisesta energiatehokkaalla tavalla
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Yhdistetyt toimenpiteet

40Laaditaan linjaukset, tavoitteet ja menettelytapa energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen liittyvistä toisinaan ristikkäisistä intresseistä tilahankkeissa, ts. kustannukset, kannattavuus, suojeluarvot, arkkitehtoniset ratkaisut, kaupunkikuva
56Asemakaavoituksella mahdollistetaan jatkosuunnittelu rakentamisen toteuttamiseksi kansallista tasoa energiatehokkaammaksi, huomioiden myös alueelliset erityispiirteet. Kaavamuutosten pohjaksi laaditaan alueellisia suunnitteluperiaatteita, joissa tarkastellaan tonttien lisärakentamista nykyisten rakennusten energiataloudellisten korjausten tukemiseksi.
63Kehitetään ennakoivaa neuvontaa (esim. jo hankesuunnitteluvaiheessa) taloyhtiöille energiatehokkaiden peruskorjauksien sekä uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseksi. - TOP11-kaupunkien rakennusvalvontojen yhteisesti laatima maalämpöhankkeen toteutusohje otetaan käyttöön (www.pksrava.fi, ohje julkaistaan keväällä 2018). Lisäksi selvitetään mahdollisuutta vapauttaa maalämpöhankkeet rakennusvalvonnan lupamaksusta.
64Tehdään suojellun rakennuskannan peruskorjausten energiatehokkaille ratkaisuille toimintamallit ja hyvät esimerkit. Lupahankkeen ennakkoneuvottelussa opastetaan, miten monin eri tavoin rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa. Hyvien esimerkkien avulla korostetaan suojeltujen kohteiden ammattitaitoista suunnittelua ja osaavaa, rakennuksen pitkän elinkaaren huomioon ottavaa toteutusta.
66Tehdään tiekartta tai palvelupolku siitä, miten rakentamisen ohjausta voidaan kehittää rakentamisen kaikissa vaiheissa mahdollisimman energiatehokkaan rakentamisen toteuttamiseksi. (Rya tekee tätä kehitystyötä omissa prosesseissa (mm. ympäristöohjausmalli))

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 31.12.2020

  Energiarenessanssiohjelma on hyväksytty

  Energiarenessanssiohjelman luonnosta käsiteltiin keväällä HNH2035-ohjausryhmässä. Asia lähetetiin kesäkuussa päätöksentekoon ja odottaa käsittelyä. Tavoitteena on ohjelman hyväksyntä osana vuoden 2020 talousarviota vuoden lopussa. Ohjelmasta tehdään taitettu julkaisu.

Mitä on tehty?

 • 31.03.2020

  Energiarenessanssiohjelman luonnos on valmis

  Ohjelman luonnos valmistui sovitusti 31.3 mennessä ja lähti päätöksentekoon. 

 • 30.10.2019

  Energiarenessanssi -työpaja kaupungin asiantuntijoille ja sidosryhmille

  Järjesttiin energiarenessanssi-ohjelman työpaja kaupungin asiantuntijoille ja sidosryhmille sitoutumisen ja toimenpiteiden täsmentämisen edistämiseksi.

 • 23.10.2019

  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

 • 19.09.2019

  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

Mittarit

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Hyvin merkittävä

Aikajänne

Vastuuorganisaatiot

Palu_YmpaMakaPalu_RavaAry

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Petteri Huuska

  Petteri Huuska

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

 • Kaisa-Reeta Koskinen

  Kaisa-Reeta Koskinen

  projektinjohtaja

  Kaupunkiympäristön toimiala

 • Petri Perkiömäki

  Petri Perkiömäki

  yksikön päällikkö

  Rakennusvalvontapalvelut

Tietoja päivitetty 01.09.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?