Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

67
Energiarenessanssi-ohjelma

Energiarenessanssi

Toimenpiteet 56, 63 ja 66 on seurantaa varten yhdistetty osaksi toimenpidettä 67. 

Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian lisäämistä peruskorjausten yhteydessä nimitetään energiarenessanssiksi. Ohjelmassa keskitytään erityisesti yksityiseen asuinkerrostalokantaan. Ohjelmaa on laadittu vuodesta 2018 ja siinä hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä ja kokeiluhankkeita. Valmistelua varten on järjestetty kaupungin virkamiehille ja sidosryhmille työpajoja sekä tehty avainhenkilöiden haastatteluja.

Asemakaavoituksella ja tontinluovutuksella  mahdollistetaan tonttien lisärakentamista nykyisten rakennusten energiataloudellisten korjausten tukemiseksi ja tämä voi olla yksi keino tukea olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuusparannuksia. Maapoliittisilla toimenpiteillä edistetään täydennysrakentamishankkeiden toteutumista. Maapoliittisten linjausten valmistelun yhteydessä selvitetään, mitkä ovat maapoliittisten toimenpiteiden mahdollisuudet kannustaa energiatehokkaaseen rakentamiseen.

TOP11-kaupunkien rakennusvalvontojen yhteisesti laatima maalämpöhankkeen toteutusohje otetaan käyttöön (www.pksrava.fi, ohje julkaistaan keväällä 2020). Maalämpöhankkeet (alle 300 m) on vapautettu rakennusvalvonnan lupamaksusta vuoden 2020 alusta lähtien.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Laaditaan energiarenessanssi-ohjelma lähiöiden ja yksityisen vanhan rakennuskannan peruskorjaamisesta energiatehokkaalla tavalla
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Yhdistetyt toimenpiteet
56Asemakaavoituksella mahdollistetaan jatkosuunnittelu rakentamisen toteuttamiseksi kansallista tasoa energiatehokkaammaksi, huomioiden myös alueelliset erityispiirteet. Kaavamuutosten pohjaksi laaditaan alueellisia suunnitteluperiaatteita, joissa tarkastellaan tonttien lisärakentamista nykyisten rakennusten energiataloudellisten korjausten tukemiseksi.
63Kehitetään ennakoivaa neuvontaa (esim. jo hankesuunnitteluvaiheessa) taloyhtiöille energiatehokkaiden peruskorjauksien sekä uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseksi. - TOP11-kaupunkien rakennusvalvontojen yhteisesti laatima maalämpöhankkeen toteutusohje otetaan käyttöön (www.pksrava.fi, ohje julkaistaan keväällä 2018). Lisäksi selvitetään mahdollisuutta vapauttaa maalämpöhankkeet rakennusvalvonnan lupamaksusta.
66Tehdään tiekartta tai palvelupolku siitä, miten rakentamisen ohjausta voidaan kehittää rakentamisen kaikissa vaiheissa mahdollisimman energiatehokkaan rakentamisen toteuttamiseksi. (Rya tekee tätä kehitystyötä omissa prosesseissa (mm. ympäristöohjausmalli))

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 19.09.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 30.10.2019
  Energiarenessanssi -työpaja kaupungin asiantuntijoille ja sidosryhmille

  Järjesttiin energiarenessanssi-ohjelman työpaja kaupungin asiantuntijoille ja sidosryhmille sitoutumisen ja toimenpiteiden täsmentämisen edistämiseksi.

 • 31.03.2020
  Energiarenessanssiohjelman luonnos on valmis

  Ohjelman luonnos valmistui sovitusti 31.3 mennessä ja lähti päätöksentekoon. 

  Mitä on tehtävä?
 • 30.06.2020
  Energiarenessanssiohjelma on hyväksytty

  Energiarenessanssiohjelman luonnos lähetetiin päätöksentekoon ja odottaa käsittelyä.

Mittarit

Vaikutus
Hyvin merkittävä
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Palu_YmpaMakaPalu_RavaAry
Yhteyshenkilöt
 • Petteri Huuska

  Petteri Huuska

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

 • Kaisa-Reeta Koskinen

  Kaisa-Reeta Koskinen

  projektinjohtaja

  Kaupunkiympäristön toimiala

 • Petri Perkiömäki

  Petri Perkiömäki

  yksikön päällikkö

  Rakennusvalvontapalvelut

Tietoja päivitetty 01.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?