Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

68
Öljylämmityksestä luopuminen ja sähkölämmityksen korvaaminen uusiutuvilla

Energiarenessanssi

Toimenpide jakautuu kahteen osaan:

68.1. Kaupunki tekee selvityksen öljylämmityksen poistamiseksi lämmitysmuotona vuoteen 2035 mennessä 

68.2. Kaupunki tekee selvityksen sähkölämmitteisten rakennusten uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden lisäämiseksi

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunki tekee selvityksen öljylämmityksen poistamiseksi lämmitysmuotona vuoteen 2035 mennessä sekä sähkölämmitteisten rakennusten uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden lisäämiseksi. Valitaan pilottialue, jossa tarkastellaan asukkaiden kanssa parhaat vaihtoehdot.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 19.09.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 19.12.2019
  Suunnitellaan toimenpiteen toteutus yhdessä HSY ilmastoinfon kanssa

  Sovittu, että tutustutaan Tampereen malliin pitää Öljystä uusiutuviin iltoja ja tarjousvertailun opastusta sekä mietitään, miten mallia olisi paras soveltaa Helsingissä

  Mitä on tehtävä?
 • 31.05.2020
  Selvitetään öljynkulutuksen jakauma kiinteistöjen ja työkoneiden välillä yhteistyössä HNRY-hankkeen kanssa

  On tiedossa, että öljylämmitteisten kiinteistöjen lukumäärä ei ole täysin ajantasainen, sillä osa lämmitystapamuutoksista ei ole kirjautunut rekistereihin. Polttoaineen kulutuksen jakautuminen öljylämmityksen ja työkoneiden kesken olisi tarpeellista selvittää nykyistä luotettavammin.

 • 31.10.2020
  Selvitetään tarjousvertailun opastusta HSY:n kanssa

  Selvitetään Tampereen mallin mukaista tarjousvertailun opastusta sekä mietitään, miten mallia olisi paras soveltaa Helsingissä.

 • 31.12.2020
  Pilotoidaan öljystä uusiutuviin iltoja Tampereen mallin mukaisesti

  HSY:n ilmastoinfo pilotoi Helsingissä öljystä uusiutuviin -iltoja. Malli perustuu Tampereen kokemuksiin.

 • 31.12.2020
  Selvitys öljylämmityksen poistamisesta ja sähköisen lämmityksen vähentämiseksi lämmitysmuotona vuoteen 2035

  Selvitys ja sen sisältämät toimenpiteet on valmis.

Mittarit

Tavoitettujen öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajien lukumäärä
Vaikutus
Merkittävä
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Palu_YmpaPalu_RavaHSY
Yhteyshenkilöt
 • Petteri Huuska

  Petteri Huuska

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

Tietoja päivitetty 16.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?