Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

69
3D-Energia- ja ilmastoatlas

Energiarenessanssi

Toimenpiteet 69 ja 75 ovat tavoitteiltaan yhtenäiset ja siksi ne on seurantaa varten yhdistetty.

Helsingin Energia- ja ilmastoatlas on tietomallipohjainen työkalu, josta löytyy jo runsas määrä rakennusten energiaan liittyviä tietoja, joita muun muassa kiinteistöjen omistajat, kaupungin suunnittelijat ja energiansäästöpalveluita tarjoavat yritykset voivat hyödyntää vapaasti. Kehitämme Helsingin Energia- ja ilmastoatlasta edelleen rakennuskannan energiatehokkuuden, uusiutuvan energian käytön ja tulevaisuudessa myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen tueksi visuaalisessa ja informatiivisessa muodossa. Atlaksen lähtötiedot ovat myös ladattavissa avoimena datana HRI-palvelusta. Aineistoja voidaan hyödyntää energiatehokkuuden parantamisen, energiankulutuksen minimoinnin ja uusiutuvan energian tukena. Palvelua tukee myös seudullinen HSY:n ylläpitämä Seutuatlas.

Osana atlasta kehitetään kiinteistön energiatehokkuuden arviointityökalu hyödyntäen valmiita kiinteistön lähtötietoja sekä syotettyjä lisätietoja, jonka pohjalta nähdään alustava arvio millaisiin energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian selvityksiin kannattaa kiinteistössä panostaa. 

Tarkempi kuvaus energia- ja ilmastoatlaksesta löytyy täältä. Itse atlas löytyy täältä.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kehitetään 3D-mallia (Energia- ja ilmastoatlas) asukkaiden energiatehokkuusneuvonnassa ja energiatyökaluja rakennusten energiankäytön tehostamispotentiaalin ja kustannusten arvioimiseksi.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Yhdistetyt toimenpiteet
75Kaupunki kannustaa kaikkia kaupunkialueen kiinteistöjä tekemään toimenpiteitä energiatehokkuuden ja energiankäytön parantamisessa. Luodaan tietomalli, jossa yksityisyyden ja omaisuuden suojaa loukkaamatta voi saada esille oman kiinteistön energiahyvyyden verrattuna kohdetta edustavaan verrokkiryhmään. Tietomallin tulos ohjeistaa esim katselmuksien ja kartoitusten hankintaan tarveperusteisesti.

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 07.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 30.06.2020
  Pidetään työpaja energiatehokkuuden mallikonsepteista hankesuunnittelun pohjaksi

  Energiatehokkuuden mallikonseptien suunnittelu on käynnistynyt. Suunnittelun pohjaksi pidetään kaksivaiheinen työpaja suunnittelun pohjaksi touko-kesäkuussa 2020.

 • 31.10.2020
  Uusien aineistojen vienti 3D-tietokantaan

  Energia- ja ilmastoatlas 2.0 (valmis: syksyllä, Q3/2020)

  Tilanne 14.4.2020

  Vaihe 1: Aineiston päivitys tietokantaan ja tietomallin päivitys (tulossa -> vaatii tietokannan päivityksen)

  - Aineisto 1: HEKA-kulutus (aineisto valmis -> vaatii ensin vaiheen 1)

  - Aineisto 2: Geoenergiapotentiaali (beta-malli valmiina sisäverkon puolella -> vaatii viilauksia ja kommentit asiantuntijoilta)

  - Aineisto 3: Energiatodistukset (päivitystyö, ja lisäksi linkitetään ARA:n sivuille)

  Vaihe 2: Verkkokäyttöliittymän päivitys, mm. FIN- ja EN-kieliasetukset

  - Aineisto 4: Maxim Rossknechtin lopputyönä valmistuva rakennusten laskennallinen energiankulutustieto ja korjaustarve SimStadt-sovellusta käyttäen (valmistuu kesän 2020 aikana)

   

Mittarit

Kävijöiden määrä Energia- ja ilmastoatlas-palveluissa
Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Palu_YmpaKanslia
Yhteyshenkilöt
 • Petteri Huuska

  Petteri Huuska

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

Tietoja päivitetty 21.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?