Hyppää sisältöön

7
Raitioliikenteen kehittämisohjelma

Categories:Kestävien kulkumuotojen käyttö

Kuvaus

Raitioliikenteen kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kantakaupungin raitioliikenteen nopeutta ja luotettavuutta. Raitioliikenne on pääasiallinen kantakaupungin sisäinen joukkoliikennepalvelu, ja raitioverkko laajenee tulevaisuudessa esikaupunkeihin uusien pikaraitioteiden toteutuksen myötä. Raitioliikenteen kehittäminen tuottaa hyötyjä matkustajille ja lisää myös liikenteen järjestämisen kustannustehokkuutta. 

Kehittämisohjelman tärkeimmät toimenpiteet ovat raitioliikenteen liikennevaloetuuksien kehittäminen, pääkatujen remonttien toteuttaminen, ratatekniikan kehittäminen, pienempien infraparannusten toteuttaminen ja liikennöinnin kehittäminen. Toimenpiteiden toteutusvastuut jakautuvat Kympin, HKL:n ja HSL:n kesken. Tavoitteena on, että toimenpiteet on toteutettu vuonna 2028.

Raitioliikenteen kehittämisohjelman koordinointivastuu on Likellä ja sen toimeenpanoa ohjaa raitiotiehankkeiden koordinointiryhmä, jossa on mukana Like, kanslia, HKL ja HSL. Kehittämisohjelman seuraamiseen on kehitteillä raitioliikenteen suorituskykymittaristo, joka seuraa liikenteen keskinopeutta, luotettavuutta ja täsmällisyyttä.

 

 

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Raitioliikenteen kehittämisohjelman toteutus Helsingin osalta. Raitioliikenteen nopeus-, sujuvuus-, luotettavuus- ja häiriöttömyystavoitteiden saavuttaminen.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 31.12.2020

  Joukkoliikenteen suorituskykymittariston käyttöönotto

  Toteutetaan reaaliaikainen mittaristo, joka yhdistää joukkoliikenteestä saatavan paikannus- ja liikennöintidatan helppokäyttöiseksi portaaliksi. Mittariston avulla seurataan raitioliikenteen kehittämistavoitteiden toteutumista.

  Vastuutaho HSL

 • 31.12.2020

  Raitioliikenteen palvelu- ja toimintalinjausten määrittäminen

  Määritellään aiempaa selkeämmin raitioliikenteen palvelutavoitteet ja palvelukokemus asiakkaan näkökulmasta.

  Vastuutaho HSL

 • 31.12.2021

  Toimenpiteet väärinpysäköinnin ehkäisemiseksi

  Tehdään toimenpiteitä, jotka vähentävät kadunvarsipysäköinnistä syntyviä häiriöitä raitioliikenteelle. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat raitiotiekatujen talvihoidon parantaminen, kadunvarren pysäköintipaikkojen selkeämpi merkintä maalauksin ja yksittäiset pysäköintikiellot ongelmallisimmissa kohdissa.

  Vastuutaho Like

 • 31.12.2022

  Ajotapojen yhdenmukaistaminen

  Luodaan yhtenäiset käytännöt raitioliikenteen liikennöintiin palvelukokemuksen parantamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

  Vastuutahot HSL ja HKL

 • 31.12.2022

  Raitiotiesuunnittelun koulutusten järjestäminen

  Kasvatetaan liikenteen ja infrastruktuurin suunnittelijoiden osaamista raitioteihin liittyvissä erityiskysymyksissä.

  Vastuutahot HKL ja HSL

 • 31.12.2028

  Jokaisella pysäkillä pysähtyminen

  Jokaisella pysäkillä pysähtyminen parantaa joukkoliikenteen täsmällisyyttä. Käytäntö tulee käyttöön vaiheittain pikaraitiolinjojen perustamisen myötä. 

  Vastuutaho HSL

 • 31.12.2028

  Liikennevaloetuuksien optimointi

  Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet käydään läpi ja päivitetään siten, että raitioliikenne ja muu runkojoukkoliikenne saa toimivat etuudet risteyksissä. Liikennevaloetuuksia ovat esimerkiksi pidennetty tai ylimääräinen vihreän valon vaihe lähestyvää joukkoliikenteen ajoneuvoa varten.

  Vastuutaho Like

 • 31.12.2028

  Pikaraitioverkkoon kuuluvien pääkatuosuuksien parantaminen

  Perusparannettavat osuudet ovat Hämeentie, Mäkelänkatu ja Mannerheimintie. Osuudet peruskorjataan siten, että ne toimivat nopeina ja sujuvina joukkoliikenteen runko-osuuksina ja niillä voidaan tulevaisuudessa liikennöidä pikaraitiolinjoja esikaupunkeihin.

  Vastuutaho Like

 • 31.12.2028

  Vaihteiden kehittäminen

  Vaihteita korvataan kunnossapidon yhteydessä syväuraisilla vaihteilla ajonopeuden nostamiseksi sekä melun ja tärinän vähentämiseksi. Lisäksi selvitetään vaihteiden turvalaitteiden ja automaation kehittämistä.

  Vastuutaho HKL

 • 31.12.2028

  Ratainfran pienempien parantamistoimenpiteiden toteutus

  Toteutetaan pieniä parannuksia mm. raitioteiden erotteluun muusta liikenteestä ja ratageometriaan.

  Vastuutahot Like ja HKL

 • 31.12.2028

  Raitiotiepysäkkien parantaminen

  Toteutetaan raitiotiepysäkkeihin järjestelyt, joilla parannetaan vaihtoja, luodaan edellytykset pikaraitioliikenteelle ja vähennetään lähekkäin sijaitsevia tai vähällä käytöllä olevia pysäkkejä.

  Vastuutahot Like ja HKL

Mitä on tehty?

 • 23.10.2019

  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

 • 13.09.2019

  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

 • 01.01.2018

  Ohjelman ohjauksen ja koordinoinnin järjestäminen

  Kehittämisohjelman koordinoinnista vastaa Anton Silvo.

  Ohjelman toimeenpanoa ohjaa raitiotiehankkeiden koordinointiryhmä, jossa on edustettuna Like, kanslia, HKL ja HSL.

Mittarit

Raitioliikenteen sujuvuus

Raitioliikenteen häiriöttömyys

Raitioliikenteen luotettavuus

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Pieni

Eteneminen

Ajallaan

Aikajänne

Vastuuorganisaatiot

HSLMaka_LikeHKL

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Anton Silvo

  Anton Silvo

  liikenneinsinööri

  Helsingin kaupunki

Tietoja päivitetty 24.08.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?