Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

7
Raitioliikenteen kehittämisohjelma

Kestävien kulkumuotojen käyttö

Raitioliikenteen kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kantakaupungin raitioliikenteen nopeutta ja luotettavuutta. Raitioliikenne on pääasiallinen kantakaupungin sisäinen joukkoliikennepalvelu, ja raitioverkko laajenee tulevaisuudessa esikaupunkeihin uusien pikaraitioteiden toteutuksen myötä. Raitioliikenteen kehittäminen tuottaa hyötyjä matkustajille ja lisää myös liikenteen järjestämisen kustannustehokkuutta. 

Kehittämisohjelman tärkeimmät toimenpiteet ovat raitioliikenteen liikennevaloetuuksien kehittäminen, pääkatujen remonttien toteuttaminen, ratatekniikan kehittäminen, pienempien infraparannusten toteuttaminen ja liikennöinnin kehittäminen. Toimenpiteiden toteutusvastuut jakautuvat Kympin, HKL:n ja HSL:n kesken. Tavoitteena on, että toimenpiteet on toteutettu vuonna 2028.

Raitioliikenteen kehittämisohjelman koordinointivastuu on Likellä ja sen toimeenpanoa ohjaa raitiotiehankkeiden koordinointiryhmä, jossa on mukana Like, kanslia, HKL ja HSL. Kehittämisohjelman seuraamiseen on kehitteillä raitioliikenteen suorituskykymittaristo, joka seuraa liikenteen keskinopeutta, luotettavuutta ja täsmällisyyttä.

 

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Raitioliikenteen kehittämisohjelman toteutus Helsingin osalta. Raitioliikenteen nopeus-, sujuvuus-, luotettavuus- ja häiriöttömyystavoitteiden saavuttaminen.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.01.2018
  Ohjelman ohjauksen ja koordinoinnin järjestäminen

  Kehittämisohjelman koordinoinnista vastaa Anton Silvo.

  Ohjelman toimeenpanoa ohjaa raitiotiehankkeiden koordinointiryhmä, jossa on edustettuna Like, kanslia, HKL ja HSL.

 • 13.09.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Joukkoliikenteen suorituskykymittariston käyttöönotto

  Vastuutaho HSL

 • 31.12.2020
  Raitioliikenteen palvelu- ja toimintalinjausten määrittäminen

  Vastuutaho HSL

 • 31.12.2021
  Toimenpiteet väärinpysäköinnin ehkäisemiseksi

  Vastuutaho Like

 • 31.12.2022
  Raitiotiesuunnittelun koulutusten järjestäminen

  Vastuutahot HKL ja HSL

 • 31.12.2022
  Ajotapojen yhdenmukaistaminen

  Vastuutahot HSL ja HKL

 • 31.12.2028
  Pikaraitioverkkoon kuuluvien pääkatuosuuksien parantaminen

  Perusparannettavat osuudet ovat Hämeentie, Mäkelänkatu ja Mannerheimintie.

  Vastuutaho Like

 • 31.12.2028
  Vaihteiden kehittäminen

  Vaihteita korvataan kunnossapidon yhteydessä syväuraisilla vaihteilla ajonopeuden nostamiseksi sekä melun ja tärinän vähentämiseksi. Lisäksi selvitetään vaihteiden turvalaitteiden ja automaation kehittämistä.

  Vastuutaho HKL

 • 31.12.2028
  Ratainfran pienempien parantamistoimenpiteiden toteutus

  Toteutetaan pieniä parannuksia mm. raitioteiden erotteluun muusta liikenteestä ja ratageometriaan.

  Vastuutahot Like ja HKL

 • 31.12.2028
  Liikennevaloetuuksien optimointi

  Vastuutaho Like

 • 31.12.2028
  Jokaisella pysäkillä pysähtyminen

  Vastuutaho HSL

 • 31.12.2028
  Raitiotiepysäkkien parantaminen

  Vastuutahot Like ja HKL

Mittarit

Vaikutus
Pieni
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
HSLMaka_LikeHKL
Yhteyshenkilöt
 • Anton Silvo

  Anton Silvo

  liikenneinsinööri

  Helsingin kaupunki

Tietoja päivitetty 25.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?