Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

70
Taloyhtiöpäättäjien energiaosaamisen parantaminen

Energiarenessanssi

Helsingin hiilidioksidipäästöistä 56 prosenttia tulee kiinteistöjen lämmittämisestä. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisella on suuri merkitys hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa. Näin ollen taloyhtiöidenkin toiminnalla on suuri merkitys Helsingin päästöihin ja paljon potentiaalia säästöihin.

Järjestämällä koulutusta ja infotilaisuuksia taloyhtiöpäättäjille parannetaan heidän osaamista energiatehokkuudesta, uusiutuvasta energiasta ja suunnitelmallisesta kiinteistönpidosta. Parempi osaaminen parantaa heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa taloyhtiöiden päätöksentekoon ja viedä eteenpäin energiankulutusta tehostavia ja päästöjä vähentäviä toimenpiteitä omassa taloyhtiössä. 

Tuomalla esiin hyviä esimerkkejä energiatehokkuustoimenpiteistä ja uusiutuvan energian käyttöönotosta innostetaan taloyhtiöitä tekemään samanlaisia toimenpiteitä ja helpottamaan päätöksentekoa. 

Lähtötilanne

 • HSY:n Ilmastoinfo järjestää kaksi kertaa vuodessa taloyhtiöpäättäjille ja isännöitsijöille suunnatun energiaeksperttikurssin. Ensimmäiset kurssit on järjestetty vuonna 2018.
 • Ilmastoinfo järjestää erilaisia infotilaisuuksia taloyhtiöpäättäjille energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta.
 • Ilmastoinfo ja Rambolin energianeuvonta tarjoaa taloyhtiökohtaista energianeuvontaa Helsingissä. HSY järjestää myös erilaisia kampanjoita, joilla pyritään vaikuttamaan myös taloyhtiön asukkaiden toimintaan.

Kehitystarpeet

 • Ilmastoinfo tekee vuoden 2019 aikana energiaeksperttikoulutuksesta verkkokoulutusversion, jotta voimme tavoittaa enemmän taloyhtiöpäättäjiä ja isännöitsijöitä. Verkkokoulutus on osa Ilmastoviisaat taloyhtiöt hanketta.
 • Tarvitaan enemmän hyviä esimerkkejä toteutetuista energiatehokkuustoimenpiteistä ja kanavia, joilla niitä tuodaan taloyhtiöiden päättäjien saataville.
 • Helsingin kaupunki järjestää Myllypurossa taloyhtiöklubikokeilun. Kokeilun tulosten jälkeen arvioidaan kokeilun tuloksia ja sitä kuinka taloyhtiöklubitoimintaa saataisiin laajennettua muillekin alueille.

Tilanne 1.5.2020

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Parannetaan taloyhtiöpäättäjien energiaosaamista
o Järjestetään taloyhtiöpäättäjille koulutusta energiatehokkuuden parantamisesta, uusiutuvan energian hyödyntämisestä ja suunnitelmallisesta kiinteistönpidosta.
o Toteutetaan case-esittelyjä energiatehokkuuden parantamisen mahdollisuuksista taloyhtiöissä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 31.12.2018
  Järjestetään kaksi energiaeksperttikoulutusta vuonna 2018

  Vuonna 2018 järjestettiin kaksi energiaeksperttikoulutusta. 

 • 07.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 27.11.2019
  Järjestetään kaksi energiaeksperttikoulutusta vuonna 2019

  Kevään ja syksyn koulutukset päättyneet. Koulutuksen suorittaineita eksperttejä on yhteensä 65. 

 • 17.02.2020
  Julkistetaan Energiaeksperttikoulutuksen verkkoversio

  Verkkokoulutus taloyhtiön Energiaeksperttikoulutuksesta on julkaistu HSY:n Koutsi -palvelussa koutsi.hsy.fi. Kurssin voi suorittaa kuka tahansa ja verkkokurssin markkinointi on aloitettu. Verkkokurssin sisältöä kehitetään koko vuoden 2020 ajan.

  https://koutsi.hsy.fi/

  Mitä on tehtävä?
 • 31.08.2020
  Selvitetään energiaeksperttikoulutusten vaikuttavuus taloyhtiöissä kyselynä

  HSY ilmastoinfon kanssa on sovittu, että tehdään kartoitus energiaeksperttikoulutukseen osallistujille, miten energiatehokkuuteen liittyvät asiat ovat koulutuksen jälkeen edenneet.

  Kysely käynnistetttiin maaliskuussa, mutta sen ajankohtaa päätettiin siirtää Koronatilanteen vuoksi. Kyselyä markkinoidaan uudelleen huhtikuun aikana.

 • 31.12.2020
  Järjestetään kaksi energiaeksperttikoulutusta vuonna 2020

  Järjestetään keväällä ja syksyllä energiaeksperttikoulutukset. Lisätietoa koulutuksista löytyy energianeuvonta.fi -sivuilta.

  Kevään koulutus on aloitettu 11.2. Kurssilla on 38 osallistujaa. Kevään kurssi jäi korona pandemian vuoksi kesken, mutta pyritään saattamaan loppuun syksyn aikana.

 • 31.12.2020
  Järjestetään myös muita infotilaisuuksia taloyhtiöpäättäjille

  Ilmastoinfo järjestää energiaeksperttikurssien lisäksi vuonna 2020 myös muita tilaisuuksia ja koulutuksia taloyhtiöpäättäjille. Alla keväällä toteutetut tilaisuudet. 

  Toteutetut tilaisuudet:

  • Olympia- ja kisakylän taloyhtiöiden energiailta 20.1.
  • Taloyhtiöiden energialoikka 4.3.
  • Auringosta sähköä taloyhtiöön -webinaari 4.5. 
  • Sähköauton lautaus taloyhtiöissä -webinaari 18.5.
 • 31.12.2021
  Tehdään Myllypurossa taloyhtiöklubikokeilu

  Taloyhtiöklubin ensimmäinen tapaaminen järjestettiin joulukuussa ja siihen osallistui 18 alueen 31 taloyhtiöstä. Tammikuussa järjestetiin toinen tapaaminmen jossa esiteltiin valtion energiakorjausavustuksia sekä innovaatiivisia energiatehokkuusratkaisuja alueelle (Tuulimyllyntie 3 taloyhtiö) sekä Helenin tulevia palveluja. Pyritään saamaan klubin toiminta aktiiviseksi ja jatkuvaksi sekä jakamaan tietoa mahdollisuuksista parantaa taloyhtiöiden energiatehokkuutta. Seuraavat kokoukset ovat tontti-ilta maaliskuussa, jossa käsitellään täydennysrakentamismahdollisuuksia. Neljännessä kokouksessa käydään läpi taloyhtiöiden peruskorjaussuunnitelmia ja arvioidaan niitä energiatehokkuusnäkökulmasta asiantuntijavoimin. Hankkeesta julkaistiin laaja artikkeli Kiinteistölehdessä helmikuussa.

Mittarit

Infotilaisuuksilla tavoitettujen taloyhtiöiden lukumäärä
Energia- ja ilmastoatlakseen käytetyt resurssit
Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
HSYPalu_Ympa
Yhteyshenkilöt
 • Kirsi Sivonen

  Kirsi Sivonen

  energia-asiantuntija

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 • Petteri Huuska

  Petteri Huuska

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristöpalvelut

Tietoja päivitetty 02.06.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?