Hyppää sisältöön

71
Helen hiilineutraali 2035

Categories:Uudet energiaratkaisut

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Käynnistysvaihe
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Helen Oy tarjoaa helpompaa ja mutkattomampaa arkea lähes 500 000 asiakkaalle Suomessa. Lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi Helen tarjoaa ratkaisuja alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen liikenteeseen. Helen kehittää fiksumpaa hiilineutraalia energiajärjestelmää, jonka avulla jokainen voi tuottaa, käyttää ja säästää energiaa ympäristöä kunnioittaen. Helenin tavoitteena on saavuttaa energiantuotannossamme sataprosenttinen hiilineutraalius 2035. 

Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuoteen 2035 mennessä.  https://www.helen.fi/yritys/energia/energiantuotanto/energiatulevaisuus

Välitavoitteena vuoteen 2025 mennessä on:

 • Vähentää päästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta.
 • Kasvattaa uusiutuvan energian osuus 25 prosenttiin.
 • Puolittaa kivihiilen käyttö.

Lisäksi Helen luopuu kivihiilestä vuonna 2029.

Kaukolämmön tuotannon CO2-päästöjen vähentäminen heijastuu suoraan Helsingin hiilineutraalisuustavoitteeseen lämmityksen kautta. Jo tehtyjä tai päätettyjä toimenpiteitä ovat:

-Investointi Mustikkamaan luolalämpövarastoon.
-Investoinnit Katri Valan lämpöpumppuihin (6. ja 7.lämpöpumppu)
-Investoinnit Vuosaaren B voimalan lämpöpumppuun (hyödyntää merivettä ja prosessilämpöjä)
-Investointi Vuosaaren hakelämpölaitokseen, johon tulee myös savukaasulauhdutin ja absorbtiolämpöpumppu,käyttöönotto jo 2022/2023 lämmitysskaudella
-Investointi Ruskeasuon geolämpölaitokseen, kaivosyvyys 2-3 km. 
-Salmisaaren hiilivoimalan tuotannon korvaaminen päästöttömillä ratkaisuilla 2029. Selvitykset Kiplilahden hukkalämmön ja merivesilämmön hyödyntämiseksi menossa.

-näillä toimenpiteillä kaukolämmön ominaispäästö vuonna 2025 on noin 80 g/kWh ja vuonna 2030 n. 40 g/kWh ja 2035 n. 35 g/kWh

 

Helen toteuttaa päästövähennystoimia myös tarjoamalla asiakkaille ratkaisuja, kuten:

 • Tavoite: Jatketaan kiinteistöjen kaukolämpöliittymien mitoituksien tarkistamista ja muutetaan kiinteistöjen tariffit vastaamaan tarkennettuja mitoituksia.
  • Tilanne: Kaukolämmön uudistetut sopimusehdot astuvat voimaan 11/19, jonka jälkeen automaattisesti päivitetään kerran vuodessa sopimusvesivirrat vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaan toteutunutta energiankäyttöä. Näin kiinteistöjen laskutus vastaa tarkennettuja mitoituksia (sopimusvesivirta muutetaan vastaamaan tarkennettuja mitoituksia, tariffi on kaikille asiakkaille sama) ja energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutus näkyy asiakkaalla mahdollisimman hyvin ja oikeudenmukaisesti. 
 • Tavoite: Kehitetään energiankulutuksen seurantamahdollisuuksia (vrt. Sävel+) tarjoamalla asiakkaalle avoin rajapinta asiakastietojärjestelmän päivityksen yhteydessä.
  • Tilanne: Selvitetään energiankulutuksen seurantamahdollisuuksien ja niihin liittyvän liiketoiminnan kehittämistä asiakkaille tarjottavan avoimen rajapinnan kautta. Parhaillaan on käynnissä pilotteja, mm. kaukolämmön osalta pilotointi on käynnissä MySMARTLife-hankkeessa.
 • Tavoite: Selvitetään Kaukolämmön tuntiperusteisen hintatariffin kustannus- ja kannustinvaikutusta energian järkevään käyttöön, sekä sen mahdollistavaa vaikutusta liiketaloudellisesti kannattavien energiansäästöpalveluiden syntymiseen.
  • Tilanne: Tuntiperusteisen hintatariffin käyttöönottoa on selvitetty, eikä se ole mahdollista ennen kaukolämmön asiakasjärjestelmän uusimista. Asiakasjärjestelmä uusitaan parin vuoden sisällä, joten selvitys tulee ajankohtaiseksi aikaisintaan parin vuoden sisällä.
 • Kiinteistövahti, älykäs lämmönjakokeskus, patteriverkoston perussäätö
 • Maalämpöpilotti kerrostaloon

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Helen toteuttaa kehitysohjelman mukaisia ja muita yhtiön itse päättämiä päästövähennystoimia kuten:
● Jatketaan kiinteistöjen kaukolämpöliittymien mitoituksien tarkistamista ja muutetaan kiinteistöjen tariffit vastaamaan tarkennettuja mitoituksia.
● Kehitetään energiankulutuksen seurantamahdollisuuksia (vrt. Sävel+) tarjoamalla asiakkaalle avoin rajapinta asiakastietojärjestelmän päivityksen yhteydessä.
● Selvitetään Kaukolämmön tuntiperusteisen tariffin kustannus- ja kannustinvaikutusta energian järkevään käyttöön, sekä sen mahdollistavaa vaikutusta liiketaloudellisesti kannattavien energiansäästöpalveluiden syntymiseen.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

Ei tekemättömiä tehtäviä

Mitä on tehty?

 • 14.10.2019

  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

  Yhteyshenkilöksi valittu ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö Rauno Tolonen, Helen Oy. 

Mittarit

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Hyvin merkittävä

Eteneminen

37% valmis
Aikataulussa

Aikajänne

Vastuuorganisaatiot

Helen

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Rauno Tolonen

  Rauno Tolonen

  ilmasto- ja energiatehokkuuspäällikkö

  Helen Oy

 • Pirjo Jantunen

  Pirjo Jantunen

  liiketoiminnan kehityspäällikkö

  Helen Oy

 • Tea Erätuuli

  Tea Erätuuli

  yritysvastuupäällikkö

  Helen Oy

Tietoja päivitetty 09.12.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?