Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

78
Uusiutuvan energiantuotannon maankäytöllinen huomioiminen

Uudet energiaratkaisut

JATKUVA TOIMENPIDE

Toimenpiteet 55 ja 78 ovat tavoitteiltaan yhteinäiset ja siksi ne on seurantaa varten yhdistetty

Asemakaavoituksella edistetään uusiutuvan energian käyttöä sekä kiinteistökohtaista, alueellista ja keskitettyä uusiutuvan energian tuotantoa tarkoituksenmukaisella tavalla. Asemakaavoituksessa pilotoidaan alueellisia ja tonttikohtaisia kehittämishankkeita, niiden vaikutukset arvioidaan ja vaikutuksia seurataan. Parhaat ideat otetaan käytäntöön seuraavissa kohteissa. Tuulivoimalle pyritään löytämään sijoittamispaikkoja  tuulivoiman sijoittamisperiaatteet huomioiden.

 

 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Huomioidaan maankäytölliset tarpeet uusiutuvan keskitetyn ja alueellisen energiantuotannon tarpeille.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Eteneminen
Ei aloitettu
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
HelenMaka_AskaMaka_Myle
Yhteyshenkilöt
 • Kaisa-Reeta Koskinen

  Kaisa-Reeta Koskinen

  projektinjohtaja

  Kaupunkiympäristön toimiala

 • Marja Piimies

  Marja Piimies

  asemakaavapäällikkö

  Asemakaavoitus

Tietoja päivitetty 22.10.2019

Tehtävät

  Mitä on tehtävä?
 • 23.10.2019 | Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 23.10.2019 | Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

Mittarit