Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

79
Hukkalämmön hyödyntäminen

Uudet energiaratkaisut

Toimenpide jakautuu kahteen osaan:

79.1. Tunnistetaan potentiaalisimmat hukkalämmön kohteet ja luodaan toimenpiteet hukkalämpöjen hyödyntämiselle

Hukkalämpöjen osalta toimenpide 32 ja 79 ovat identtiset ja ne on seurannassa yhdistetty.

79.2. Jätevesilämmön kiinteistökohtaisen talteenoton vaikutukset jätevedenpuhdistukseen

Selvitetään kiinteistöjen jätevesilämmön hyödyntämisen vaikutus jätevedenpuhdistamon toimintaan. Kiinteistöiltä viemäriin johdettavaan jäteveteen on sitoutunut merkittävästi lämpöenergiaa, joka olisi mahdollista hyödyntää kiinteistöillä lämmön talteenottojärjestelmin.

Koko jätevesijärjestelmä perustuu jäteveden lämpöön: se pitää viemärit talvella sulana sekä toimii perusedellytyksenä biologisessa jätevedenpuhdistusprosessissa. Jätevedenpuhdistamon typenpoistoprosessi heikkenee merkittävästi veden viilentyessä, mikä lisää typen päästöjä vesistöön. Vaikutus on voimakkaimmillaan juuri talvikaudella, jolloin myös lämmöntarve kiinteistöissä on suurimmillaan. Kiinteistökohtaisen lämmöntalteenoton laajamittainen käyttöönotto lisäisi ernergiankulutusta jätevedenpuhdistamolla ja lisäisi ravinnepäästöjä mereen. Suuremmat typpipäästöt Suomenlahdella puolestaan kuormittavat entisestään rehevöitynyttä merialuetta. 

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Tunnistetaan vuoden 2018 aikana potentiaalisimmat hukkalämmön kohteet koko kaupunkialueella ja luodaan toimenpiteet näiden hukkalämpöjen hyödyntämiselle. Selvitetään kiinteistöjen jätevesilämmön hyödyntämisen vaikutus jäteveden puhdistamon toimintaan.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 01.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  Selvitys jätevesilämmön kiinteistökohtaisen talteenoton vaikutuksista jätevedenpuhdistukseen

  HSY:ssä seurataan samasta aiheesta Ruotsissa tehtävän tutkimuksen valmistumista. Tuloksia odotetaan keväällä 2020, minkä jälkeen HSY laatii oman kantansa kiinteistökohtaisiin lämmöntalteenottojärjestelmiin.

Mittarit

Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Päästöluokat
Vastuuorganisaatiot
Palu_YmpaHSYHelenRya_Roha
Yhteyshenkilöt
 • Kaisa-Reeta Koskinen

  Kaisa-Reeta Koskinen

  projektinjohtaja

  Kaupunkiympäristön toimiala

 • Aninka Urho

  Aninka Urho

  ympäristöasiantuntija

  HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tietoja päivitetty 23.10.2019