Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

80
Alueellisen uusiutuvan energian hyödyntäminen (mm. maalämpö)

Uudet energiaratkaisut

Toimenpide jakautuu kahteen osaan:

80.1.Maalämpökaivojen tilavarauksellisia toteuttamisedellytyksiä arvioidaan osana maanalaisen yleiskaavan valmistelua

Maa- ja kallioperäyksikkö on teettänyt Geologian tutkimuskeskuksella mallinnuksen Helsingin kallioperän soveltuvuudesta geoenergian (tuttavallisemmin maalämmön) hyödyntämiseen kivilajialueittain. Geoenergiapotentiaalit on laskettu 150, 300 ja 1000 metriä syville maalämpökaivoille. Laskelmat kattavat kaupungin koko maapinta-alan. Lisäksi on teetetty esimerkkilaskelmia 2000 metriä syville maalämpökaivoille

80.2. Kaupunki toimii aktiivisesti välittäjänä rakennuttajien ja Helenin kesken tutkittaessa erilaisia alueellisia energiavalintoja tai hybridiratkaisuja ja näin edistää niiden syntymistä.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Maalämpökaivojen tilavarauksellisia toteuttamisedellytyksiä arvioidaan osana maanalaisen yleiskaavan valmistelua. Kaupunki toimii aktiivisesti välittäjänä rakennuttajien ja Helenin kesken tutkittaessa erilaisia alueellisia energiavalintoja tai hybridiratkaisuja ja näin edistää niiden syntymistä.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 13.09.2019
  Yhteyshenkilö valitaan

  Julkaisu löytyy osoitteesta:

 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

  Maalämmöllä on Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman mukaan tarkoitus tyydyttää Helsingin lämmitystarpeesta 15 % vuodesta 2035 alkaen. Tilanne maalämmön hyödyntämisen osalta on erittäin haastava, koska vuoden 2019 lopussa maalämmön osuus Helsingin lämmitysenergiasta oli vain noin 1 %.

  Helsingin kaupungin Maa- ja vesilämpötyöryhmän raportti  vuonna 2010 ”Lainsäädäntöön, lupakäytäntöön, kaavoitukseen ja tontinluovutukseen ehdotettavat muutokset”, Ympäristöministeriön ympäristöopas vuonna 2013 ”Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa” sekä Seismologian instituutin raportti vuonna 2019 ”Selvitys geotermisen energian syväreikäporaamisesta, siihen liittyvistä ympäristönäkökohdista sekä riskienhallinnasta” ovat olleet tarpeellisia, mutta niiden lisäksi tarvitaan uusia avauksia maalämmön hyödyntämisen edistämiseen ja hallintaan.

  Maalämpötyöryhmän ehdotus on tarkoitettu uudistamaan Helsingin kaupungin maalämmön käytön kehittämis- ja ohjeistustyötä sekä säännöksiä. Tässä raportissa esitetyt ehdotukset on tarkoitus saattaa kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2020 aikana.

  Maalämpötyöryhmän ehdotusten perusteella tulee vielä erikseen päätettäväksi mahdolliset muutokset ainakin seuraaviin kaupungin toimenpiteisiin ja ehtoihin:

  • Asemakaavamerkinnät (kannustimet uusiutuvan energian käyttöön)
  • Olemassa olevaan rakennuskantaan mahdollistetaan ratkaisut, joissa energiakaivot voidaan yhdistää poistoilman lämmöntalteenottoon (julkisivumääräykset, jotka mahdollistavat putkitukset talon seinässä)
  • Tonttien maanvuokrasopimus- ja kauppakirjaehdot (korvausehdot)
  • Maalämmön rakennettavuusselvitys (asiakkaalle annettava täydentävä ohjeistus)
  • Maalämpökaivojen sijainti (maalämpökaivon sijoittaminen tontin alueelle alle 2 metrin etäisyydelle kadusta sallitaan ilman erillistä kaupungin suostumusta)
  • Erityisehtoja edellyttäviä kohteita:
   • Varotoimenpiteet mikäli maalämpökaivolle on myönnetty lupa sijaita alle 7,5 metriä puistoalueen rajasta tai alle 7,5 metriä kadun keskilinjasta
   • Energiakaivokentät
   • Yli 1 000 metriä syvät maalämpökaivot
   • EGS-voimalaitokset
  • Rakennusjärjestys (maanalaisten varausten suojelu)
  • Sijoitussopimuksella toteutettujen maalämpöjärjestelmien irtisanomisaika (muutos kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen)
  Mitä on tehtävä?

Mittarit

Vaikutus
Hyvin merkittävä
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Yhteyshenkilöt
 • Ilkka Vähäaho

  Ilkka Vähäaho

  yksikön päällikkö

  Maa- ja kallioperä

Tietoja päivitetty 23.03.2020