Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

85
Uudet rahoitus- ja hankintamallit

Rahoitus ja kannustimet

Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeen tavoitteena on nostaa osallistuvat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergia-rakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa. Hankkeessa on tunnistettu ja tarkasteltu mahdollisia liiketoimintamahdollisuuksia, joissa kaupunkien ja palveluita tarjoavien yritysten yhteistyöllä edellä mainitut hankkeen tavoitteet
ovat osallisten kaupunkien toiminnoissa mahdollista saavuttaa.

Yhtenä liiketoimintamahdollisuutena on tunnistettu energiatehokkuuskumppanuus, jossa yritys ottaa vastuun yhden tai useamman rakennuksen energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä vastaa tavoiteltujen säästöjen saavuttamisesta.

Energiatehokkuuskumppanuutta on käsitelty ja sen sisältöä ideoitu ja kehitetty hankkeen sisäisen työn lisäksi erilaisissa markkinapuheenvuorotilaisuuksissa sektorilla toimivien eri kokoisten yritysten kanssa. Kehitetyt mallit julkaistaan keväällä 2020 ja niitä on tarkoitus pilotoida vuoden 2020 aikana kaupungin omissa palvelurakennuksissa.

 

Yksi esimerkki uusista rahoitusmalleista on ESCO. Energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energiansäästämiseksi. Palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. Palveluun liittyy takuu syntyvästä energiansäästöstä.

Palveluntarjoajana voi toimia erillinen energiatehokkuuspalveluita tarjoava yritys, ESCO-yritys, ESCO-toimintaa harjoittava urakoitsija, energiayhtiö tai energiatehokkaita laitteita tai järjestelmiä valmistava ja urakoiva yritys.

Kaupungilla ei ole toteutetuissa ESCO-hankkeissa käytetty ulkopuolista rahoitusta, koska sille ei ole ollut tarvetta. Mikäli ESCO-rahoitusmalli nähdään tarpeelliseksi tavaksi rahoittaa energiatehokkuus- ja/tai uusiutuvan energian hankkeita, voidaan niitä toteuttaa myös ulkopuoliselle rahoituksella.

Virallinen kuvaus
Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Seurataan tapoja ottaa käyttöön uusia rahoitus- ja hankintamalleja, benchmarkataan muiden kaupunkien toimintatapoja ja otetaan käyttöön soveltuvat toimenpiteet
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Yhdistetyt toimenpiteet
86Pilotoidaan valitussa kaupungin tytäryhteisössä ESCO –hankkeen hyödynnettävyys kaupunkikonsernissa.

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 08.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 26.02.2020
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 31.12.2020
  ESCO mallin pilotointi palvelurakennuksissa

  Pilotoidaan ESCO-palvelua neljässä palvelurakennuksessa. Hankinta on julkaistu 3.4.2020. Tavoitteena on solmia sopimukset ESCO-palveluista syksyyn mennessä.

Mittarit

Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
EloRya_Roha
Yhteyshenkilöt
 • Kaisa-Reeta Koskinen

  Kaisa-Reeta Koskinen

  projektinjohtaja

  Kaupunkiympäristön toimiala

 • Jorma Lamminmäki

  Jorma Lamminmäki

  hankintajohtaja

  Kaupunginkanslia

 • Mikko Martikka

  Mikko Martikka

  erityissuunnittelija

  Elinkeino-osasto

 • Jukka Huikari

  Jukka Huikari

  Rakennetun omaisuuden hallinta

Tietoja päivitetty 03.04.2020