Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

86
ESCO-pilotointi

Rahoitus ja kannustimet

Energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energiansäästämiseksi. Palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. Palveluun liittyy takuu syntyvästä energiansäästöstä.

Palveluntarjoajana voi toimia erillinen energiatehokkuuspalveluita tarjoava yritys, ESCO-yritys, ESCO-toimintaa harjoittava urakoitsija, energiayhtiö tai energiatehokkaita laitteita tai järjestelmiä valmistava ja urakoiva yritys.

Kaupungilla ei ole toteutetuissa ESCO-hankkeissa käytetty ulkopuolista rahoitusta, koska sille ei ole ollut tarvetta. Mikäli ESCO-rahoitusmalli nähdään tarpeelliseksi tavaksi rahoittaa energiatehokkuus- ja/tai uusiutuvan energian hankkeita, voidaan niitä toteuttaa myös ulkopuoliselle rahoituksella.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Pilotoidaan valitussa kaupungin tytäryhteisössä ESCO –hankkeen hyödynnettävyys kaupunkikonsernissa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 09.10.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 06.11.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
  Mitä on tehtävä?
 • 01.03.2020
  Energiatehokkuuskumppanuusmallien kehittäminen

  Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeen tavoitteena on nostaa osallistuvat kaupungit kansainvälisiksi esimerkkialueiksi energiatehokkaassa asumisessa, nollaenergia-rakentamisessa, monimuotoisen energiajärjestelmän toteuttamisessa, energiatehokkuuden seurannassa ja käyttäjien ohjaamisessa. Hankkeessa on tunnistettu ja tarkasteltu mahdollisia liiketoimintamahdollisuuksia, joissa kaupunkien ja palveluita tarjoavien yritysten yhteistyöllä edellä mainitut hankkeen tavoitteet
  ovat osallisten kaupunkien toiminnoissa mahdollista saavuttaa.

  Yhtenä liiketoimintamahdollisuutena on tunnistettu energiatehokkuuskumppanuus, jossa yritys ottaa vastuun yhden tai useamman rakennuksen energiatehokkuustoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta, sekä vastaa tavoiteltujen säästöjen saavuttamisesta.

  Energiatehokkuuskumppanuutta on käsitelty ja sen sisältöä ideoitu ja kehitetty hankkeen sisäisen työn lisäksi erilaisissa markkinapuheenvuorotilaisuuksissa sektorilla toimivien eri kokoisten yritysten kanssa. Kehitetyt mallit julkaistaan keväällä 2020 ja niitä on tarkoitus pilotoida vuoden 2020 aikana kaupungin omissa palvelurakennuksissa.

Mittarit

Vaikutus
Ei ole arvioitu
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
TasoRya_Roha
Yhteyshenkilöt
 • Jukka Huikari

  Jukka Huikari

  Rakennetun omaisuuden hallinta

 • Kaisa-Reeta Koskinen

  Kaisa-Reeta Koskinen

  projektinjohtaja

  Kaupunkiympäristön toimiala

 • Jorma Lamminmäki

  Jorma Lamminmäki

  hankintajohtaja

  Kaupunginkanslia

Tietoja päivitetty 26.02.2020