Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

91
Yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa

Kasvatus ja koulutus

Toimenpiteessä tehdään jatkuvaa yhteistyötä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupungin elinkeino-osaston yhteistyössä. Harjoittelupaikat ja tehtävien aiheet määritellään sidosryhmäyhteistyössä sekä toimialoilta ja yrityksistä nousevista kiinnostavista aiheista.

Elinkeino-osaston roolina on toimia yhtenä tahona yritysyhteistyössä ja Smart&Clean-säätiön kanssa. Innovaatiot ja uudet kokeilut-yksikössä tehdään laajasti oppilaitosyhteistyötä ja toimintaa tukee kaupunkitasoisen kokeilualustamallin jatkokehitys.

Tehtävät ja harjoittelupaikat määritetään aihekohtaisesti ja tarvelähtöisesti.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunki tarjoaa oppilaitoksille Smart &
Clean -harjoittelupaikkoja, tekee yhteisiä
kehityshankkeita sekä tukee oppilaitoksia ja
niiden kampusalueita vähähiilisten ratkaisujen
käyttöönotossa.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 22.11.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

  Toimenpide on jatkuvaa yhteistyötä ja tehtävät ja harjoittelupaikat määritellään aihekohtaisesti ja kohdetarpeiden mukaisesti. 

 • 22.11.2019
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 22.11.2019
  Seuraavat tehtävät kuvattu

  Toimenpiteestä järjestetään seuraava suunnittelukokous joulukuussa 2019.

 • 31.12.2019
  Tunne Työ - suunnittele ura hanke

  Tunne Työ - suunnittele ura- hanke on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla oleva kumppanuushanke lukioiden työelämälähtöisten mallien ja pedagogiikan sekä työelämäyhteistyön kehittämiseksi. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen toimintakausi oli 2017-2019 ja sille ollaan hakemassa jatkoa.  

  Hankkeessa on luotu uusia ja tuunattu lukiokursseja mm. jatkokoulutus ja työelämätapahtumat, sekä vierailut, uravarjostus ja TET-mallit, systemaattinen alumnitoiminta, yhteistyöprojektit ja kummiyritystoiminta. 

  Yhteistyökumppaneina ovat olleet mm. seuraavat Smart & Clean : 

   REDI, Tralla, Kuvatehdas, Seppo io, Suomen yrittäjät,  Taloustutkimus, Pop Up College, Energiateollisuus, Kemianteollisuus, Forum Virium Helsinki, Tilastokeskus, Uusyrityskeskus, Patentti-ja rekisterihallitus, Helsinki Education Week, Lenovo, Raute, ABB, Mytech, Metsäyhdistys, Kalasataman suutarimestari, Faunatar, Puunjalostusinsinöörit, Maanmittauslaitos, Koivusisustus,  4H-yhdistys, Metsäteollisuus, SAK, K-ryhmä, SWECO, Kalasataman vapaakaupunki, Martta järjestö, Metsä Group, Arkki, 3 STEP IT, TAT, TEHY, SOL, Versowood, Stora Enso, Aalto yliopisto, Aurelia Turbines. 

 • 28.01.2020
  Toimintamallin ja roolijaon määrittely

  Tehtävät ja harjoittelupaikat määritellään aihekohtaisesti ja kohdetarpeiden mukaisesti. Toimintamallia ja roolijakoa varten järjestetään seuraava suunnittelukokous tammikuussa 2020.

  Mitä on tehtävä?
 • 20.09.2020
  Koululaisille ja opiskelijoille järjestettävän S&C-harjoittelutoiminnan määrittely ja opinto-ohjaajien tapaaminen

  Lukion opinto-ohjaajille ja Tunne Työ 2.0 hankkeen asiantuntijaopettajille järjestetään 2020 aikana info- ja keskustelutilaisuus harjoittelupaikkojen tavoitteista ja tarpeesta sekä S&C-liiketoiminnasta ja tulevaisuuden Smart&Clean-työpaikkatilanteesta.

  Yhteisesti määriteltäviä asioita työssä ovat mm. eri opintovaiheiden ja oppilaitosten tarpeet, kuten soveltuvat toimintamallit harjoitteluun peruskoulun päättäville työelämään tutustumiseksi, lukiolaisille uravalintojen ohjaamiseksi, kesätyöntekijöille ja työelämätietoisuuden ja työelämästrategian näkökulmat. Ensimmäisenä aiheena ovat harjoittelu- ja varjostuspaikat lukio-opiskelijoille.

  Esimerkkejä Smart&Clean-verkostoista yhteistyöhön Helsingille ovat mm. NewCo Helsinki, Ilmastokumppanit-yritysverkosto, yhteistyössä toimivat oppilaitokset kuten Metropolia ja Kaupunkiakatemian yliopistot.

   

   

   

Mittarit

Harjoittelupaikkojen määrä
Vaikutus
Pieni
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
KansliaKympKaskoKUVASote
Yhteyshenkilöt
 • Mikko Martikka

  Mikko Martikka

  erityissuunnittelija

  Elinkeino-osasto

 • Anssi Almgren

  Anssi Almgren

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 • Piritta Ekroth

  Piritta Ekroth

  Projektipäällikkö/ Tunne Työ

  Pedagogiset asiantuntijapalvelut

 • Annika Naski

  Annika Naski

  Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen tuki

Tietoja päivitetty 20.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?