Hyppää sisältöön

93
Ilmastonmuutoskoulutus

Categories:Kasvatus ja koulutus

Kuvaus

Koulutuksen avulla Helsingin kaupunki lisää työntekijöidensä ja kaikkien kaupunkilaisten ympäristöosaamista ja -tietoisuutta. Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä kierto-ja jakamistalous ovat keskeisiä teemoja, joihin koulutuksissa paneudutaan. Kolutuksia toteutetaan yhteistyössä Kaupunginkanslian, Ympäristöpalvelujen ja Työväenopistojen kanssa. 

Lähtötilanne

 • Kaupunkiympäristön toimialan Ympäristöpalvelut järjestää ekotukitoiminnan valmennuksia ekotukihenkilöiksi nimetyille työntekijöille kaksi kertaa vuodessa, ja lisäksi useita jatkokoulutuksia ympäristöasioista vuosittain.  
 • Kaupunkiympäristön toimialan KYMP-Akatemia järjestää koulutuksia kaupunkiympäristön toimialan työntekijöille Helsingin hiilineutraalisuustavoitteista. Koulutuspaketti sisältää perustason koulutuksen ja syventäviä koulutuksia (kolme tasoa).
 • Kaupunki viestii hiilineutraalisuustavoitteista uusille työntekijöilleen sekä koko kaupungin uusien työntekijöiden tulokaspäivissä että Kaupunkiympäristön toimialan uusien työntekijöiden perehdytyspäivissä. 

Tunnistetut kehitystarpeet

 • Koulutusta ilmasto- ja ympäristöasioista esimiehille koko kaupungin tasolla. 
 • Koulutusta Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmasta kaikkien toimialojen työntekijöille. 
 • Kursseja ilmasto- ja ympäristöasioista kaupunkilaisille.

Arvioidut vaikutukset

 • Kaupungin työntekijöiden ja kaupunkilaisten ympäristötietoisuuden lisääntyminen.
 • Ympäristömyötäisten toimintatapojen yleistyminen kaupunkiorganisaation sisällä ja kaupunkilaisten keskuudessa.
 • Kulutuksesta syntyvien ilmasto- ja ympäristövaikutusten väheneminen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimivat vapaan sivistystyön opistot suomenkielinen työväenopisto ja ruotsinkielinen Arbis järjestävät kaupunkilaisille kursseja ja koulutusta ilmastonmuutoksen hillinnästä ja sopeutumisesta, sekä kierto-ja jakamistaloudesta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toimivien yksiköiden (leikkipuistojen, päiväkotien, peruskoulujen ja lukioiden, sekä Stadin ammatti-ja aikuisopiston ja vapaan sivistyön työn) työntekijöille koulutusta ko asioista järjestää toimialan osaamisen ja työhyvinvoinnin yksikkö: OTKE yhdessä muiden toimijoiden kanssa.  

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Kaupunki järjestää kursseja ja koulutusta ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä kierto- ja jakamistaloudesta työntekijöilleen, luottamusmiehille ja kaupunkilaisille.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Viimeisimmät päivitykset

Sonja-Maria Ignatius
Sonja-Maria Ignatius

Ilmastonmuutoskoulutusta Kaupunkiympäristö-toimialalle

Olemme kehittäneet Helsingin kaupunkiympäristö-toimialan työntekijöille koulutuspaketin ilmastonmuutoksesta ja kiertotaloudesta. Toiseen peruskoulutukseen osallistui marraskuisena aamuna 40 ihmistä. Lisää koulutuksia on tulossa ja laitamme materiaalit jakoon pian avautuvalle Helsingin ilmastoteot-sivustolle.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 28.02.2021

  Lisätään vähintään kaksi uutta ilmastonmuutokseen/kiertotalouteen liittyvää kurssia Työväenopiston syksyn 2020 ohjelmistoon.

  Uusien kurssien sunnittelutyö käynnistettiinn tammikuussa 2020 ja alustavat kurssisisällöt on laadittu. Koronatilanteen vuoksi päätettiin, että uudet kurssit sisällytetään vasta kevään 2021 ohjelmistoon. 

Mitä on tehty?

 • 05.10.2020

  Lintukurssi: Syysmuuton alkutahdit

  Kaikille avoin työväenopiston kurssi. Ensimmäinen kerta 1.9.2020. Aloitteleville lintuharrastajille suunnattu peruskurssi, joka opastaa sinut syksyisille kahlaajarannoille ja peltojen muuttolintuparvien äärelle. 

  Tutuiksi tulevat mm. peltojen keltavästäräkit ja kivitaskut sekä rantojen lirot ja suokukot.
  Lisäksi syyskuisella taivaalla on petolintumuutto näyttävimmillään. 

  Kaksi aloitusluentoa ja kolme linturetkeä.

  15 osallistujaa.

 • 05.10.2020

  Lepakkoharrastus tutuksi

  Kaikille avoin työväenopiston kurssi 7.9.2020. Kurssilla opitaan tietoa Suomen ja erityisesti Helsingin lepakoista ja niiden elämästä, saadaan vinkkejä lepakkoretkeilyyn ja lepakoiden suojeluun. Kurssi koostuu luentokerrasta ja retkestä, jotka pidetään ma 7.9. peräkkäin. 

  15 osallistujaa.

 • 05.10.2020

  Luontoretki Vanhankaupunginlahden ympäri

  Kaikille avoin työväenopiston kursi 19.9.2020. Luontoretkellä havainnoidaan ja opitaan tietoa Vanhankaupunginlahden alueen luonnosta, linnustosta ja historiasta.

  Katsomme merikotkaperhettä, syysmuuttavia vesilintuja ja kahlaajia, ja Mölylän kalliopiirroksia. Kävelemme alueen ulkoilupolkuja rantojen ja lintutornien kautta Vanhaankaupunkiin Pornaistenniemelle.

  18 osallistujaa.

 • 05.10.2020

  Online lecture: The Developing Wolrd's Perspectives on Climate Change

  www.ilmonet.fi : H206129 

  21.9.2020

  In this lecture, Eric Ewoh Opu, PhD, examines how climate change is currently being talked about and what kind of policies are being created predominantly by the West. 

  15 osallistujaa.

 • 05.10.2020

  Lintukurssi: Syksyiset vesilinnut

  Retkikurssi kaikille linnuista kiinnostuneille työväenopistolla 24.9.2020. Kurssilla opitaan löytämään ja määrittämään yleisimpiä syyslintuja. Lisäksi opitaan monia perustietoja lintujen käyttäytymisestä, kuten vuorokausirytmiikasta, liikkumistavasta, ruokailusta, parveutumisesta ja muutosta. Retkillä tutustutaan monimuotoiseen avomaa- ja kosteikkoluontoon ja niiden linnustoon.
  Kurssilla käsitellään n. 30 yleistä syyslintua.
  Aloitusluento ja kolme linturetkeä.

  16 osallistujaa.

 • 05.10.2020

  Sieniretki Maunulassa

  Lähde Maunulan metsiin 26.9.2020 oppimaan sienistä! Kurssilla käydään maastossa läpi yleisempiä sienien ryhmiä, lajien tunnistamista ja opitaan havainnoimaan hyviä kasvupaikkoja.

  Sieniä voi kerätä sen mukaan, kun niitä löytyy. 
  Kurssi on suunniteltu yhteistyössä Maunula-talon asiakkaiden kanssa.

  15 osallistujaa.

 • 05.10.2020

  Retkikurssi: Sienimetsään! Iloa ja nautintoa ruokasienistä

  Kaikille avoin kurssi työväenopistolla 1.-3.10.2020. Kurssilla opitaan perustietoa sienistä; hyvistä keruupaikoista sekä harjoitellaan lajien tunnistamista. Saat myös ruoka- ja säilöntävinkkejä.

  Kurssilla käymme läpi yleisempiä sieniryhmiä syötävistä sienistä ja opimme tunnistamaan eri lajeja. Saat tietoa myös vieraammista ruokasienistä kuten valmuskat. Myrkkysienistä käydään läpi erityisesti ruokasieniä muistuttavat lajit. 
  Jaamme myös kokemuksia keräämisestä. 

  17 osallistujaa.

 • 22.09.2020

  Työväenopiston kurssi: Ympäristönsuojelu? Mitä me suojelemme, miksi ja kenelle?

  Työväenopiston kaikille avoin kurssi 3.3.–14.4.2020. Ympäristöfilosofista merkitysten, arvojen ja moraalikysymysten tarkastelua. Kurssin ohjelma: 3.3. Mitä tarkoitamme, kun puhumme luonnosta tai ympäristöstä?, 10.3. Miten toteuttaa vanha hyvä ohje: "Älä riko luonnon rauhaa", 17.3. Suojellaanko luontoa vain ihmisille?, 24.3. Huomaammeko keskellä arkea, kuinka ilmasto muuttuu?, 31.3. Mitä ympäristön suojelemiseksi pitäisi tietää?, 7.4. Ympäristönsuojelun eettisistä ristiriidoista, 14.4. Luonnonsuojelu ja tulevaisuus. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssille: www.ilmonet.fi. 

  Luentosarja toteutui koronatilanteen vuoksi blogiteksteinä.

 • 22.09.2020

  Työväenopiston retki: Luontoseikkailu perheille Viikkiin

  Työväenopiston kaikille avoin perhekurssi 25.4.2020. Herää kevään havaintoihin ja lintujen sirkutuksiin. Keväthavaintoretkellä opitaan tunnistamaan lintuja ja tehdään aisteja herätteleviä elämysharjoituksia. Kevätretkellä havainnoidaan Luonto-Liiton kevätseurantalajit ja tarkkaillaan lintuja. Voit ottaa lomakkeen mukaan ja oppaalla on niitä muutamia mukana. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssille: www.ilmonet.fi. 

  Kurssi toteutui koronatilanteen vuoksi verkko-opetuksena ja omatoimiretkeilynä.

 • 22.09.2020

  Työväenopiston kurssi: Filosofiaklubi

  Työväenopiston kaikille avoin kurssi 24.3.-28.4.2020. Keskustelemme ikuisista aiheista nykymaailmanmenossa. Keskusteluihin jaetaan lukuvinkkejä edellisillä kerroilla. Vetäjä pohjustaa kunkin kerran alussa lyhyesti päivän aihetta. Ensimmäisen keskustelukerran aihe: Ilmaston lämpeneminen – onko minun tai Suomen teoilla väliä? Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssille: www.ilmonet.fi. 

  Kurssi toteutui koronatilanteen vuoksi blogiteksteinä.

 • 22.09.2020

  Työväenopiston retki: Luontoseikkailu perheille Pitkäkoskelle

  Työväenopiston kaikille avoin perhekurssi 09.05.2020. Herää kevään havaintoihin ja lintujen sirkutuksiin. Keväthavaintoretkillä opitaan tunnistamaan lintuja ja tehdään aisteja herätteleviä elämysharjoituksia. Kevätretkillä havainnoidaan Luonto-Liiton kevätseurantalajit ja tarkkaillaan lintuja. Voit ottaa lomakkeen mukaan ja oppaalla on niitä muutamia mukana. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssille: www.ilmonet.fi. 

  Kurssi toteutui koronatilanteen vuoksi verkko-opetuksena ja omatoimiretkeilynä.

 • 22.09.2020

  Työväenopiston kurssi: Urbaani villivihannespyöräily A

  Työväenopiston kaikille avoin kurssi 10.5.2020. Keväinen pyöräretki villivihannesten pariin. Poljemme muutaman kilometrin Herttoniemen alueella etsien, maistellen ja keräillen heräävän luonnon antimia. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssille: www.ilmonet.fi. 

  Kurssin lähiopetus toteutui koronatilanteen vuoksi opettajan toimittaman itseopiskelumateriaalin avulla sekä pyöräilyt omatoimiretkinä. 

 • 22.09.2020

  Työväenopiston kurssi: Urbaani villivihannespyöräily B

  Työväenopiston kaikille avoin kurssi 11.5.2020. Keväinen pyöräretki villivihannesten pariin. Poljemme muutaman kilometrin Herttoniemen alueella etsien, maistellen ja keräillen heräävän luonnon antimia. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssille: www.ilmonet.fi.

  Kurssin lähiopetus toteutui koronatilanteen vuoksi opettajan toimittaman itseopiskelumateriaalin avulla sekä pyöräilyt omatoimiretkinä. 

 • 22.09.2020

  Työväenopiston kurssi: Ekofilosofiaa jalkautettuna

  Työväenopiston kaikille avoin kurssi 16.4.-21.5.2020. Ilmasto lämpenee, lajeja kuolee, luontoa tuhoutuu. Voinko minä tehdä mitään? Voinko tehdä historiaa? Luennoilla esitellään liikkeitä, jotka ovat muuttaneet ja muuttavat historiaa. Kurssin ohjelma: 16.4. Ilmastolakko ja Greta Thunberg, 23.4. Alistumisesta kieltäytyminen ja Mahatma Gandhi, 7.5. Boycott! Voiko kuluttaja vaikuttaa?, 14.5. Divestment! Voiko sijoittaja vaikuttaa?, 21.5. Ekofilosofinen retki Lammassaareen. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssille: www.ilmonet.fi. 

  Kurssi toteutui koronatilanteen vuoksi blogiteksteinä.

 • 22.09.2020

  Työväenopiston retki: Luontoseikkailu perheille Meilahteen

  Työväenopiston kaikille avoin perhekurssi 23.05.2020. Herää kevään havaintoihin ja lintujen sirkutuksiin. Keväthavaintoretkillä opitaan tunnistamaan lintuja ja tehdään aisteja herätteleviä elämysharjoituksia. Kevätretkillä havainnoidaan Luonto-Liiton kevätseurantalajit ja tarkkaillaan lintuja. Voit ottaa lomakkeen mukaan ja oppaalla on niitä muutamia mukana. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssille: www.ilmonet.fi. 

  Kurssi toteutui koronatilanteen vuoksi verkko-opetuksena ja omatoimiretkeilynä.

 • 22.09.2020

  Työväenopiston retki: Tarinallinen viikinkiseikkailu Vartiosaaren luonnossa

  Työväenopiston kaikille avoin perhekurssi 06.06.2020. Sukellamme tarinoihin vanhoista uskomuksista ja teemme luontohavaintoja Vartiosaaren poluilla. Pohdimme eläinten ja kasvien matkaa saarelle hauskojen aisti- ja elämysharjoitusten kautta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssille: www.ilmonet.fi. 

  Kurssi toteutui koronatilanteen vuoksi verkko-opetuksena.

 • 10.06.2020

  Ilmasto- ja ympäristöasiat esimiesten Tulevaisuuden johtajuus -webinaarissa

  Ilmastonmuutos, hiilineutraalisuus ja ympäristöjohtaminen olivat yhtenä aihekokonaisuutena Stadin ammatti- ja aikuisopiston järjestämässä, esimiehille suunnatussa Tulevaisuuden johtaminen -webinaarissa. Muita webinaarissa käsiteltyjä teemoja olivat tekoäly työelämässä, etäjohtaminen ja monikulttuurinen työ. Webinaariin osallistui noin 100 lähiesimiestyön ammattitutkintoa, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa ja yrittäjän ammattitutkintoa opiskelevaa opiskelijaa.

 • 23.05.2020

  Arbis kurs: Introduction to Beekeeping and Insect Ecology

  Course content: Appreciated for their valuable products and their pollination services, honeybees are special companions to humans. The course introduces the theory of  modern beekeeping and explores other pollinating insects, their plant environments and the importance of these animals for urban ecosystems.

  6 evenings of theory and a Saturday field trip (area of Helsinki).
  No preliminary knowledge required.
  Enrollment trough Ilmonet: https://ilmonet.fi/#sv/search/txt=Introduction+to+Beekeeping+and+Insect+Ecology

 • 15.05.2020

  Arbis kurs: Fågelkännedom i fält

  Målet med kursen är att ge baskunskaper i fågelkännedom. Vi går igenom hur man känner igen fåglar i fält och vilka hjälpmedel som kan behövas. Kursen består av en introduktion i klassrummet och en utflykt till Gammelstadsviken där vi tränar kunskaperna i praktiken.

  Kursen gör om till en online föreläsning i maj pga. corona virus epidemin.

 • 04.05.2020

  Arbis kurs: Ekologisk odling i historisk herrgårdsmiljö

  Kursen genomförs som en webbkurs pga. corona virus epidemin.

  Online träff via Zoom måndag 4.5. kl 17-19.15. 

  Mer info och anmälning via Ilmonet: https://ilmonet.fi/#sv/search/txt=200219+Ekologisk

 • 01.04.2020

  Hiilineutraali Helsinki 2035 -koulutus ekotukihenkilöille

  •  

  Kaupungin ekotukihenkilöille suunnatussa koulutuksessa tarkasteltiin, miten Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman ilmastonmuutosta hillitsevät toimenpiteet käytännössä kytkeytyvät ekotukihenkilön työhön. Koulutuksessa perehdyttiin kolmeen aihekokonaisuuteen: kestävät hankinnat ja kiertotalous, viisas liikkuminen ja liikenne sekä energiansäästö. Ekotukihenkilöt saivat keinoja siihen, miten viedä ohjelman tavoitteita eteenpäin omassa työyhteisössään osana ekotukitoimintaa. Koulutuksen materiaalit löytyvät Helmi-intrasta (vain kaupungin työntekijöille). 

 • 04.03.2020

  Työväenopiston retki: Luontoseikkailu perheille: Talvinen puhuri Veräjämäessä

  Työväenopiston kaikille avoin perhekurssi 29.2.2020. Huiskahdetaan pulkilla mäkeä ja tutkitaan tähtiä. Lähdemme Veräjämäen metsään ja kallioille tutkimaan talviluonnon ihmeitä. Lähdemme puiston kulmalta sään mukaan Pikkukosken uimarannalle päin. Havainnoimme kaupungin talviluontoa ja kerromme eläinkokemuksista ja myyttisiä tarinoita alueesta. Jos vain lunta riittää laskemme pulkilla tai liukurilla osan matkaa ja tutkimme lumitähtiä.  Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssille: www.ilmonet.fi. 

  Kurssi toteutui, mutta mäenlasku jätetty pois lumen puutteen vuoksi.

 • 20.02.2020

  Työväenopiston kurssi: Ekologinen Piha

  Työväenopiston kurssi 2020 tammi-helmikuussa 30.1.-13.2.2020 Ilmoittaudu mukaan koodilla H201399 : www.ilmonet.fi

 • 14.02.2020

  Arbis kurs: Sol- och vindenergi för stuga och båt

  Innehåll: Ingen elkabel till holmen? Behöver du mera el i båten? Då är detta en kurs för dig. Vi går igenom hur fotovoltaiska solpaneler, vattenvärmande solfångare och småskaliga vindturbiner fungerar och hur de bäst kan användas. 

  4 lektioner, 10 stycken deltagare.

 • 14.02.2020

  Arbis kurs: Ekologisk odling i historisk herrgårdsmiljö

  Innehåll: Lär dig ekologisk odling i en unik historisk herrgårdsmiljö på Hertonäs gård, där det odlas grönsaker, örter och bär. Du lär dig om den ekologiska odlingens grunder. Vi bekantar oss med olika underlag för sådd och lär oss blanda optimala torvblandningar för olika ändamål. 

  3 lektioner, 13 deltagare.

 • 12.02.2020

  Öppen föreläsning på Arbis: Trash Design, från skrot till produkt

  Öppen föreläsning på Arbis. Tema: Hur utnyttjar man återvunnet material i formgivning? Idéer och tankar av designern Henrik Enbom och kuratorn Isa Kukkapuro-Enbom, Dodo Oy.

  10 deltagare.

 • 12.02.2020

  Arbis kurs: Insekter som mat (kurs B)

  Arbis kurs i matlagning. Innehåll: Uppfödning av insekter som proteinkälla kräver betydligt mindre resurser än kött. Vi tillreder vanlig mat av insekter, såsom syrsor och mjölmaskar. Vi använder både hela insekter och insektmjöl. Du lär dig om insekternas näringsvärde och får också se hur odling av mjölmaskar går till.

  6 deltagare.

 • 12.02.2020

  Arbis kurs: Walk in the Nuuksio national park

  Spring walk in Nuuksio National Park to look for and identify wild foods, e.g. edible plants and berries.

  29.5.2019 at 10:00 - 13:30.

 • 10.02.2020

  Arbis kurs: Edible Plants of Finland

  A course at Helsingfors arbis about edible plants that grow wild in Finland and how one might cook them. The course focuses on using wild plants growing in nearby fields and forests to make and flavour delicious dishes. Du kan ställa frågor också på svenska.

  Enrollment trough Ilmonet: https://ilmonet.fi/#sv/search/txt=Edible+plants

 • 10.02.2020

  Arbis kurs: Sol- och vindenergi för stuga och båt

  En kurs om hur man kan använda sol- och vindenergi. Innehåll: fotovoltaiska solpaneler, vattenvärmande solfångare och småskaliga vindturbiner. 

  Kursanmälning via Ilmonet: https://ilmonet.fi/#sv/search/txt=A200024+Sol-+och+vindenergi+f%25C3%25B6r+stuga+och+b%25C3%25A5t

 • 30.01.2020

  Arbis kurs: Baka veganskt till jul

  På denna kurs skapades julbak, bröd och desserter helt utan animaliska produkter.

  5 timmar, 10 deltagare.

 • 22.01.2020

  Arbis kurs: Svampkunskap på exkursion

  Arbis kurs (8 timmar) en exkursion till Noux gällande svampar. 10 deltagare. 

 • 22.01.2020

  Arbis kurs: Fall excursion to the Haltiavuori area

  Walk through the area of Haltiavuori in Helsinki. Focus is on the natural world and what edible plants one can find in the autumn landscape. 9 participants.

 • 21.01.2020

  Arbis kurs: Identifying Mushrooms

  A course at Helsingfors arbis about the key basics for identifying common edible mushrooms native to Finland.

  In total 4 hours and 11 participants. 

 • 14.01.2020

  Järjestään suunnittelukokous Kaskon (työväenopistojen) ja Ympan välillä

  Suunnittelukokouksessa 14.1.2020 käytiin läpi, millaista ohjelmaa Työväenopisto tällä hetkellä tarjoaa ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä kierto- ja jakamistalouteen liittyen. Lisäksi suunniteltiin, miten aihepiiriin liittyvää kurssitarjontaa voisi lisätä syksyn 2020 ja tulevien vuosien aikana. Seuraavaksi kartoitetaan kaikki kevään 2020 ohjelmistossa olevat aihepiireihin liittyvät kurssit ja aloitetaan syksyn uusien kurssien suunnittelu liittyen mm. ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, HNH2035-toimenpideohjelmaan ja Ilmastovahtiin.  

 • 27.11.2019

  Järjestetään Ilmastonmuutos ja kiertotalous Kympissä -peruskoulutus Kaupunkiympäristön toimialan työntekijöille ja johdolle

  Kaupunkiympäristön (Kymp) toimialan Kymp Akatemian toista kertaa järjestettävä perustason koulutus tarjoaa Kympin työntekijöille ja johdolle ajankohtaista tietoa siitä, mitä kiertotalous ja ilmastonmuutos tarkoittavat Kympin toiminnan kannalta. 

 • 26.11.2019

  Arbis kurs: Avloppslösningar på stugan

  En Arbis kurs (9 timmar) som hanlade om att kraven på avloppsrening i glesbygder har uppdaterats. 7 deltagare.

   

 • 05.11.2019

  Järjestetään Ilmastonmuutos ja kiertotalous Sotessa -koulutus Sosiaali- ja terveystoimialan työntekijöille ja johdolle

  Yli 70 soten työntekijää ja johdon edustajaa kokoontui ensimmäistä kertaa järjestettyyn Ilmastonmuutos ja kiertotalous Sotessa -koulutukseen. Koulutus tarjoasi tietoa siitä, mitä hiilineutraalisuus, ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen sekä kiertotalous käytännössä tarkoittavat Sosiaali- ja terveystoimialalla.Tilaisuudessa jaettiin myös Ilmianna työpaikan ekoteko -kampanjan kunniakirjat.

   

 • 31.10.2019

  Järjestetään Rya <3 HNH -koulutus Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmasta rakennusten ja yleisten alueiden palvelukokonaisuuden asiantuntijoille

  ​Kaupungin suunnittelemat, rakennuttamat ja ylläpitämät rakennukset sekä puistot ja kadut ovat avainasemassa kun Helsingistä tehdään hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kestävä ja vähähiilinen rakentaminen, elinkaaren ympäristövaikutusten ja kustannusten huomioiminen on myös taloudellisesti järkevää ja investointi tulevaisuuteen. Arviolta 300 rakennusten ja yleisten alueiden palvelukokonaisuuden asiantuntijaa kokoontui Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen äärelle. 

 • 23.10.2019

  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

 • 21.10.2019

  Järjestetään suunnittelukokous Kanslian ja Ympan välillä

  Sovitaan, miten ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä kierto- ja jakamistalous saadaan pysyväksi osaksi keski- ja ylimmän johdon sekä luottamusmiehien koulutuksia. Kokouksessa nousi esille seuraavia ideoita:

  • Yleispätevä koulutuskokonaisuus verkkoon, jota tarjotaan kaikkiin esimieskoulutuksiin.
  • Yleistason koulutuspaketti toimialoille ja liikelaitoksille, jota voi toimialakohtaisesti räätälöidä (tässä Kymp-akatemian koulutuspaketti mallina).
  • Lyhyt, katsottavissa oleva verkkomateriaali ja -testi kaikille kaupungin työntekijöille (vrt. tietoturvatesti). Tämä olisi keino tavoittaa myös sellaiset henkilöt, jotka eivät jo valmiiksi ole tietoisia ja itse hakeudu vapaaehtoisiin koulutuksiin.

  Edellämainitut toimet ovat idetasolla, ja seuraavaksi niiden toteuttamisen mahdollisuuksia lähdetään selvittämään. Esimiesten valmennuksiin liittyen ollaan seuraavaksi yhteydessä Stadin ammattiopistoon ja kaupunginkanslian Osaaminen ja uudistuminen –yksikköön.

 • 01.10.2019

  Järjestetään Ilmasto ja kiertotalous infrarakentamisessa ja ylläpidossa -koulutus Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoille

  Kaupunkiympäristön (Kymp) toimialan Kymp Akatemian koulutus tarjoaa Kympin asiantuntijoille ajankohtaista tietoa siitä, miten kiertotalous ja ilmastonmuutos huomioidaan infrarakentamisessa ja ylläpidossa.

 • 30.09.2019

  Järjestetään Vastuulliset kiviaineshankinnat -työpaja Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoille

  Kaupunkiympäristön (Kymp) toimialan Kymp Akatemian työpajassa perehdytään vastuullisiin kiviaineshankintoihin ja hiilijalanjälkeen.

 • 13.09.2019

  Ilmastokoulu/ Hki Design Week

  Kaupungintalolla 9.–13.9. järjestettävässä Ilmastokoulussa jokainen oppitunti rakentaa ymmärrystä siitä, miten ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa. Yleiset teemat kuten liikenne, asuminen, ruoka ja rakentaminen sekä erilaiset haasteet, yhteiskunnalliset ilmiöt ja kontekstit vaikuttavat siihen, millaisilla ratkaisuilla rakennamme tulevaisuutta. Kaupunkilaisille ja yrityksille suunnatussa Ilmastokoulussa käsiteltiin viikon aikana kaikki edellä mainittuja näkökulmia. Designin avulla eri palasista muodostuu lopulta yhtenäinen kokonaisuus, ilmastovaikuttamisen kartta.

  Ilmastokoulun järjestävät Helsingin kaupunki ja Helsinki Design Week yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa.

  Viikon aikana oli yli 25 ilmastomuutokseen liittyvää esitystä, alustusta, keskustelua. 

  Koko ohjelma: https://www.helsinkidesignweek.com/fi/events/climate-school/ 

 • 08.08.2019

  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

 • 03.06.2019

  Järjestetään ilmasto ja kiertotalous talonrakentamisessa -koulutus Kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoille

  Kaupunkiympäristön (Kymp) toimialan Kymp Akatemian koulutus tarjoaa Kympin asiantuntijoille tietoa ilmastonmuutoksesta ja kiertotaloudesta talonrakentamisen näkökulmasta.

 • 29.05.2019

  Järjestetään Maka <3 HNH -koulutus Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asiantuntijoille

  Kaupunkiympäristön (Kymp) toimialan Kymp Akatemian koulutus tarjoaa Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asiantuntijoille ajankohtaista tietoa Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmasta.

 • 10.04.2019

  Järjestetään Ilmastonmuutos ja kiertotalous Kympissä -peruskoulutus Kaupunkiympäristön toimialan työntekijöille ja johdolle

  Kaupunkiympäristön (Kymp) toimialan Kymp Akatemian perustason koulutus tarjoaa Kympin työntekijöille ja johdolle ajankohtaista tietoa siitä, mitä kiertotalous ja ilmastonmuutos tarkoittavat Kympin toiminnan kannalta. 

 • 31.03.2019

  Työväenopiston kurssi: Esseekurssi Ilmastonmuutos minussa

  Työväenopiston esseekurssi: Ilmastonmuutos minussa (toivekurssi) (36 tuntia) 10 osallistujaa

Mittarit

Kaupunkilaisille suunnattujen ympäristökasvatustapahtumien määrä

Järjestettyjen ympäristöosaamiskurssien määrä

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Kohtalainen

Eteneminen

Ajallaan

Aikajänne

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Elina Mähönen

  Elina Mähönen

  ympäristösuunnittelija

  Ympäristönsuojeluyksikkö

 • Anssi Almgren

  Anssi Almgren

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 • Tiina Ahonen

  Tiina Ahonen

  Osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen

 • Moa Thors

  Moa Thors

  Vapaa sivistystyö ja lukiokoulutus

 • Jonna Martikainen

  Jonna Martikainen

  Vapaa sivistystyö

 • Alexandra Lindström

  Alexandra Lindström

  Vapaa sivistystyö ja lukiokoulutus

Tietoja päivitetty 20.10.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?