Hyppää sisältöön

94
Kaupunkiviljelyn edistäminen

Categories:Kasvatus ja koulutus

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Käynnistysvaihe
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Kaupunkiviljely mahdollistaa lähiruoantuotannon, edistää ruokaturvaa ja asukkaiden hyvinvointia harrastuksena. Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta kaupunkiviljely vähentää ruoan kuljetuksesta ja pakkaamisesta syntyviä kasvihuonekaasuja pienimuotoisesti.

Tonteille tapahtuvaa viljelyä käsitellään myös toimenpiteessä 133: Tonteilla olevien ilmastoystävällistä lähiruokaa tarjoavien hedelmä- ja koristepuiden, hyötykasvien ja pensaiden määrää lisätään tiedotuksen ja viestinnän avulla.

Helsingin kaupunki on tehnyt verkosta löytyvä Viljellään kaupungissa -oppaan. Oppaassa on esitetty etenemistapa, joka perustuu asukkaiden omaan aktiivisuuteen. Lisäksi kaupunkiviljelyyn sopivia paikkoja on aiemmin kartoitettu. Kaupunkiviljelyopas sekä kartta viljelypaikoista tulee päivittää nykytilannetta ja Helsingin kaupungin uutta organisaatiota vastaaviksi.

Nykyisestä Viljellään kaupungissa -oppaasta, joka on tehty yhteistyössä Dodo ry:n kanssa, löytyy vinkkejä viljelijäjoukon keräämiseen, viljelypaikan valintaan, sopimusasioiden hoitamiseen, paikallisyhteisön vastuukysymyksiin sekä materiaalien hankintaan ja viljelyn perusnikseihin.

Viljelyyn sopivat paikat voivat olla kerrostalo- ja omakotitalopihoja, kattoviljelmiä, parveke- tai lavaviljelyä, viljelypalstoja ja siirtolapuutarhoja, sekä joutomaita ja puistoja tai esimerkiksi yksivuotisia ”perunapalstoja”.

Kaupungin maalla tapahtuvan viljelyn edistämisessä yhteistyötahoina ovat kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, rakennukset ja yleiset alueet sekä lupiin liittyen rakennusvalvonta. Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu vastaa siirtolapuutarhojen ja viljelypalstojen maa-alueen vuokraamisesta. Helsingin kaupungin asuntojen (Heka) kanssa on mahdollista tehdä yhteistyötä tonteilla tapahtuvasta viljelystä. Asemakaavoituksen ja puistosuunnitelmien kautta voidaan edistää kaupunkiviljelyä. Viljelyyn sopivan maan riittävyys tulee turvata rakentamattomina alueina, joita ei metsitetä. Maaperän sopivuus viljelyyn ja mahdolliset epäpuhtaudet selvitetään suunnittelun yhteydessä.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Edistetään kaupunkiviljelyä kartoittamalla joukkoistamisen avulla viljelyyn sopivia paikkoja kaupunkilaisille. Määritellään kriteerit kaupunkiviljelyyn sopiville paikoille ja käytön pelisäännöt.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Yhdistetyt toimenpiteet

133Tonteilla olevien ilmastoystävällistä lähiruokaa tarjoavien hedelmä- ja koristepuiden, hyötykasvien ja pensaiden määrää lisätään tiedotuksen ja viestinnän avulla.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 31.12.2021

  Palstaviljelyalueiden suunnitteluperiaatteet

 • 31.12.2021

  Päivitetään Viljellään kaupungissa -opas

 • 31.12.2021

  Selvitetään viljelypaikkakartan päivityksen tarve ja aikataulu

  Jatketaan keskustelua päivityksen tarpeesta, tai vaihtoehtoisesti muusta suunnittelua edistävästä toimenpiteestä.

Mitä on tehty?

 • 16.12.2020

  Selvitetään kaupunkiviljelyoppaan päivityksen tarve ja aikataulu

  Päivitetään opas vastaamaan nykyistä organisaatiota. 

 • 19.11.2019

  Seuraavat tehtävät sovittu

 • 23.10.2019

  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

 • 23.10.2019

  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

Mittarit

Kaupunkiviljelypaikkojen määrä

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Pieni

Aikajänne

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Maria Hyövälti

  Maria Hyövälti

  maisema-arkkitehti

  Kaupunkitila ja verkostot

 • Riikka Äärelä

  Riikka Äärelä

  maisema-arkkitehti

  Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu

Tietoja päivitetty 16.12.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?