Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Käynnistysvaihe
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Toimenpiteen kannalta oleellista on, että kaikkien asiakasryhmien ruokalistoille lisätään ilmastoystävällisistä raaka-aineista valmistettuja ruokia. Ne voivat olla uusia tai olemassa olevasta reseptiikasta valittuja

Toimenpidettä edistetään seuraavasti:

 1. Kartoitetaan lähtötilanne siitä, minkälaiset raaka-aineet ovat ilmastoystävällisiä/ ei-ilmastoystävällisiä.
 2. Todetaan, mitä raaka-aineita tulisi välttää tai vähentää.
 3. Tilaajat pohtivat tämän perusteella, mistä ruokalajeista olisi hyvä luopua tai miten niitä tulisi muuttaa.
 4. Kehitetään näiden pohjalta uutta kasvis- ja kalareseptiikkaa ja muokataan olemassa olevaa reseptiikkaa.
 5. Osallistetaan ruokailijoita arvioimaan ruokien maittavuutta.

HNH 2035 -ohjelman toimenpide 95 linkittyy ja toteuttaa myös osaltaan toimenpidettä 113 (Elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen ilmastokriteerit).

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Kehitetään reseptejä, joiden avulla kaupungin ruokapalveluissa voidaan vähentää ilmastopäästöjä ja suojella Itämerta.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Yhdistetyt toimenpiteet

96Lisätään kasvisruoan osuutta kouluissa ja päiväkodeissa. Sekä kouluruokasuositus että varhaiskasvatuksen ruokailusuositus kannustavat lisäämään kasvisruokaa ja molempien pohjana on kansalliset ravitsemussuositukset.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 31.05.2022

  Toimenpiteet ruokalistoilla

  Kasko, päiväkodit (6 viikon ruokalista):

  • vaihdettu liharuoka kasvisruoaksi 1.8.2021 alkaen
  • vaihdettu liharuoka kalaruoaksi 1.8.2021 alkaen
  • lisätätty lämpimiä kasviksia, 6 kertaa 6 viikossa 1.8.2021 alkaen
  • lisätty välipalalle fisuburgeri 1.8.2021 alkaen
  • vaihdettu lisäkeriisiä perunaan 2 aterialla 1.1.2021 alkaen 
  • vaihdettu punaista lihaa sisältävä ruoka kalaruoaksi 1.8.2020 alkaen
  • vaihdettu yksi liharuoka kasvisruokaan 1.8.2020 alkaen
  • lisätty lämpimiä kasviksia aterioille 3 kertaa 6 viikossa 1.8.2020 alkaen
  • vaihdettu ruokalistalla yksi punaista lihaa sisältävä ruoka broileriruokaan 1.1.2020 alkaen

   

  Kasko, koulut (6 viikon ruokalista):

  • vaihdettu liharuoka kasvisruoaksi 1.8.2021 alkaen
  • vaihdettu liharuoka kalaruoaksi 1.8.2021 alkaen
  • lisätty lämpimiä kasviksia, 6 kertaa 6 viikossa 1.8.2021 alkaen
  • vaihdettu lisäkeriisi perunaan 2 aterialla 1.1.2021 alkaen
  • vaihdettu punaista lihaa sisältävä ruoka kalaruoaksi 1.8.2020 alkaen
  • vaihdettu lihavalmisteruoka broileriruoaksi 1.8.2020 alkaen
  • lisätty lämpimiä kasviksia 3 kertaa 6 viikossa ruokalistalle 1.8.2020 alkaen
  • vaihdettu punaista lihaa sisältävä ruoka kasvisruoaksi 1.1.2020 alkaen

   

  Sote, asukas- ja potilasruokailu, henkilöstöruokailu

  • suositaan kotimaista ja Itämeren kalaa
  • korvataan henkilöstöruokailussa naudanlihaa possulla, siipikarjalla tai kasvisruualla 1-2 kertaa ruokalistakierron aikana, syksy 2021
  • vähennetään lihan määrää korvaamalla osa kasviksilla yhdessä ruokalajissa, syksy 2021
  • korvataan yksi kinkkuleikkele kanapalvileikkeleellä, syksy 2021
  • toimenpiteiden suunnittelu Ikääntyneiden ruokasuositusten (3/2020) pohjalta

   

  Sote, kotiateriat

  • lisätty 1 kasvisateria kaikille asiakkaille, kevät 2020
  • korvattu punaista lihaa  siipikarjalla 1-2 kertaa ruokalistajakson aikana, kevät 2020
  • Iisätty puuroateria valittavaksi vaihtoehdoksi, syksy 2020

   

  Sote, vammaistyö

  • toimenpiteet todentuvat koulujen ja kotiaterioiden ruokalistojen kautta
 • 31.05.2022

  Oppilaiden osallistaminen Just Food -hankeen kautta

  Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Just Food -hankkeen tavoitteena on tutkia, miten ruokajärjestelmää kehitetään kestävämmäksi, terveellisemmäksi ja ilmastoviisaammaksi hyväksyttävyydestä ja oikeudenmukaisuudesta tinkimättä. Tutkimuksen ytimessä kohderyhmien kuuleminen ja osallistaminen.

  Palvelukeskus Helsinki on mukana Just Food hankkeessa. Yhteistyön tavoite on, että oppilaat pääsevät arvioimaan ruokia, ja arvioiden perusteella tehdään toimenpiteitä, jotta ruokien hyväksyttävyys lisääntyisi.

  Hankkeen puitteissa Helsingin kouluissa järjestetään ruokapajoja ja makuraateja, joissa uutta reseptiikkaa testataan ja keskustellaan ruoan ympäristövaikutuksista.

  • Ruokapajoja varten oppilaita pyydetään ottamaan kuvia kouluruokailutilanteesta ja kertomaan kuvien kautta, miten ruokailua voidaan kehittää ilmastoystävällisemmäksi. Kuvien pohjalta järjestetään pienryhmäkeskusteluja, joissa oppilaat pääsevät keskustelemaan kuvien sisällöistä ja etsimään ratkaisuehdotuksia ilmastoystävällisemmän kouluruoan kehittämiseksi. Ruokapajat videoidaan.
  • Makuraadeissa maistellaan ruokapalveluijen kehittämiä uusia ilmastoystävällisiä ruokia ja arvioidaan niitä. Kehittämisehdotuksia kerätään pienryhmssä työskennellen. Oppilaat pääsevät maistelun kautta kertomaan mielipiteitään ja vaikuttamaan tulevaisuuden kouluruokaan. Makuraadit videoidaan.

   

  Ruokapajojen valokuvatyöt järjestetään niin, että ne sovitetaan osaksi koulujen opetusta yhdessä opettajien kanssa. Pienryhmäkeskustelut ja makuraadit järjestetään koronatilanteen niin salliessa.

  Hankkeen kautta saadaan tietoa lasten ja nuorten ruokailutavoista kouluruoan kehittämisen tueksi sekä ymmärrystä siitä, miten ilmastoviisas ruokalista voidaan toteuttaa.

  Palvelukeskus Helsinki lupautunut kehittämään hankkeelle uusia ympäristövastuullisia reseptejä sekä kehittämään ruokalistaa ilmastoviisaammaksi.

  Lisätietoa Just Food -hankkeesta >

Mitä on tehty?

 • 07.10.2021

  Kasvipohjaiset juomat vaihtoehdoksi päiväkoteihin ja kouluihin

  Elokuussa aloitettu kauramaitopilotti laajennetaan vuoden 2021 aikana kaikkiin Helsingin kaupungin suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin päiväkoteihin, kouluihin, lukioihin ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoksiin, kun yläasteen ja toisen asteen opiskelijat palaavat lähiopetukseen.

  Lisätietoa: https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2019/f/173/results/32

 • 17.09.2021

  Osallistutaan Stadin Silakkamarkkinoille

  Osallistutaan Stadin silakkamarkkinoille tarjoamalla silakkaa sisältäviä ruokia.

  Lisätietoa: https://silakkamarkkinat.fi/

 • 26.08.2021

  Osallistutaan Itämeripäivään kaikissa toimipaikoissa

  Tarjotaan Itämeripäivänä kaikille asiakasryhmille Itämeren kalaa.

  Lisätietoa: https://itameripaiva.fi/

 • 23.04.2021

  Lihan ja maitotaloustuotteiden tarjoamisen puolittaminen 2025 mennessä

  Helsingin kaupunginhallitus on linjannut, että Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala sekä Palvelukeskus Helsinki suunnittelevat toimintaansa niin, että liha- ja maitotuotteiden kulutus kaupunkikonsernissa puolitetaan vuoteen 2025 mennessä asiakkaiden ravitsemukselliset tarpeet huomioiden. Tavoitetta edistetään osana Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. 

  HNH-työryhmä on linjannut seuraavasti:

  • kaikki ruokalistoilla tehtävät muutokset tehdän linjassa ravitsemussuositusten kanssa
  • lihan puolittaminen koskee ensisijaisesti punaista lihaa ja erityisesti naudanlihaa
  • ei tehdä toimenpiteitä ruokajuomana tarjottavan maidon osalta (ravitsemussuositukset)
  • kasvijuomien tarjoamista vaihtoehtoisena ruokajuomana edistetään mm. seuraavien toimenpiteiden kautta: Oma stadi -projekti, palvelukuvasten päivittäminen
  • maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittaminen suunnataan ruoanvalmistuksessa käytettävän maitotaloustuotteiden vähentämiseen
  • juustoa ei tulla toistaiseksi korvaamaan kasviperäisillä juuston kaltaisilla tuotteilla (ravitsemussuositukset) vaan kasvipohjaisilla levitteitä esim. kikhernetahna
  • ruokalistoilla tehtävät muutokset kts. yllä toimenpiteet ruokalistoilla -tehtävästä

   

  Valtuustoaloite kokonaisuudessaan täällä > 

  Valtuustoaloitteen käsiitelyhistoria täällä >

 • 23.10.2019

  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

 • 23.10.2019

  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

 • 18.10.2019

  Perustetaan ohjausryhmä

  Jäsenet:

  Kaskosta Katja Peränen ja Sirpa Jalovaara

  Sotesta Erja Turunen ja Milla Härkönen

  Palkesta Eeva Saarinen, pj, Tarja Heikkinen, siht., Meri Mathlin, Marko Karp

   

  Kokoukset:

  25.11.2019 Kartoitettiin toimialojen alustavia ajatuksia mahdollisista toimenpiteistä ja niiden ajankohdista. Sovittiin, että toimenpiteet koskevat koulujen lisäksi myös kaskon päiväkotiruokailua sekä sote ruokapalveluja.

  Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Mittarit

Ostettujen liharaaka-aineiden määrät suhteutettuna asiakasmääriin ja kokonaisostoihin vuositasolla

Lihan määrä g / ateria

Punaista lihaa sisältävät ruoat suhteessa koko tarjontaan pääruoissa %

Kasvijuomien kokonaiskäyttömäärä (kg/toimipaikka)

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Merkittävä

Aikajänne

Vastuuorganisaatiot

PalkeKaskoSote

Toimenpiteen luokka

Kuluttaminen ja jätteet

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Eeva Lappalainen

  Eeva Lappalainen

  kehityspäällikkö

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Marko Karp

  Marko Karp

  Tuotesuunnittelija

  Monipalvelut

 • Tarja Heikkinen

  Tarja Heikkinen

  ravitsemusasiantuntija

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Meri Mathlin

  Meri Mathlin

  Suunnittelija

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Erja Turunen

  Erja Turunen

  Helsingin kaupunki

 • Milla Härkönen

  Milla Härkönen

  ruokapalveluasiantuntija

  Tukipalvelut

 • Katja Peränen

  Katja Peränen

  Helsingin kaupunki

 • Sirpa Jalovaara

  Sirpa Jalovaara

  ruokapalveluasiantuntija (varhaiskasvatus)

  Hankintapalvelut

 • Tytti Pakarinen

  Tytti Pakarinen

  Asiantuntija, vastuullisuus

  Palvelukeskusliikelaitos

Tietoja päivitetty 01.12.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?