Hyppää sisältöön

95
Ilmastoystävällisten ruokien lisääminen ruokalistoille

Categories:Kuluttaminen ja jätteet

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Käynnistysvaihe
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Toimenpiteen kannalta oleellista on, että kaikkien asiakasryhmien ruokalistoille lisätään ilmastoystävällisistä raaka-aineista valmistettuja ruokia. Ne voivat olla uusia tai olemassa olevasta reseptiikasta valittuja

Toimenpidettä edistetään seuraavasti:

 1. Kartoitetaan lähtötilanne siitä, minkälaiset raaka-aineet ovat ilmastoystävällisiä/ ei-ilmastoystävällisiä.
 2. Todetaan, mitä raaka-aineita tulisi välttää tai vähentää.
 3. Tilaajat pohtivat tämän perusteella, mistä ruokalajeista olisi hyvä luopua tai miten niitä tulisi muuttaa.
 4. Kehitetään näiden pohjalta uutta kasvis- ja kalareseptiikkaa ja muokataan olemassa olevaa reseptiikkaa.
 5. Osallistetaan ruokailijoita arvioimaan ruokien maittavuutta.

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Kehitetään reseptejä, joiden avulla kaupungin ruokapalveluissa voidaan vähentää ilmastopäästöjä ja suojella Itämerta.
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Yhdistetyt toimenpiteet

96Lisätään kasvisruoan osuutta kouluissa ja päiväkodeissa. Sekä kouluruokasuositus että varhaiskasvatuksen ruokailusuositus kannustavat lisäämään kasvisruokaa ja molempien pohjana on kansalliset ravitsemussuositukset.

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 31.05.2021

  Oppilaiden osallistaminen Just Food -hankeen kautta

  Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Just Food -hankkeen tavoitteena on tutkia, miten ruokajärjestelmää kehitetään kestävämmäksi, terveellisemmäksi ja ilmastoviisaammaksi hyväksyttävyydestä ja oikeudenmukaisuudesta tinkimättä. Tutkimuksen ytimessä kohderyhmien kuuleminen ja osallistaminen.

  Palvelukeskus Helsinki on mukana Just Food hankkeessa. Yhteistyön tavoite on, että oppilaat pääsevät arvioimaan ruokia, ja arvioiden perusteella tehdään toimenpiteitä, jotta ruokien hyväksyttävyys lisääntyisi.

  Hankkeen puitteissa Helsingin kouluissa järjestetään ruokapajoja ja makuraateja, joissa uutta reseptiikkaa testataan ja keskustellaan ruoan ympäristövaikutuksista.

  • Ruokapajoja varten oppilaita pyydetään ottamaan kuvia kouluruokailutilanteesta ja kertomaan kuvien kautta, miten ruokailua voidaan kehittää ilmastoystävällisemmäksi. Kuvien pohjalta järjestetään pienryhmäkeskusteluja, joissa oppilaat pääsevät keskustelemaan kuvien sisällöistä ja etsimään ratkaisuehdotuksia ilmastoystävällisemmän kouluruoan kehittämiseksi. Ruokapajat videoidaan.
  • Makuraadeissa maistellaan ruokapalveluijen kehittämiä uusia ilmastoystävällisiä ruokia ja arvioidaan niitä. Kehittämisehdotuksia kerätään pienryhmssä työskennellen. Oppilaat pääsevät maistelun kautta kertomaan mielipiteitään ja vaikuttamaan tulevaisuuden kouluruokaan. Makuraadit videoidaan.

   

  Ruokapajojen valokuvatyöt järjestetään syksyn 2020 aikana niin, että ne sovitetaan osaksi koulujen opetusta yhdessä opettajien kanssa. Pienryhmäkeskustelut ja makuraadit järjestetään, koronatilanteen niin salliessa keväällä 2021.

  Hankkeen kautta saadaan tietoa lasten ja nuorten ruokailutavoista kouluruoan kehittämisen tueksi sekä ymmärrystä siitä, miten ilmastoviisas ruokalista voidaan toteuttaa.

  Palvelukeskus Helsinki lupautunut kehittämään hankkeelle uusia ympäristövastuullisia reseptejä sekä kehittämään ruokalistaa ilmastoviisaammaksi.

  Lisätietoa Just Food -hankkeesta >

 • 31.05.2021

  Lihan ja maitotaloustuotteiden tarjoamisen puolittaminen 2025 mennessä

  Helsingin kaupunginhallitus on linjannut, että Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala sekä Palvelukeskus Helsinki suunnittelevat toimintaansa niin, että liha- ja maitotuotteiden kulutus kaupunkikonsernissa puolitetaan vuoteen 2025 mennessä asiakkaiden ravitsemukselliset tarpeet huomioiden. Tavoitetta edistetään osana Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. 

  HNH-työryhmä on linjannut seuraavasti:

  • kaikki ruokalistoilla tehtävät muutokset tehdän linjassa ravitsemussuositusten kanssa
  • lihan puolittaminen koskee ensisijaisesti punaista lihaa ja erityisesti naudanlihaa
  • ei tehdä toimenpiteitä ruokajuomana tarjottavan maidon osalta (ravitsemussuositukset)
  • kasvijuomien tarjoamista vaihtoehtoisena ruokajuomana edistetään mm. seuraavien toimenpiteiden kautta: Oma stadi -projekti, palvelukuvasten päivittäminen
  • maitotaloustuotteiden kulutuksen puolittaminen suunnataan ruoanvalmistuksessa käytettävän maitotaloustuotteiden vähentämiseen
  • juustoa ei tulla toistaiseksi korvaamaan kasviperäisillä juuston kaltaisilla tuotteilla (ravitsemussuositukset) vaan kasvipohjaisilla levitteitä esim. kikhernetahna
  • ruokalistoilla tehtävät muutokset kts. yllä toimenpiteet ruokalistoilla -tehtävästä

   

  Valtuustoaloite kokonaisuudessaan täällä > 

  Valtuustoaloitteen käsiitelyhistoria täällä >

 • 01.01.2022

  Toimenpiteet ruokalistoilla

  Kasko, päiväkodit (6 viikon ruokalista):

  • vaihdettu ruokalistalla yksi punaista lihaa sisältävä ruoka broileriruokaan 1.1.2020 alkaen
  • vaihdettu punaista lihaa sisältävä ruoka kalaruoaksi 1.8.2020 alkaen
  • vaihdettu yksi liharuoka kasvisruokaan 1.8.2020 alkaen
  • lisätty lämpimiä kasviksia aterioille 3 kertaa 6 viikossa 1.8.2020 alkaen
  • vaihdetaan lisäkeriisiä perunaan 2 aterialla 1.1.2021 alkaen 

   

  Kasko, koulut (6 viikon ruokalista):

  • vaihdettu punaista lihaa sisältävä ruoka kasvisruoaksi 1.1.2020 alkaen
  • vaihdettu punaista lihaa sisältävä ruoka kalaruoaksi 1.8.2020 alkaen
  • vaihdettu lihavalmisteruoka broileriruoaksi 1.8.2020 alkaen
  • lisätty lämpimiä kasviksia 3 kertaa 6 viikossa ruokalistalle 1.8.2020 alkaen
  • vaihdetaan lisäkeriisi perunaan 2 aterialla 1.1.2021 alkaen

   

  Sote, asukas- ja potilasruokailu

  • toimenpiteiden suunnittelu Ikääntyneiden ruokasuositusten (3/2020) pohjalta on käynnistynyt

   

  Sote, kotiateriat

  • lisätty 1 kasvisateria kaikille asiakkaille 4.5.2020 alkaen
  • Iisätty puuroateria valittavaksi vaihtoehdoksi 

   

Mitä on tehty?

 • 23.10.2019

  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

 • 23.10.2019

  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu

 • 18.10.2019

  Perustetaan ohjausryhmä

  Jäsenet:

  Kaskosta Katja Peränen ja Sirpa Jalovaara

  Sotesta Erja Turunen ja Milla Härkönen

  Palkesta Eeva Saarinen, pj, Tarja Heikkinen, siht., Meri Mathlin, Marko Karp

   

  Kokoukset:

  25.11.2019 Kartoitettiin toimialojen alustavia ajatuksia mahdollisista toimenpiteistä ja niiden ajankohdista. Sovittiin, että toimenpiteet koskevat koulujen lisäksi myös kaskon päiväkotiruokailua sekä sote ruokapalveluja.

  Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Mittarit

Kasvisruokien määrä kuuden viikon ruokalistalla

Reseptiikassa tehdyt muutokset lihan ja maitotuotteiden käytön vähentämiseksi

Toimipaikkojen määrä, joissa on kasvipohjainen ruokajuomavaihtoehto tarjolla

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Merkittävä

Aikajänne

Vastuuorganisaatiot

PalkeKaskoSote

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Eeva Saarinen

  Eeva Saarinen

  kehityspäällikkö

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Marko Karp

  Marko Karp

  Tuotesuunnittelija

  Monipalvelut

 • Tarja Heikkinen

  Tarja Heikkinen

  ravitsemusasiantuntija

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Meri Mathlin

  Meri Mathlin

  Suunnittelija

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Erja Turunen

  Erja Turunen

  Helsingin kaupunki

 • Milla Härkönen

  Milla Härkönen

  ruokapalveluasiantuntija

  Tukipalvelut

 • Katja Peränen

  Katja Peränen

  Helsingin kaupunki

 • Sirpa Jalovaara

  Sirpa Jalovaara

  ruokapalveluasiantuntija (varhaiskasvatus)

  Hankintapalvelut

Tietoja päivitetty 12.01.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?