Hyppää sisältöön

97
Ruokahävikin vähentäminen kaupungin ruokapalveluissa

Categories:Kuluttaminen ja jätteet

Eteneminen

 • Ei aloitettu
 • Käynnistysvaihe
 • Toteutus
 • Valmis
Aikataulussa

Kuvaus

Ruokahävikkiä muodostuu kolmessa vaiheesta

 • Keittiöhävikki, eli ruoan valmistuksessa, varastoinnissa, kylmäsäilytyksessä ym. toiminnoissa syntyvä hävikki
  • Ruuan valmistuksessa ja varastoissa ei synny merkitsevästi ruokahävikkiä.
 • Tarjoiluhävikki, kattaa ruoan, joka viedään tarjolle, muttei päädy asiakkaille, eli jää itsepalvelulinjasoon
  • Suurin ruokahävikki syntyy linjastohävikistä. Toimipaikasta riippuen ruokahävikin osuus on noin 3-20 % valmistetun ruuan määrästä.
 • Lautashävikki, eli syömäkelpoinen ruoka, joka päätyy asiakkaan lautaselta biojätteeseen.
  • Toimipaikat ja asiakaskunta ovat erilaisia, joten lautashävikkiä syntyy toimipaikoissa vaihtelevia määriä noin 1-5 % valmistetun ruuan määrästä.

Palvelukeskus Helsingin nykyiset hävikin hallinnan toimet:

 • Palvelukeskuksen ympäristötyötä ohjaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, jonka yhtenä tavoitteena on ruokahävikin vähentäminen kaikissa toiminnoissa, ekotukihenkilöt jalkauttamisen tukena.
 • Ruokahävikin vähentämisen toimenpiteet jakautuvat neljään osaan: hävikin vähentäminen, hävikisitä viestiminen, hävikin mittaamisen kehittäminen sekä ylijäämäruoan tehokas hyödyntäminen myymällä tai lahjoittamalla ruoka-apuun. Kullekkin osa-alueelle asetetaan vuositassa numeeriset tavoitteet sekä määritellään toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Toimipaikat seuraavat ruuanmenekkiä ja seurannan tuloksia hyödynnetään raaka-ainehankinnoissa ja ruuan tilausmäärissä. Hävikkitietoja analysoidaan ja kehityskohteita tunnistetaan.
 • Pakkalan tuotannon ylijäämäruokaa lahjoitetaan säännöllisesti ruoka-apuun seurakunnalle. Muita mahdollisia lahjoituskohteita selvitetään jatkuvasti ja ruoan ylijäämäruoan edellytyksiä parannetaan.

Palmia Oy:n suuntaviivat ruokahävikin vähentämiseksi kaupungin ruokapalveluissa

Palmia Oy:n ympäristöjohtamisen ohjaustyökaluna toimii ISO 14001 -standardin mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä (Bureau Veritas). Palmia Oy:n johto on määritellyt ympäristötyön suuntaviivat ympäristösitoumuksessa, jossa olemme sitoutuneet tuottamaan ympäristövastuullisia palveluja ja hallitsemaan ympäristöasioita määrätietoisella ympäristöjohtamisella.

Ympäristöohjelman yksi pääpainopistealueista on energiatehokkaiden ja ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävien palvelujen ja prosessien kehittäminen.  

Ympäristönäkökohtien tarkastelun avulla olemme määritelleet eri tekijöiden merkittävyyksiä. Merkittävyyden arvioinnissa olemme luokitelleet ruokahävikin yhdeksi merkittävimmäksi tekijäksi ympäristövaikutuksiltaan, joten ruokahävikin pienentäminen on otettu Palmia Foodsin ympäristötavoitteeksi.

Lisätietoa ruokahävikistä

Virallinen kuvaus

Toimenpideohjelman mukaan
Vähennetään ruokahävikkiä palvelukeskuksen, Palmian ja muiden sidosryhmien toiminnassa (mm. menekin seuranta eli sopivasti mitoitetut annoskoot ja oikean määrän tilaaminen, kampanjat, prosessien tehostaminen, tuotevalikoiman ja pakkauskokojen järkevöittäminen).
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • 28.02.2021

  Hävikinhallintatyökalun kehittäminen (Palvelukeskus Helsinki)

  HÄVIKIN MITTAROINTI

  Hävikinseuranta siirretään ohjelmistopohjaiseen ratkaisuun, jonka ansiosta on mahdollista saada ajantasaista koontidataa. Ohjelma otettu käyttöön kouluissa syyslukukauden alusta ja käyttöä laajennetaan koulupuolelta saatujen oppien mukaisesti muihin kohteisiin kuluvan lukuvuoden aikana.

  Laajennetaan käyttö päiväkoteihin alkuvuodesta 2021.

 • 30.04.2021

  Hoitopuolen ravintoloiden hävikinseurannan aktivointi (Palvelukeskus Helsinki)

  HÄVIKIN MITTAROINTI

  Kilpailutetaan ohjelma tai sovellus, jolla hävikkiä voi helposti seurata ja analysoida toimipaikkatasoisesti. Pilotoidaan sovelluksen käyttöä valituissa hoitoalan ravintoloissa yhden ruokalistajakson ajan. Pilotissa saatujen oppien perusteella laajennetaan hävikinseurantaa kaikkiin hoitopuolen ravintoloihin.

 • 31.05.2021

  Koulun linjastosta ylijäämäruokaa nuorisotalolle (Palvelukeskus Helsinki)

  YLIJÄÄMÄRUOKA

  Valtuustoaloite Jenni Pajusen mukaisesti aloitettu suunnittelu koulun linjastoon lounaan jälkeen jääneen ylijäämäruuan hyödyntämiseen nuorisotalolla. Pilottikohteeksi on valittu Torpparinmäen peruskoulu ja viereinen nuorisotila.

  Pilotointi on koronatilanteesta johtuen tauolla. Tutkitaan mahdollisuutta jatkaa.

 • 31.12.2021

  Hävikin vähentäminen 2021 (Palvelukeskus Helsinki)

  HÄVIKIN VÄHENTÄMINEN

  • Selvitetään keinoja parantaa keittiön ja kasvatushenkilöstön välistä viestintää, jotta keittiöille tulisi ajantasaista tietoa oppilasmääristä. Tavoitteena tehdä paremmin ruokalijamäärää vastaava määrä ruokaa, jolloin linjastohävikin määrä vähenee
  • Toteutetaan ravintoloissa teemapäiviä tai kampanjoita hävikin vähentämiseksi (esim. Hävikkiviikko)
  • Keittiön ylijäämäruoan vähentämiseksi suunnitellaan yhtenäinen ohjeistus ja muistutetaan toimipaikkojen henkilöstöä ”näin saat toimia ruokahävikin vähentämiseksi”
  • Selvitetään ruoantuotantolaitoksen ja toimipaikkojen yhteistyön ja tilauskäytäntöjen toimivuutta
 • 31.12.2021

  Hävikkiruuan mukaanmyynti (Palmia Oy)

  Palmian lounasravintoloissa myydään hävikkiruokaa ResQ Club -sovelluksen kautta. Lounasajan päätyttyä hävikkiruokaa myydään annoksina mukaan edulliseen hintaan ja samalla asiakkaat pelastavat ruokaa päätymästä roskiin. Tavoitteenamme on lounasravintoloissa vähentää vuoden 2021 aikana tarpeetonta biojätteen aiheuttamaa ympäristökuormaa eli CO2 päästöjä 17 000 kg verran ResQClubin avulla. Tavoitteen toteutumista seurataan kuukausittain ravintoloiden palavereissa. 

 • 31.12.2021

  Ylijäämäruoan hyötykäytön toimet 2021 (Palvelukeskus Helsinki)

  YLIJÄÄMÄRUOKA

  • Osallistutaan yhteistyöhankkeeseen Kuntoutussäätiön kanssa: ylijäämäruoan lahjoittaminen ruoka-apuun valituista toimipaikoista
  • Kartoitetaan toimipaikat, joissa ylijäämäruoan myynti ei toimi
  • Selvitetään, onko maksujärjestelmät kilpailutettu
 • 01.01.2022

  Hävikistä viestiminen 2021 (Palvelukeskus Helsinki)

  • Viestitään sisäisesti hävikkiasioista henkilöstölle kaupungin intrassa
  • Osallistutaan Hävikkiviikkoon kaikissa toimipaikoissa
  • Parannetaan asiakkaille suunnattua viestintää etenkin päiväkodeissa, lisäämällä ohjaavia julisteita esimerkiksi päiväkotien tarjoiluvaunuihin
 • 31.05.2022

  Aromi 14 -tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto (Palmia Oy)

  HÄVIKIN MITTAROINTI

  Toiminnanohjausjärjestelmä uusitaan Palmia Oy:ssä, jolloin kaikki toiminnot raaka-aineiden tilaamisesta, aina hävikin kirjaamiseen asti tehdään samalla ohjelmalla. 

 • 31.12.2022

  Uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto (Palvelukeskus Helsinki)

  HÄVIKIN MITTAROINTI

  Uuden Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto laajasti Palvelukeskus Helsingissä. Ohjelman uusi versio mahdollistaa ruokahävikin määrän seuraamisen systemaattisesti ja toimipaikkakohtaisesti.

Mitä on tehty?

 • 19.01.2021

  Selvitys ylijäämäruoan hyödyntämisestä (Palvelukeskus Helsinki)

  YLIJÄÄMÄRUOKA

  Kaupunkiympäristön toimiala on tehnyt selvityksen ylijäämäruoan myyntiin ja lahjoitukseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Selvitys on luettavissa täällä >

 • 30.12.2020

  Kasvisruokahävikki voimavaraksi -kokeilu (Palmia Oy)

  YLIJÄÄMÄRUOKA 

  Olemme mukana Kasvisruokahävikki voimavaraksi -kehittämishankkeessa, jossa Helsingin Kuntoutussäätiö toteuttaa yhteistyössä Helsingin ruoka-avun, koulujen ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa kokeilun Kannelmäen ja Malminkartanon alueella. Kokeilusssa koulujen ylijäämäruokaa jaetaan lähialueen asukkaille jakelupisteessä.  Kokeilun aikana koulujen oppilaille pidetään oppitunteja, joissa kerrotaan hävikkiruuan ja kasvisruuan ilmastovaikutuksista. Oppilaat osallistuvat itse ja heitä osallistetaan pohtimaan ruuan ilmastovaikutuksia. 

  Oppituntien pohjalta järjestävä taho tekee oppituntipaketin, joka sisältää diat ja opettajan materiaalin. Myöhemmin oppituntipaketti on tulossa vapaaseen jakoon oppilaitoksille. 

  Palmian osuus hankkeessa on lahjoittaa ylijäämäruokaa sovituista koulukohteista.

 • 30.12.2020

  Ruokahävikin vähentäminen -projekti (Palmia Oy)

  HÄVIKIN VÄHENTÄMINEN 

  Projektin tavoitteena on löytää käyttäjäystävällisiä keinoja, joiden avulla hävikin mittaamisesta, analysoinnista ja hallinnasta tulee helpompaa, konkreettisempaa ja motivoivampaa. Hyödynnämme projektissa palvelumuotoilun eri keinoja. Pilotoimme projektin aikana Hukka.ai. -hävikkiruokasovellusta koulu- ja päiväkotikohteissa. Tarkoituksena on laajentaa hävikkiruokasovelluksen käyttöä kaikkiin Palmia Oy:n koulu- ja päiväkotikohteisiin.

 • 23.12.2020

  Hävikistä viestiminen kaupunkilaisille (Palvelukeskus Helsinki)

  VIESTINTÄ

  Viestitään ruokahävikin vähentämiseen liittyvistä toimenpitesitä Helsingin kaupungin ilmastoteot -sivustolla. Suunnitellaan viestinnän laajentamista vielä lisää vuoden 2021 aikana.

  Lue artikkeli tästä >

 • 27.11.2020

  Tilannetieto ja yhteenveto ruokahävikin määrästä (Palmia Oy)

  MITTAROINTI 

  Jotta ruokahävikin määrää pystytään vähentämään, tulee olla tarkka tilannetieto mistä tuotteista hävikkiä syntyy ja paljonko sitä jää eri toimipaikoilta. Palmia oy:llä on ollut käytössä exel-pohjainen seurantatyökalu jo pitkään. Uutena toimenpiteenä pilotoimme exel- yhteenvetotyökalun käyttöä, jolloin hävikkiruuan määrän kehitystä on entistä helpompi seurata.

 • 19.11.2020

  Ekotukihenkilöt ruokahävikkipohdinnassa (Palvelukeskus Helsinki)

  HÄVIKIN VÄHENTÄMINEN

  Touko-kesäkuussa toteutettujen haastattelujen pohjalta järjestettiin marraskuussa 2020 ekotukihenkilöille suunnattu työpaja. Työpajan tavoitteena oli kartoittaa parhaita keinoja hävikin vähentämiseksi, pohtia ratkaisuja hävikkiin liittyviin haasteisiin sekä aktivoida henkilöstöä ekotukihenkilöiden välityksellä pohtimaan hävikin merkitystä. Työpajassa esille nousseiden havaintojen ja pohdintojen pohjalta suunniteltiin hävikin vähentämisen toimenpiteet vuodelle 2021.

 • 14.09.2020

  Hävikkiviikkoon osallistuminen kaikissa toimipaikoissa (Palvelukeskus Helsinki)

  VIESTINTÄ

  Kouluissa toteutetaan hävikkiviikon aikana osallistava hävikinseurantatempaus, jossa oppilaat saavat kirjata julisteeseen päivittäisiä hävikkimääriä ja arvioida hävikin kehitystä.

  Hävikkiviikosta viestitään kaikissa toimipaikoissa sekä sosiaalisen median kanavissa.

 • 24.02.2020

  Ruokahävikki projektiin projektityöntekijä palkattu (Palvelukeskus Helsinki)

  HÄVIKIN VÄHENTÄMINEN

  Projektityöntekijä on palkattu ajalle 16.3-15.6.2020 työskentelemään ruokahävikinvähennystoimenpiteiden kartoittamisen ja kokoamisen parissa. Projektityöntekijä toteutti touko-kesäkuussa haastattelututkimusta Palvelukeskus Helsingin ekotukihenkilöille. Tutkimuksessa selvitettiin heidän näkemyksiään ruokahävikkiin liittyen.

 • 31.12.2019

  Lunchie-sovelluksen hyödyntäminen ylijäämäruoan myynnissä (Palvelukeskus Helsinki)

  YLIJÄÄMÄRUOKA

  Pilotoidaan Lunchien-sovelluksen käyttöä ylijäämäruoan myynnissä. Kokeilu tehdään päiväkodeissa ja seniorikeskuksissa. Lunchie-sovelluksen käyttöä jatketaan seniorikeskuksissa, mutta lopetetaan päiväkodeissa. Päiväkodeissa muodostuu niin vähän myytäväksi sopivaa ylijäämäruokaa, että myyntiä ei juuri tule.

 • 31.12.2019

  Älyvaakapilotti (Palvelukeskus Helsinki)

  HÄVIKIN MITTAROINTI

  Hankitaan IoT-älyvaaka, joka otetaan käyttöön Arabianrannan peruskoulussa. Älyvaakaa hyödyntäen voidaan tarkkailla syntyvän ruokahävikin määrää ja saada ajantasaista tietoa.

  Vuosi 2021: siirretään älyvaaka toiseen toimipaikkaan.

 • 24.10.2019

  Toimenpiteellä on yhteyshenkilö

 • 24.10.2019

  Nimetään ruokahävikin projektiryhmä

  Toimenpiteen yhteyshenkilö on valittu ja projektiryhmä koottu.

 • 23.10.2019

  Toimenpiteestä on tilannekuvaus

Mittarit

Toimipaikat, joissa hävikin hallinnan seurantajärjestelmät on otettu käyttöön

Toteutettujen ruokahävikkikampanjoiden lukumäärä

Yhteenveto ja yhteystiedot

Vaikutus

Merkittävä

Aikajänne

Vastuuorganisaatiot

PalkePalmiaHanpa

  Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Meri Mathlin

  Meri Mathlin

  Suunnittelija

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Taina Turpeinen

  Taina Turpeinen

  kehityspäällikkö

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Mikael Neuvonen

  Mikael Neuvonen

  yksikönjohtaja

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Niina Leino

  Niina Leino

  projektipäällikkö

  Palmia Oy

 • Sirpa Jalovaara

  Sirpa Jalovaara

  ruokapalveluasiantuntija (varhaiskasvatus)

  Hankintapalvelut

 • Katja Peränen

  Katja Peränen

  Helsingin kaupunki

 • Erja Turunen

  Erja Turunen

  Helsingin kaupunki

 • Milla Härkönen

  Milla Härkönen

  ruokapalveluasiantuntija

  Tukipalvelut

 • Jaana Kujala

  Jaana Kujala

  Operatiivinen johtaja

  Palmia Oy

Tietoja päivitetty 21.01.2021

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?