Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

97
Ruokahävikin vähentäminen kaupungin ruokapalveluissa

Kuluttaminen ja jätteet

Ruokahävikki Palvelukeskus Helsingissä

Ruokahävikkiä muodostuu kolmessa vaiheessta

 • Keittiöhävikki, eli ruoan valmistuksessa, varastoinnissa, kylmäsäilytyksessä ym. toiminnoissa syntyvä hävikki
  • Ruuan valmistuksessa ja varastoissa ei synny merkitsevästi ruokahävikkiä.
 • Tarjoiluhävikki, kattaa ruoan, joka viedään tarjolle, muttei päädy asiakkaille, eli jää itsepalvelulinjasoon
  • Suurin ruokahävikki syntyy linjastohävikistä. Toimipaikasta riippuen ruokahävikin osuus on noin 3-15 % valmistetun ruuan määrästä.
 • Lautashävikki, eli syömäkelpoinen ruoka, joka päätyy asiakkaan lautaselta biojätteeseen.
  • Toimipaikat ja asiakaskunta ovat erilaisia, joten lautashävikkiä syntyy toimipaikoissa vaihtelevia määriä noin 1-5 % valmistetun ruuan määrästä.

Palvelukeskus Helsingin nykyiset hävikin hallinnan toimet:

 • Palvelukeskuksen ympäristötyötä ohjaa Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, jonka yhtenä tavoitteena on ruokahävikin vähentäminen kaikissa toiminnoissa, ekotukihenkilöt jalkauttamisen tukena
 • Vastuullisuusohjelmaan 2019-21 on nostettu ruokahävikin vähentäminen kärkihankkeeksi, jonka päätavoitteena vähentää syntyvää ruokahävikkiä sekä lisäksi kehittää uusia keinoja hyödyntää ylijäänyttä syömäkelpoista ruokaa.
 • Päivittäisessä arkityössään työntekijät, esimiehet, johto, asiakkaat, asiantuntijat sekä ekotukihenkilöt suunnittelevat, toteuttavat ja kehittävät päivittäin entistä tehokkaampia toimintatapoja, jotta ruokahävikkiä syntyisi mahdollisimman vähän.
 • Toimipaikat seuraavat ruuanmenekkiä ja seurannan tuloksia hyödynnetään raaka-ainehankinnoissa ja ruuan tilausmäärissä.
 • Pakkalan tuotannon ylijäämäruokaa lahjoitetaan säännöllisesti ruoka-apuun.
Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Vähennetään ruokahävikkiä palvelukeskuksen, Palmian ja muiden sidosryhmien toiminnassa (mm. menekin seuranta eli sopivasti mitoitetut annoskoot ja oikean määrän tilaaminen, kampanjat, prosessien tehostaminen, tuotevalikoiman ja pakkauskokojen järkevöittäminen).
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)
Yhdistetyt toimenpiteet
99Lisätään yhteistyötä kauppojen kanssa hävikkiruuan hyödyntämiseksi (esim. hävikkiruokaa ruokakaupoilta nuorisotaloille, kotitalouden tunneille kouluihin, työväenopiston kursseille, Yhteinen pöytä -toiminnalle).

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 23.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 20.12.2019
  Aktivoidaan ruokalinjastoon lounaan jälkeen jääneen ylijäämäruuan myyntiä

  Toimenpiteet: painettu yleismainos ruokasaliin, ohjeistus toimipaikkatasolle ja seuranta. Kerätään palautetta ja kehitetään ylijäämäruuan myyntiä palautteiden pohjalta. Kassaraportista seurataan myytyjä määriä toimipaikkatasolla sekä yhteismäärää.

  Mittarit: Paljoko on myyty ylijäämä ruokia hoitopuolella per kuukausi. 

 • 31.12.2019
  Lunchie-sovelluksen hyödyntäminen ylijäämäruoan myynnissä

  Pilotoidaan Lunchien-sovelluksen käyttöä ylijäämäruoan myynnissä. Kokeilu tehdään päiväkodeissa ja seniorikeskuksissa. 

 • 31.12.2019
  Älyvaakapilotti

  Hankitaan IoT-älyvaaka, joka otetaan käyttöön Arabianrannan peruskoulussa. Älyvaakaa hyödyntäen voidaan tarkkailla syntyvän ruokahävikin määrää ja saada ajantasaista tietoa.

 • 24.02.2020
  Toimenpiteellä on yhteyshenkilö
 • 24.02.2020
  Ruokahävikki projektiin projektityöntekijä palkattu

  Projektityöntekijä on palkattu ajalle 16.3-15.6.2020 työskentelemään ruokahävikinvähennystoimenpiteiden kartoittamisen ja kokoamisen parissa.

   

 • 28.02.2020
  Nimetään ruokahävikin projektiryhmä

  Toimenpiteen yhteyshenkilö on valittu ja projektiryhmä koottu.

  Mitä on tehtävä?
 • 31.08.2020
  Hävikinhallintatyökalun kehittäminen

  Kehitetään työkalu, jolla toimipaikat pystyvät mittaamaan hävikkiä systemaattisesti. Työkalun tulee olla helppokäyttöinen ja ketterä, ja sitä hyödynnetään, kunnes koko tuotannonohjausjärjestelmä on uusittu.

 • 30.09.2020
  Hävikkiviikkoon osallistuminen kaikissa toimipaikoissa

  Osallistutaan Hävikkiviikkoon kaikissa toimipaikoissa ja hyödynnetään olemassa olevaa viestintämateriaalia hävikkitiedotuksessa.

 • 31.10.2020
  Projektisuunnitelma ruokahävikin vähentämistoimista on valmis ja hyväksytty johtoryhmässä

  Luodaan tiekartta, josta käyvät ilmi nykyiset hyvät hävikinhallintakäytännöt sekä tavoitteet ja toimenpiteet, joita tavoitteisiin pääsy edellyttää. Järjestetään sisäinen hävikkiworkshop ja esitellään ruokahävikin vähentämistoimenpiteitä johtoryhmän kokouksessa.

  Mittari: projektisuunnitelma tehty / ei

 • 30.11.2020
  Koulun linjastosta ylijäämäruokaa nuorisotalolle

  Valtuustoaloite Jenni Pajusen mukaisesti aloitettu suunnittelu koulun linjastoon lounaan jälkeen jääneen ylijäämäruuan hyödyntämiseen nuorisotalolla. Pilottikohteeksi on valittu Torpparinmäen peruskoulu ja viereinen nuorisotila.

  Pilotointi on koronatilanteesta johtuen tauolla. Tutkitaan mahdollisuutta jatkaa syksyllä.

 • 30.11.2020
  Tehdään ruokahävikki kartoituskysely toimipaikkojen ruokahävikkivähentämiskeinoista

  Kyselyllä kartoitetaan toimipaikkojen hyvät käytännöt toimipaikkatasolla (koulut, päiväkodit ja hoitopuolen paikat) ja mahdollisuudet ruokahävikin vähentämiseen. Kartoitetaan nykytila ja kerätään tietoa projektisuunnitelmaa varten. Kysely toteutetaan sähköisenä Questback kyselyllä.

  Kysely päätetään siirtää syksyllä kevään poikkeustilasta johtuen.

 • 31.12.2022
  Uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto

  Uuden Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto laajasti Palvelukeskus Helsingissä. Ohjelman uusi versio mahdollistaa ruokahävikin määrän seuraamisen systemaattisesti ja toimipaikkakohtaisesti.

Mittarit

Ruokahävikin määrä
Vaikutus
Merkittävä
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
PalkePalmiaHanpa
Yhteyshenkilöt
 • Meri Mathlin

  Meri Mathlin

  Suunnittelija

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Mikael Neuvonen

  Mikael Neuvonen

  yksikönjohtaja

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Taina Turpeinen

  Taina Turpeinen

  kehityspäällikkö

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Sirpa Jalovaara

  Sirpa Jalovaara

  ruokapalveluasiantuntija (varhaiskasvatus)

  Hankintapalvelut

 • Katja Peränen

  Katja Peränen

 • Erja Turunen

  Erja Turunen

 • Milla Härkönen

  Milla Härkönen

Tietoja päivitetty 07.04.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?