Toimenpiteet

Edellinen | Seuraava

98
Ruoan kuljetuksen ilmastopäästöt

Kuluttaminen ja jätteet

Palvelukeskus Helsinki on tehostanut elintarvikekuljetuksia. Se kilpailutti vuonna 2018 elintarvikekuljetusten logistiikan, jonka yhteydessä ajoneuvokaluston ympäristökriteereitä kiristettiin huomattavasti aiemmasta. Kilpailutuksen myötä kuljetusten aiheuttamat päästöt vähenivät merkittävästi: häkäpäästöt 22 %, typenoksidit 67 % ja hiukkaspäästöt jopa 92 % verrattuna edellisten sopimusten kuljetuskaluston vaatimuksiin. Ruokakuljetusten energiatehokkuutta parannetaan myös tilaus- ja toimituskertojen optimoinnilla ja sen ohjeistuksella. Lisäksi käynnissä on selvitys lisätoimenpiteistä kuljetusten päästöjen vähentämiseen.

Virallinen kuvaus
Toimenpideohjelman mukaan
Selvitetään mahdollisuus ruoan kuljettamiseen ilmastopäästöjen kannalta parhaalla tavalla (esim. Ilmastoystävälliset kestopakkaukset ja kuljetusten tehostaminen).
(Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmasta)

Tehtävät

  Mitä on tehty?
 • 19.10.2019
  Toimenpiteestä on tilannekuvaus
 • 10.02.2020
  Toimenpiteen yhteyshenkilö valittu
 • 28.02.2020
  Projektiryhmän nimeäminen: tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu

  Työryhmä nimetty, sopimuskumppaneiden kanssa käyty läpi päästöjen raportointi,  raportttien valmistutta luodaan mittarit sekä tavoitteet ja alustavat toimenpiteet.

 • 14.05.2020
  Päästöjen kartoitus

  Tämän hetkisen toiminnan hiilidioksivaikutusten kartoitus.

  Jakeluyrityksien tehtäviin käyttämä kalusto on kartoitettu ja vuoden 2019 CO2 päästötiedot selvitetty, selvityksessä päästötiedot on kerätty kuljetusyrityksiltä ja perustuvat ajettujen kilometrimäärien, polttoainekulutuksen ja rahdin määrään. Osalla toimijoista on  laskentaprosessi ja asiakasraportointi päästöjen osalta varmennettu kolmannen osapuolen toimesta kesällä 2016.

  Selvityksen yhteydessä on myös käyty läpi toimijoiden vapaaehtoinen päästökauppa (päästöjen neutralointi)  joissa jäljelle jäävien päästöjen vastineeksi rahoitetaan ilmastohankkeita, joiden avulla vastaava määrä päästöjä vähenee toisaalla.

  Kartoituksessa on keskitytty jakelutoiminnan vaikutuksiin, toistaiseksi ruuan hankintalogistiikan päästöt on rajattu pois, mutta niihin palataan myöhemmin, samoin varastointi- /sisälogistiikan päästöihin . 

   

  Mitä on tehtävä?
 • 30.06.2020
  Toimenpideohjelman laatiminen ruuan kuljetuksen ilmastopäästöjen vähentämiseksi

Mittarit

Tehtävä on valmis
Vaikutus
Kohtalainen
Eteneminen
Ajallaan
Aikajänne
Vastuuorganisaatiot
PalkePalmiaSote
Yhteyshenkilöt
 • Jari Häikiö

  Jari Häikiö

  logistiikkapäällikkö

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Antti Virtanen

  Antti Virtanen

  hankintapäällikkö

  Palvelukeskusliikelaitos

 • Heli Laukko

  Heli Laukko

  suunnittelija

  Palvelukeskusliikelaitos

Tietoja päivitetty 14.05.2020

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?