Mittarit

Ilmastokriisin pysäyttämisellä on kiire. Haluamme varmistaa, että sovitut 147 toimenpidettä etenevät aikataulussa ja että Helsingin kasvihuonekaasupäästöt pienenevät tarpeeksi nopeasti. Olemme kehittäneet toimenpiteille mittareita, joita seuraamalla näemme, mihin suuntaan olemme menossa. Mittareita on kolmenlaisia.

Toiminnalliset mittarit kytkeytyvät suoraan toimenpiteisiin. Ne kertovat toimenpiteen etenemisestä ja sitä, kuinka paljon kaupungilla ponnistellaan kyseisen toimenpiteen puolesta. Toiminnallinen mittari on esimerkiksi vuodessa rakennetun baanaverkon pituus.

Taktiset mittarit kuvaavat ilmiötä, jota kaupunki pyrkii lisäämään tai vähentämään toimenpiteillä. Esimerkki taktisesta mittarista on pyöräliikenteen määrä.

Strategiset mittarit puolestaan kuvaavat Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä ja niitä seuraamalla saamme tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta: teemmehän Helsingissä oikeita asioita, jotta päästöt vähenevät?

TyyppiNimiTeematKuvaaja
toiminnallinenUusien ja päivitettyjen kriteerien määräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenAika toimenpiteiden edellisestä päivityksestäSeuranta ja raportointichart-line
toiminnallinenAsukas- ja yrityspysäköintitunnusten määräKestävien kulkumuotojen käyttöLiikenteen hinnoittelu
toiminnallinenAutopaikkojen määrä per asunto asemakaavoissaLiikenne
toiminnallinenBaanabrändin mukaisten infotaulujen käyttöönotto baanaosuuksillaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenCO2 vähennysten määrä sellaisissa hankinnoissa, joissa hiilijalanjälki ohjaavana tekijänäHankinnat
toiminnallinenEi lihaa sisältävien raaka-aineiden osuus viikon ruokalistallaHankinnat
toiminnallinenElintarvikehankinnassa aikaansaadun päästövähennyksen analysointi elinkaaren eri vaiheissaKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
toiminnallinenElintarvikehankinnat, joissa on käytetty ilmastokriteerejä vähimmäisvaatimuksena (hinta)Hankinnat
toiminnallinenElintarvikehankinnat, joissa on käytetty ilmastokriteerejä vähimmäisvaatimuksena (lkm)Hankinnat
toiminnallinenEnergia- ja ilmastoatlakseen käytetyt resurssitEnergiarenessanssi
toiminnallinenEnergiankulutuksen vähenemä kohteissa, joissa kiinteistöautomsatiojärjestelmä uusittuAsuinrakennukset
toiminnallinenEnergiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän myönnetyn tuen määräRahoitus ja kannustimet
toiminnallinenHankintojen kehityshankkeisiin osallistuneiden yritysten määräHankinnat
toiminnallinenYleissuunnitelmissa päätetty uuden raitiotieverkon pituusKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenYleisillä alueilla sijaitsevien sähköautojen latauspisteiden määräAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenVähäpäästöisten ajoneuvojen tunnusten osuus asukas- ja yrityspysäköintitunnuksistaKestävien kulkumuotojen käyttöLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenHNH-kriteereillä järjestettyjen asuinkerrostalotontteja koskevien laatukilpailujen osuusTontinluovutus
toiminnallinenHNH-kriteereillä luovutettu kerrosala tontinluovutuskilpailuissaTontinluovutus
toiminnallinenHNH-tontinluovutuskilpailujen lukumääräTontinluovutus
toiminnallinenIlmastokriteerien läpileikkaavuus elintarvikehankintakategorioissaKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
toiminnallinenIlmastokriteerit omaavien elintarvikehankintojen osuus - hankintakategoriatKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
toiminnallinenInfotilaisuuksilla tavoitettujen taloyhtiöiden lukumääräUudet energiaratkaisutViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenInnovatiivisten hankintojen euromääräHankinnat
toiminnallinenInnovatiivisten hankintojen hankkeiden rahoitus yhteensäHankinnat
toiminnallinenInnovatiivisten hankintojen määräHankinnat
toiminnallinenJakeluliikenteen kuormauspaikkojen käyttäjien määräLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenJärjestettyjen vähähiilisten hankintojen koulutusten määräHankinnat
toiminnallinenJärjestettyjen ympäristöosaamiskurssien määräKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenVähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintitulojen osuus kaikista pysäköintituloistaAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenKaavamääräysten mukainen uusien rakennusten ominaislämmönkulutusTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitusTontinluovutus
toiminnallinenKalustekierrätyssovelluksen käyttöasteHankinnatJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenKansallista tasoa tiukemmat energiatehokkuusehdot sisältävien uusien vuokrasopimusten osuusRakentaminen ja rakennusten käyttö
toiminnallinenKantakaupungin pyöräilyn tavoiteverkon toteutunut pituusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenUusilta pysäköintimaksuvyöhykkeiltä saatavat pysäköintitulotLiikenteen hinnoittelu
toiminnallinenKaupungin kiinteistöjen maalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergiaUudet energiaratkaisut
toiminnallinenUusien tonttien osuus, joihin on asemakaavassa määrätty yhteissaunaAsemakaavoitus
toiminnallinenKaupungin rakentamien aurinkopaneeleiden piikkitehoUudet energiaratkaisutchart-line
toiminnallinenKaupunkilaisille suunnattujen ympäristökasvatustapahtumien määräKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenKävijöiden määrä Energia- ja ilmastoatlas-palveluissaRakentaminen ja rakennusten käyttö
toiminnallinenKehittämishankkeiden lukumäärä (EU, EAKR jne)Hankinnat
toiminnallinenKerrosala, joka on kaavoitettu raideliikenteen lähelleKestävien kulkumuotojen käyttöTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitus
toiminnallinenKeskimääräinen parannus peruskorjattujen rakennusten E-luvuissaRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
toiminnallinenKilpailutukset, joissa ilmastokriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksena tai vertailuperusteenaHankinnat
toiminnallinenUusien raitiotieväylien rakennettu pituusKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenKulutusseurannassa olevien kiinteistöjen lukumääräPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetRakennusvalvontaUudet energiaratkaisut
toiminnallinenLämmön talteenotolla varustettujen kohteiden osuus peruskorjatuistaKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistusUudet energiaratkaisut
toiminnallinenAsemakaavoissa puurakennuksiin määrätty kerrosneliömääräAsemakaavoitusRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
toiminnallinenLäpikäydyt tontinluovutuksen HNH-pilotitTontinluovutus
toiminnallinenLiityntäpysäköinnin uudet autopaikatKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenLiityntäpysäköinnin uudet pyöräpaikatKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenLunastettujen jakeluliikenteen pysäköintitunnusten määräAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenLuonnonmukaisiksi suunnitellut uudet viheralueetHiilinielut
toiminnallinenMarkkinavuoropuhelutilaisuuksien määrä suhteessa elintarvikehankintojen määräänHankinnatViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenAjan tasalla olevien toimenpiteiden osuusSeuranta ja raportointichart-line
toiminnallinenOsuus hankinnoista, joissa ilmastokriteerit on huomioituHankinnat
toiminnallinenOsuus HEKAn kohteista, joissa veden etäluenta ja mittaus mahdollistaAsuinrakennukset
toiminnallinenOsuus HNH2035-mittareista, joille on määritelty kvantitatiivinen tavoiteIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenOsuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokideIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenOsuus katurakennushankinnoista, joissa on vähimmäisvaatimuksena ilmastokriteeritRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
toiminnallinenOsuus katurakennuskilpailutuksista, joissa on vähimmäisvaatimuksena sähköllä toimivat työkoneetRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminenchart-line
toiminnallinenOsuus kilpailutettavasta bussiliikennekalustosta, jossa vaaditaan biopolttoaineiden käyttöä
toiminnallinenOsuus kilpailutettavasta bussiliikennekalustosta, jossa vaaditaan sähköbussejaLiikenne
toiminnallinenOsuus peruskorjaushankkeista, joissa saavutetaan vähintään 25% parannus E-luvussaPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetchart-line
toiminnallinenOsuus raitioverkon risteyksistä, joissa toimivat liikennevaloetuudet tai vihreä aaltoKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenOsuus tontinluovutuskilpailuista, joissa HNH-kriteeritTontinluovutus
toiminnallinenPääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen, Pakilan ja Uusix-verstaiden tuototJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenPriorisoidun talvihoidon piirissä olevat pyörätietKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenPyöräliikenteen baanaverkon toteutunut pituusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenPyöräväylien pituusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenRaitioliikenteen pääkatujen remontointiLiikenne
toiminnallinenRakennettujen uusien pyöräpysäköintipaikkojen määräKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenRakennusmaaksi asemakaavoitettu metsäpinta-alaHiilinielut
toiminnallinenRuoka- ja erilaisilla valikoimalistoilla olevien kasvispohjaisten reseptien määrien muutosHankinnat
toiminnallinenRuuhkamaksusuunnitelman ajoneuvokilometrien vähennyspotentiaaliLiikenteen hinnoittelu
toiminnallinenSähköautojen latauspaikkojen osuus kaikista pysäköintipaikoista tontinluovutusehdoissaKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenSähköautojen latauspisteiden yleissuunnitelmassa olevien latauspaikkojen määräAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenTunnistettujen ilmastopäästöjen kannalta merkittävien hankintaryhmien määräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenSellaisten hankintaprosessien määrä, joiden yhteydessä hankinnan hiilijalanjälki on laskettuHankinnat
toiminnallinenSellaisten hankintojen määrä, jossa hankinnan hiilijalanjälki on vaikuttanut hankintapäätökseenHankinnat
toiminnallinenSopimuskumppaneiden kanssa pidettyjen ympäristö- ja ilmastoasioiden käsittelykertojen lukumääräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
toiminnallinenSopiviin kasvupaikkoihin istutettujen kaupunkipuiden lukumääräHiilinielut
toiminnallinenSyväuraisiksi vaihdettujen raideristikoiden määräKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenTavoitettujen öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajien lukumääräEnergiarenessanssi
toiminnallinenTäydentämisrakennuskohteiden kerrosalaRakentaminen ja rakennusten käyttöEnergiatehokas maankäyttö ja kaupunkirakenneAsemakaavoitus
toiminnallinenTäydentämisrakennuskohteiden osuus kaikesta rakentamisestaRakentaminen ja rakennusten käyttöEnergiatehokas maankäyttö ja kaupunkirakenne
toiminnallinenTunnistettu hukkalämpö- tai lämmöntalteenoton energiansäästöpotentiaaliUudet energiaratkaisut
toiminnallinenTiekarttaan kuuluvien uusien toimenpiteiden CO2-säästöpotentiaaliKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenToteutunut energiansäästö hukkalämpö- tai lämmöntalteenottokohteistaUudet energiaratkaisut
toiminnallinenToimenpideohjelmaa käsittelevien järjestettyjen tapahtumien määräViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenToimenpiteet, joilla on yhteyshenkilöSeuranta ja raportointi
toiminnallinenTontinluovutusehdoissa vaadittu E-luokkaTontinluovutus
toiminnallinenToteutettujen kokeilujen ja pilottien lukumääräHankinnat
toiminnallinenToteutettujen Solmu-toimenpiteiden määräKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenVerkkoon kytkettyjen aurinkopaneeleiden piikkitehoUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenValtakunnallinen sähköntuotannon päästökerroinUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenJoukkoliikenteen ilmastopäästöjen päästökerroinKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenTyytyväisyys pyöräpysäköintiin muissa julkisissa kohteissa kuin asemillaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenMaalämpöpumppujen käyttämä sähköenergiaUudet energiaratkaisut
taktinenMaalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergiaUudet energiaratkaisut
taktinenTyytyväisyys pyöräilyyn soveltuviin reitteihin kantakaupungissaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenVähähiilisten hankintojen koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määräHankinnat
taktinenMetsäpinta-ala HelsingissäHiilinielut
taktinenMuiden kuin kaupungin rakentamien aurinkopaneeleiden piikkitehoUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenJoukkoliikenteen kulkumuoto-osuusLiikenneKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenTyytyväisyys pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämiseen matkallaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenÖljylämmityksen korvaamiseen tähtäävien muutosremonttien lukumääräRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenOminaislämmönkulutuksen väheneminen peruskorjauksessaRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenOsuus busseilla ajetusta suoritteesta, jossa käyttövoimana on sähköAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenJoukkoliikenteen matkojen määräKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenHelsinkiläisten ympäristöön liittyvät arvot ja asenteetViestintä ja osallistuminen
taktinenHenkilöautoilla ajetut kilometritLiikennechart-line
taktinenÄlykkäitä energiaratkaisuja koskevia tontinluovutusehtoja sisältävien uusien vuokrasopimusten osuusRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenHenkilöautojen määrä arkihuippuaikana kantakaupungissaLiikenneLiikenteen hinnoitteluchart-line
taktinenKantakaupungin pyöräverkon yksisuuntainen osuusLiikenne
taktinenKatuvalojen sähkönkulutusUlkovalaistus
taktinenHenkilöautojen pienhiukkaspäästöt HelsingissäLiikenne
taktinenKaukolämmöntuotannon päästökerroinRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenYmpäristöosaamiskurssien osallistuneiden määräKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
taktinenOsuus taloyhtiöiden hallituksista, jotka ovat saaneet energiarenesanssikoulutuksenEnergiarenessanssi
taktinenHelen Oy:n kaukolämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetEnergiarenessanssiUudet energiaratkaisut
taktinenKaupungin omistamien kaukolämmitteisten kiinteistöjen ominaislämmönkulutusPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetchart-line
taktinenPäästöpainotettu osuus toimenpideohjelmasta, joka hyvin manageroituIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
taktinenPoistoilmalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergiaUudet energiaratkaisut
taktinenPolttomoottorihenkilöautoilla ajetut kilometritLiikennechart-line
taktinenKaupungin omistamien kiinteistöjen kaukolämmönkulutusKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistuschart-line
taktinenPyöräilyn kulkumuoto-osuusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenUusien rakennusten ominaislämmönkulutusTäydentyvä kaupunkirakenneRakennusvalvonta
taktinenPyöräliikenteen määrä HelsingissäKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenKaupungin omistamien kiinteistöjen sähkönkulutusPalvelurakennuksetAsuinrakennukset
taktinenPysäköintipaikkojen määrä kantakaupungissaLiikenne
taktinenPysäköintipaikkojen määrä per asukasKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenTyytyväisyys polkupyörien pysäköintimahdollisuuksiin asemillaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenRaitioliikenteen keskinopeusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenRaitioliikenteen luotettavuusKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenRaitioliikenteen nopeuden variaatiokerroinKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenHelen Oy:n rakentamien aurinkopaneeleiden piikkitehoUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenKaupungin ympäristötilinpito luokittainLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttöKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa HelsinkiinHiilinielut ja päästöjen kompensointichart-line
taktinenRakennusala lämmitysmuodoittainRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenRakennusala rakennustyypeittäinRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenRakennuskannan kaukolämmönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenKaupungin ympäristötilinpito virastoittainLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttöKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa HelsinkiinHiilinielut ja päästöjen kompensointichart-line
taktinenTyytyväisyys Helsinkiin pyöräilykaupunkinaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenRakennusten lämmitysjärjestelmien säätötoimenpiteiden lukumääräRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenHSY:n Ilmastoatlakseen merkittyjen energiaremontticasejen määräEnergiarenessanssi
taktinenKävely- ja pyöräily-ympäristön miellyttäväksi kokevien osuusKestävien kulkumuotojen käyttöTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitus
taktinenSähköautojen julkiset latausasematAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenSähköautojen latauspaikkojen määräAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenKävelyn kulkumuoto-osuusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenYmpäristökasvatustapahtumiin ja ilmasto- ja energianeuvontaan osallistuneiden määräKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
taktinenSähköautojen osuus ensirekisteröidyistä autoistaKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutoksetchart-line
taktinenTyökoneiden fossiilisen polttoaineen kulutus Helsingin katurakennusurakoissaRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
taktinenSähkölämmityksen sähkönkulutusUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenHelsingin energiantuotantokapasiteettiRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenIlmastonäkökulmasta arvioituihin hankintoihin käytetty euromääräHankinnat
taktinenSellaisten hankintojen määrä, joiden vaikuttavuutta on arvioitu ilmastonäkökulmastaHankinnat
taktinenHelsingin energiataseRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenKestävien kulkumuotojen osuus tehdyistä matkoistaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenKiinteistöjen ominaislämmönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenSovellukseen saatavat erilaiset tuoteryhmätHankinnatJakamis- ja kiertotalous
taktinenSovelluksen kautta kiertäneiden kalusteiden ja materiaalien määräHankinnatJakamis- ja kiertotalous
taktinenAltistuminen ilmansaasteilleLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen lämmönkulutusEnergiarenessanssi
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen sääkorjattu ominaislämmönkulutusEnergiarenessanssichart-line
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen sähkönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenTalvella pyöräilevien osuusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenHelsingin kaupungin ilmansaastepäästötEnergiarenessanssi
taktinenKulutussähkönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenÄlykkään liikenteen ja liikennepalvelujen kulkumuoto-osuusKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenIrtaimiston määrä, joka laitetaan sovellukseen jakoonHankinnatJakamis- ja kiertotalous
taktinenTeollisuuden sähkönkulutus
taktinenJakeluliikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenLämpimän käyttöveden kulutusAsuinrakennukset
taktinenTiivis joukkoliikennettä suosiva kaupunkirakenneTäydentyvä kaupunkirakenne
taktinenLämpöpumpuilla tuotettu lämmitysenergia Helsingin omistamiin kiinteistöihinPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetUudet energiaratkaisut
taktinenToimenpideohjelmaa käsitteleviin tapahtumiin osallistuneiden määräViestintä ja osallistuminen
taktinenVerkkoon kytketyillä aurinkopaneeleilla tuotettu sähköenergiaUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenTyytyväisyys pyöräväylien talvihoitoonKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenLiikenteen sähkönkulutusLiikenne
taktinenHelsingin rakennusalaRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenToteutuneiden HNH-pilottien lukumääräTontinluovutus
taktinenÖljylämmitteisten kiinteistöjen pinta-alaRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenTieliikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikenne
strateginenSähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenSähkölämmityksen kasvihuonekaasupäästötchart-line
strateginenTyökoneiden kasvihuonekaasupäästötRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
strateginenTyökoneiden khk-päästöt Helsingin kaupungin rakennusurakoissaRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
strateginenRakennusmateriaalien kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
strateginenRaide- ja laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästötKestävien kulkumuotojen käyttöSataman päästöjen vähentäminen
strateginenÖljylämmityksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenMaatalouden kasvihuonekaasupäästötchart-line
strateginenMaalämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
strateginenLiikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikennechart-line
strateginenLämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenTeollisuuden ja työkoneiden kasvihuonekaasupäästötKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalouschart-line
strateginenKaupungin omistamien kiinteistöjen lämmityksen khk-päästöt
strateginenKaupungin kuluttamisen kasvihuonekaasupäästötKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
strateginenKaukolämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenJoukkoliikenteen kasvihuonekaasupäästötKestävien kulkumuotojen käyttöUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus
strateginenJätteidenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästötchart-line
strateginenHenkilöautoilun kasvihuonekaasupäästötLiikennechart-line
strateginenHelsingin satama-alueiden CO2-päästötSataman päästöjen vähentäminenchart-line
strateginenHelsingin ruoankulutuksen khk-päästöt
strateginenHelsingin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt (scope 3)
strateginenHelsingin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt (scope 1-2)chart-line
strateginenHelsingin hiilinielutHiilinielut
strateginenHelen Oy:n sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästötUudet energiaratkaisut
strateginenKuluttamisen kasvihuonekaasupäästötKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous