Mittarit

Ilmastokriisin pysäyttämisellä on kiire. Haluamme varmistaa, että sovitut 147 toimenpidettä etenevät aikataulussa ja että Helsingin kasvihuonekaasupäästöt pienenevät tarpeeksi nopeasti. Olemme kehittäneet toimenpiteille mittareita, joita seuraamalla näemme, mihin suuntaan olemme menossa. Mittareita on kolmenlaisia.

Toiminnalliset mittarit kytkeytyvät suoraan toimenpiteisiin. Ne kertovat toimenpiteen etenemisestä ja sitä, kuinka paljon kaupungilla ponnistellaan kyseisen toimenpiteen puolesta. Toiminnallinen mittari on esimerkiksi vuodessa rakennetun baanaverkon pituus.

Taktiset mittarit kuvaavat ilmiötä, jota kaupunki pyrkii lisäämään tai vähentämään toimenpiteillä. Esimerkki taktisesta mittarista on pyöräliikenteen määrä.

Strategiset mittarit puolestaan kuvaavat Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä ja niitä seuraamalla saamme tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta: teemmehän Helsingissä oikeita asioita, jotta päästöt vähenevät?

TyyppiNimiTeematKuvaaja
toiminnallinenAika toimenpiteiden edellisestä päivityksestäSeuranta ja raportointichart-line
toiminnallinenAjan tasalla olevien toimenpiteiden osuusSeuranta ja raportointichart-line
toiminnallinenAsemakaavoissa puurakennuksiin määrätty kerrosneliömääräAsemakaavoitusRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
toiminnallinenAsiakaskäynnitVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenAsukas- ja yrityspysäköintitunnusten määräKestävien kulkumuotojen käyttöLiikenteen hinnoittelu
toiminnallinenAutopaikkojen määrä per asunto asemakaavoissaLiikenne
toiminnallinenBaanabrändin mukaisten infotaulujen käyttöönotto baanaosuuksillaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenBussien latausinfran määräVälittömät päästötAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenCO2 vähennysten määrä sellaisissa hankinnoissa, joissa hiilijalanjälki ohjaavana tekijänäHankinnat
toiminnallinenDieselkaluston käyttämä uusiutuvan dieselin osuusVälittömät päästötAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenEhdotusten määräVälittömät päästötVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenEi lihaa sisältävien raaka-aineiden osuusHankinnat
toiminnallinenElintarvikehankinnassa aikaansaadun päästövähennyksen analysointi elinkaaren eri vaiheissaKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
toiminnallinenElintarvikehankinnat, joissa on käytetty ilmastokriteerejä vähimmäisvaatimuksena (hinta)Hankinnat
toiminnallinenElintarvikehankinnat, joissa on käytetty ilmastokriteerejä vähimmäisvaatimuksena (lkm)Hankinnat
toiminnallinenEnergia- ja ilmastoatlakseen käytetyt resurssitEnergiarenessanssi
toiminnallinenEnergiankulutuksen vähenemä kohteissa, joissa kiinteistöautomsatiojärjestelmä uusittuAsuinrakennukset
toiminnallinenEnergiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän myönnetyn tuen määräRahoitus ja kannustimet
toiminnallinenHankintojen kehityshankkeisiin osallistuneiden yritysten määräHankinnat
toiminnallinenHankkeiden määräVälittömät päästötVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenHarjoittelupaikkojen määräVälilliset päästötKasvatus ja koulutus
toiminnallinenhenkilöautojen sähköajoneuvojen osuus henkilöautokannastaAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenHiilineutraalisuustavoitteen asettaneiden tytäryhteisöjen osuusVälittömät päästötVälilliset päästötSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
toiminnallinenHiilinielujen määräVälittömät päästötHiilinielut
toiminnallinenHNH-kriteereillä järjestettyjen asuinkerrostalotontteja koskevien laatukilpailujen osuusTontinluovutus
toiminnallinenHNH-kriteereillä luovutettu kerrosala tontinluovutuskilpailuissaTontinluovutus
toiminnallinenHNH-tontinluovutuskilpailujen lukumääräTontinluovutus
toiminnallinenIlmastokriteerien läpileikkaavuus elintarvikehankintakategorioissaKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
toiminnallinenIlmastokriteerit omaavien elintarvikehankintojen osuus - hankintakategoriatKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
toiminnallinenInfotilaisuuksilla tavoitettujen taloyhtiöiden lukumääräUudet energiaratkaisutViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenInnovatiivisten hankintojen euromääräHankinnat
toiminnallinenInnovatiivisten hankintojen hankkeiden rahoitus yhteensäHankinnat
toiminnallinenInnovatiivisten hankintojen määräVälilliset päästötSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
toiminnallinenInnovatiivisten hankintojen määräHankinnat
toiminnallinenJakeluliikenteen kuormauspaikkojen käyttäjien määräLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenJärjestettyjen vähähiilisten hankintojen koulutusten määräHankinnat
toiminnallinenJärjestettyjen ympäristöosaamiskurssien määräKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenKaavamääräysten mukainen uusien rakennusten ominaislämmönkulutusTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitusTontinluovutus
toiminnallinenKalustekierrätyssovelluksen käyttöasteHankinnatJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenKansallista tasoa tiukemmat energiatehokkuusehdot sisältävien uusien vuokrasopimusten osuusRakentaminen ja rakennusten käyttö
toiminnallinenKantakaupungin pyöräilyn tavoiteverkon toteutunut pituusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenKartoitettujen kohteiden määräVälittömät päästötKuluttaminen ja jätteet
toiminnallinenKäsitellyt biomassatJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenKasvispohjaisten reseptien määrän muutosHankinnat
toiminnallinenKaupungin kiinteistöjen maalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergiaUudet energiaratkaisut
toiminnallinenKaupungin rakentamien aurinkopaneeleiden piikkitehoUudet energiaratkaisutchart-line
toiminnallinenKaupungin yhteisessä varausjärjestelmässä olevien tilojen ja resurssien määräVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenKaupunkilaisille suunnattujen ympäristökasvatustapahtumien määräKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenKaupunkiviljelypaikkojen määräVälittömät päästötKasvatus ja koulutus
toiminnallinenKävijöiden määrä Energia- ja ilmastoatlas-palveluissaRakentaminen ja rakennusten käyttö
toiminnallinenKäytetyn uusiutuvan polttoaineen osuusVälittömät päästötAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenKehittämishankkeiden lukumäärä (EU, EAKR jne)Hankinnat
toiminnallinenKerrosala, joka on kaavoitettu raideliikenteen lähelleKestävien kulkumuotojen käyttöTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitus
toiminnallinenKerrosala, jolle on osoitettu viherkerroinVälittömät päästötHiilinielut
toiminnallinenKeskimääräinen parannus peruskorjattujen rakennusten E-luvuissaRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
toiminnallinenKilpailutukset, joissa ilmastokriteereitä käytetty vähimmäisvaatimuksena tai vertailuperusteenaHankinnat
toiminnallinenKirjastojen määrä, jotka tekevät yhteistyötä vertaispalvelutoimijoiden kanssaVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenKulutusseurannassa olevien kiinteistöjen lukumääräPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetRakennusvalvontaUudet energiaratkaisut
toiminnallinenLämmön talteenotolla varustettujen kohteiden osuus peruskorjatuistaKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistusUudet energiaratkaisut
toiminnallinenLäpikäydyt tontinluovutuksen HNH-pilotitTontinluovutus
toiminnallinenLiikkumispalveluiden määräVälilliset päästötUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjausRakentaminen ja rakennusten käyttöKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistus
toiminnallinenLiityntäpysäköinnin uudet autopaikatKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenLiityntäpysäköinnin uudet pyöräpaikatKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenLunastettujen jakeluliikenteen pysäköintitunnusten määräAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenLuonnonmukaisiksi suunnitellut uudet viheralueetHiilinielut
toiminnallinenMarkkinavuoropuhelutilaisuuksien määrä suhteessa elintarvikehankintojen määräänHankinnatViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenMetsäisten alueiden osuusVälittömät päästötHiilinielut
toiminnallinenMoottoripolttoöljykaluston (työkoneet ja traktorit) uusiutuvan dieselin osuusVälittömät päästötAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenOsallistuneiden asukkaiden määräSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
toiminnallinenOsuus hankinnoista, joissa ilmastokriteerit on huomioituHankinnat
toiminnallinenOsuus HEKAn kohteista, joissa veden etäluenta ja mittaus mahdollistaAsuinrakennukset
toiminnallinenOsuus HNH2035-mittareista, joille on määritelty kvantitatiivinen tavoiteIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenOsuus HNH2035-mittareista, joissa on taustalla tietokideIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenOsuus katurakennushankinnoista, joissa on vähimmäisvaatimuksena ilmastokriteeritRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
toiminnallinenOsuus katurakennuskilpailutuksista, joissa on vähimmäisvaatimuksena sähköllä toimivat työkoneetRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminenchart-line
toiminnallinenOsuus kilpailutettavasta bussiliikennekalustosta, jossa vaaditaan biopolttoaineiden käyttöä
toiminnallinenOsuus kilpailutettavasta bussiliikennekalustosta, jossa vaaditaan sähköbussejaLiikenne
toiminnallinenOsuus peruskorjaushankkeista, joissa saavutetaan vähintään 25% parannus E-luvussaPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetchart-line
toiminnallinenOsuus raitioverkon risteyksistä, joissa toimivat liikennevaloetuudet tai vihreä aaltoKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenOsuus tontinluovutuskilpailuista, joissa HNH-kriteeritTontinluovutus
toiminnallinenPäästökaupassa mukana olevien kaupunkilaisten määräVälittömät päästötVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
toiminnallinenPlusenergiapilottien lukumääräVälittömät päästötUudet energiaratkaisut
toiminnallinenPriorisoidun talvihoidon piirissä olevat pyörätietKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenPyöräliikenteen baanaverkon toteutunut pituusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenPyöräväylien pituusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenRaitioliikenteen pääkatujen remontointiLiikenne
toiminnallinenRakennettujen uusien pyöräpysäköintipaikkojen määräKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenRakennusmaaksi asemakaavoitettu metsäpinta-alaHiilinielut
toiminnallinenRuoan kuljetuksen CO2-päästötVälittömät päästötKuluttaminen ja jätteet
toiminnallinenRuokaa lahjoittavien toimijoiden määräVälittömät päästötVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenRuokahävikin määräVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
toiminnallinenRuuhkamaksusuunnitelman ajoneuvokilometrien vähennyspotentiaaliLiikenteen hinnoittelu
toiminnallinenSähköautojen latauspaikkojen osuus kaikista pysäköintipaikoista tontinluovutusehdoissaKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenSähköautojen latauspisteiden yleissuunnitelmassa olevien latauspaikkojen määräAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenSellaisten hankintaprosessien määrä, joiden yhteydessä hankinnan hiilijalanjälki on laskettuHankinnat
toiminnallinenSellaisten hankintojen määrä, jossa hankinnan hiilijalanjälki on vaikuttanut hankintapäätökseenHankinnat
toiminnallinenSelvitys on valmisVälittömät päästötLiikenteen hinnoittelu
toiminnallinenSmart&clean-hankkeiden määräVälilliset päästötSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
toiminnallinenSopimuskumppaneiden kanssa pidettyjen ympäristö- ja ilmastoasioiden käsittelykertojen lukumääräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
toiminnallinenSopiviin kasvupaikkoihin istutettujen kaupunkipuiden lukumääräHiilinielut
toiminnallinenSuunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväylätVälittömät päästötKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenSyväuraisiksi vaihdettujen raideristikoiden määräKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenTapahtumille rakennettujen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmien määräVälittömät päästötVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
toiminnallinenTavoitettujen öljylämmitteisten kiinteistöjen omistajien lukumääräEnergiarenessanssi
toiminnallinenTäydennyskoulutettujen opettajien määräVälilliset päästötKasvatus ja koulutus
toiminnallinenTäydentämisrakennuskohteiden kerrosalaRakentaminen ja rakennusten käyttöEnergiatehokas maankäyttö ja kaupunkirakenneAsemakaavoitus
toiminnallinenTäydentämisrakennuskohteiden osuus kaikesta rakentamisestaRakentaminen ja rakennusten käyttöEnergiatehokas maankäyttö ja kaupunkirakenne
toiminnallinenTehtävä on valmisVälittömät päästöt
toiminnallinenToimenpideohjelmaa käsittelevien järjestettyjen tapahtumien määräViestintä ja osallistuminen
toiminnallinenToimenpiteet, joiden edistymistä seurataan
toiminnallinenToimenpiteet, joilla on yhteyshenkilöSeuranta ja raportointi
toiminnallinenToimenpiteet, joille asetettu tavoitteetVälilliset päästötIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
toiminnallinenToimenpiteiden CO2-säästöpotentiaaliVälittömät päästötVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenTontinluovutusehdoissa vaadittu E-luokkaTontinluovutus
toiminnallinenToteutettujen kokeilujen ja pilottien lukumääräHankinnat
toiminnallinenToteutettujen Solmu-toimenpiteiden määräKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
toiminnallinenToteutunut energiansäästö hukkalämpö- tai lämmöntalteenottokohteistaUudet energiaratkaisut
toiminnallinenTunnistettu hukkalämpö- tai lämmöntalteenoton energiansäästöpotentiaaliUudet energiaratkaisut
toiminnallinenTunnistettujen ilmastopäästöjen kannalta merkittävien hankintaryhmien määräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenTyöntekijät, joita liikkumissuunnitelma koskee (koko Helsinki)Välittömät päästötUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjauschart-line
toiminnallinenUusien ja päivitettyjen kriteerien määräKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenUusien raitiotieväylien rakennettu pituusKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenUusien tonttien osuus, joihin on asemakaavassa määrätty yhteissaunaAsemakaavoitus
toiminnallinenUusilta pysäköintimaksuvyöhykkeiltä saatavat pysäköintitulotLiikenteen hinnoittelu
toiminnallinenVähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintitulojen osuus kaikista pysäköintituloistaAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenVähäpäästöisten ajoneuvojen tunnusten osuus asukas- ja yrityspysäköintitunnuksistaKestävien kulkumuotojen käyttöLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenVaraamon kautta varattujen tilojen käyttöasteVälittömät päästötVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenVarattavien laitteiden lainaus- ja käyttökerratVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
toiminnallinenVihreä Lippu -päiväkotien, peruskoulujen ja lukioiden määräVälilliset päästötKasvatus ja koulutus
toiminnallinenYhteistyötahojen määräVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
toiminnallinenYleisillä alueilla sijaitsevien sähköautojen latauspisteiden määräAjoneuvoteknologian muutokset
toiminnallinenYleissuunnitelmissa päätetty uuden raitiotieverkon pituusKestävien kulkumuotojen käyttö
toiminnallinenYmpäristövyöhykkeen kehittämisen toimenpiteet tunnistettuVälittömät päästötLiikenteen hinnoittelu
toiminnallinenYritykset, joissa tehty liikkumissuunnitelma (koko Helsinki)Välittömät päästötUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjauschart-line
taktinenAltistuminen ilmansaasteilleLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenÄlykkään liikenteen ja liikennepalvelujen kulkumuoto-osuusKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenÄlykkäitä energiaratkaisuja koskevia tontinluovutusehtoja sisältävien uusien vuokrasopimusten osuusRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenHelen Oy:n kaukolämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetEnergiarenessanssiUudet energiaratkaisut
taktinenHelen Oy:n rakentamien aurinkopaneeleiden piikkitehoUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenHelsingin energiantuotantokapasiteettiRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenHelsingin energiataseRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenHelsingin kaupungin ilmansaastepäästötEnergiarenessanssi
taktinenHelsingin rakennusalaRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenHelsinkiläisten ympäristöön liittyvät arvot ja asenteetViestintä ja osallistuminen
taktinenHenkilöautoilla ajetut kilometritLiikennechart-line
taktinenHenkilöautojen määrä arkihuippuaikana kantakaupungissaLiikenneLiikenteen hinnoitteluchart-line
taktinenHenkilöautojen pienhiukkaspäästöt HelsingissäLiikenne
taktinenHSY:n Ilmastoatlakseen merkittyjen energiaremontticasejen määräEnergiarenessanssi
taktinenIlmastonäkökulmasta arvioituihin hankintoihin käytetty euromääräHankinnat
taktinenIlmastovahti-instanssien määräViestintä ja osallistuminenIlmastotyön koordinointiSeuranta ja raportointichart-line
taktinenIrtaimiston määrä, joka laitetaan sovellukseen jakoonHankinnatJakamis- ja kiertotalous
taktinenJakeluliikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenJalankulun ja pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus
taktinenJoukkoliikenteen ilmastopäästöjen päästökerroinKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenJoukkoliikenteen kulkumuoto-osuusLiikenneKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenJoukkoliikenteen matkojen määräKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenKantakaupungin pyöräverkon yksisuuntainen osuusLiikenne
taktinenKatuvalojen sähkönkulutusUlkovalaistus
taktinenKaukolämmöntuotannon päästökerroinRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenKaupungin omistamien kaukolämmitteisten kiinteistöjen ominaislämmönkulutusPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetchart-line
taktinenKaupungin omistamien kiinteistöjen kaukolämmönkulutusKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistuschart-line
taktinenKaupungin omistamien kiinteistöjen sähkönkulutusPalvelurakennuksetAsuinrakennukset
taktinenKaupungin ympäristötilinpito luokittainLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttöKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa HelsinkiinHiilinielut ja päästöjen kompensointichart-line
taktinenKaupungin ympäristötilinpito virastoittainLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttöKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa HelsinkiinHiilinielut ja päästöjen kompensointichart-line
taktinenKävely- ja pyöräily-ympäristön miellyttäväksi kokevien osuusKestävien kulkumuotojen käyttöTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitus
taktinenKävelyn kulkumuoto-osuusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenKestävien kulkumuotojen osuus tehdyistä matkoistaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenKiinteistöjen ominaislämmönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenKulutussähkönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenLämpimän käyttöveden kulutusAsuinrakennukset
taktinenLämpöpumpuilla tuotettu lämmitysenergia Helsingin omistamiin kiinteistöihinPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetUudet energiaratkaisut
taktinenLiikenteen sähkönkulutusLiikenne
taktinenMaalämpöpumppujen käyttämä sähköenergiaUudet energiaratkaisut
taktinenMaalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergiaUudet energiaratkaisut
taktinenMetsäpinta-ala HelsingissäHiilinielut
taktinenMuiden kuin kaupungin rakentamien aurinkopaneeleiden piikkitehoUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenMyydyt työsuhdematkaliput Helsingissä
taktinenÖljylämmitteisten kiinteistöjen pinta-alaRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenÖljylämmityksen korvaamiseen tähtäävien muutosremonttien lukumääräRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenOminaislämmönkulutuksen väheneminen peruskorjauksessaRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenOsuus busseilla ajetusta suoritteesta, jossa käyttövoimana on sähköAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenOsuus taloyhtiöiden hallituksista, jotka ovat saaneet energiarenesanssikoulutuksenEnergiarenessanssi
taktinenPäästöpainotettu osuus toimenpideohjelmasta, joka hyvin manageroituIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
taktinenPoistoilmalämpöpumpuilla tuotettu lämpöenergiaUudet energiaratkaisut
taktinenPolttomoottorihenkilöautoilla ajetut kilometritLiikennechart-line
taktinenPyöräilyn kulkumuoto-osuusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenPyöräliikenteen määrä HelsingissäKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenPysäköintipaikkojen määrä kantakaupungissaLiikenne
taktinenPysäköintipaikkojen määrä per asukasKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenRaitioliikenteen keskinopeusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenRaitioliikenteen luotettavuusKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenRaitioliikenteen nopeuden variaatiokerroinKestävien kulkumuotojen käyttö
taktinenRakennusala lämmitysmuodoittainRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenRakennusala rakennustyypeittäinRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenRakennuskannan kaukolämmönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
taktinenRakennusten lämmitysjärjestelmien säätötoimenpiteiden lukumääräRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenSähköautojen julkiset latausasematAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenSähköautojen latauspaikkojen määräAjoneuvoteknologian muutokset
taktinenSähköautojen osuus ensirekisteröidyistä autoistaKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutoksetchart-line
taktinenSähkölämmityksen sähkönkulutusUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenSellaisten hankintojen määrä, joiden vaikuttavuutta on arvioitu ilmastonäkökulmastaHankinnat
taktinenSmart&clean-yritysten määräVälilliset päästötSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
taktinenSovellukseen saatavat erilaiset tuoteryhmätHankinnatJakamis- ja kiertotalous
taktinenSovelluksen kautta kiertäneiden kalusteiden ja materiaalien määräHankinnatJakamis- ja kiertotalous
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen lämmönkulutusEnergiarenessanssi
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen sääkorjattu ominaislämmönkulutusEnergiarenessanssichart-line
taktinenTaloyhtiöiden omistamien kiinteistöjen sähkönkulutusRakentaminen ja rakennusten käyttö
taktinenTalvella pyöräilevien osuusKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenTeollisuuden sähkönkulutus
taktinenTiivis joukkoliikennettä suosiva kaupunkirakenneTäydentyvä kaupunkirakenne
taktinenToimenpideohjelmaa käsitteleviin tapahtumiin osallistuneiden määräViestintä ja osallistuminen
taktinenToteutuneiden HNH-pilottien lukumääräTontinluovutus
taktinenTyökoneiden fossiilisen polttoaineen kulutus Helsingin katurakennusurakoissaRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
taktinenTyytyväisyys Helsinkiin pyöräilykaupunkinaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenTyytyväisyys polkupyörien pysäköintimahdollisuuksiin asemillaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenTyytyväisyys pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhdistämiseen matkallaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenTyytyväisyys pyöräilyyn soveltuviin reitteihin kantakaupungissaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenTyytyväisyys pyöräpysäköintiin muissa julkisissa kohteissa kuin asemillaKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenTyytyväisyys pyöräväylien talvihoitoonKestävien kulkumuotojen käyttöchart-line
taktinenUusien rakennusten ominaislämmönkulutusTäydentyvä kaupunkirakenneRakennusvalvonta
taktinenVähähiilisten hankintojen koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määräHankinnat
taktinenValtakunnallinen sähköntuotannon päästökerroinUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenVerkkoon kytkettyjen aurinkopaneeleiden piikkitehoUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenVerkkoon kytketyillä aurinkopaneeleilla tuotettu sähköenergiaUudet energiaratkaisutchart-line
taktinenYmpäristökasvatustapahtumiin ja ilmasto- ja energianeuvontaan osallistuneiden määräKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
taktinenYmpäristöosaamiskurssien osallistuneiden määräKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
strateginenHelen Oy:n sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästötUudet energiaratkaisut
strateginenHelsingin hiilinielutHiilinielut
strateginenHelsingin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt (scope 1-2)chart-line
strateginenHelsingin kaupungin kasvihuonekaasupäästöt (scope 3)
strateginenHelsingin ruoankulutuksen khk-päästöt
strateginenHelsingin satama-alueiden CO2-päästötSataman päästöjen vähentäminenchart-line
strateginenHenkilöautoilun kasvihuonekaasupäästötLiikennechart-line
strateginenJätteidenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästötchart-line
strateginenJoukkoliikenteen kasvihuonekaasupäästötKestävien kulkumuotojen käyttöUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus
strateginenKaukolämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenKaupungin kuluttamisen kasvihuonekaasupäästötKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
strateginenKaupungin omistamien kiinteistöjen lämmityksen khk-päästöt
strateginenKuluttamisen kasvihuonekaasupäästötKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
strateginenLämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenLiikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikennechart-line
strateginenLiikenteen päästötVälittömät päästöt
strateginenMaalämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
strateginenMaatalouden kasvihuonekaasupäästötchart-line
strateginenÖljylämmityksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenRaide- ja laivaliikenteen kasvihuonekaasupäästötKestävien kulkumuotojen käyttöSataman päästöjen vähentäminen
strateginenRakennusmateriaalien kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
strateginenSähkölämmityksen kasvihuonekaasupäästötchart-line
strateginenSähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästötRakentaminen ja rakennusten käyttöchart-line
strateginenTeollisuuden ja työkoneiden kasvihuonekaasupäästötKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalouschart-line
strateginenTieliikenteen kasvihuonekaasupäästötLiikenne
strateginenTyökoneiden kasvihuonekaasupäästötRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
strateginenTyökoneiden khk-päästöt Helsingin kaupungin rakennusurakoissaRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen