Hyppää sisältöön

Mittarit

Ilmastokriisin pysäyttämisellä on kiire. Haluamme varmistaa, että sovitut 147 toimenpidettä etenevät aikataulussa ja että Helsingin kasvihuonekaasupäästöt pienenevät tarpeeksi nopeasti. Olemme kehittäneet toimenpiteille mittareita, joita seuraamalla näemme, mihin suuntaan olemme menossa. Mittareita on kolmenlaisia.

Toiminnalliset mittarit kytkeytyvät suoraan toimenpiteisiin. Ne kertovat toimenpiteen etenemisestä ja sitä, kuinka paljon kaupungilla ponnistellaan kyseisen toimenpiteen puolesta. Toiminnallinen mittari on esimerkiksi vuodessa rakennetun baanaverkon pituus.

Taktiset mittarit kuvaavat ilmiötä, jota kaupunki pyrkii lisäämään tai vähentämään toimenpiteillä. Esimerkki taktisesta mittarista on pyöräliikenteen määrä.

Strategiset mittarit puolestaan kuvaavat Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä ja niitä seuraamalla saamme tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta: teemmehän Helsingissä oikeita asioita, jotta päästöt vähenevät?

Nimi
Tyyppi
Teemat
Päivitetty
Havainto
Toiminnallinen mittari
Seuranta ja raportointi
21.5.2022
Toiminnallinen mittari
Seuranta ja raportointi
21.5.2022
Toiminnallinen mittari
AsemakaavoitusRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttöLiikenteen hinnoittelu
Toiminnallinen mittari
Liikenne
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2018
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötVälittömät päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Kuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
2020
Toiminnallinen mittari
Energiarenessanssi
Toiminnallinen mittari
Asuinrakennukset
Toiminnallinen mittari
Rahoitus ja kannustimet
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötHankinnat
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKasvatus ja koulutus
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
2021
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Ajoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötVälittömät päästötSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötHiilinielut
Toiminnallinen mittari
Tontinluovutus
Toiminnallinen mittari
Tontinluovutus
Toiminnallinen mittari
Tontinluovutus
Toiminnallinen mittari
Kuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
2020
Toiminnallinen mittari
Kuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
Toiminnallinen mittari
Uudet energiaratkaisutViestintä ja osallistuminen
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Liikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Kasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
Toiminnallinen mittari
Täydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitusTontinluovutus
Toiminnallinen mittari
HankinnatJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttöKaupunkiympäristö ja -tarjonta
2020
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittari
Jakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittari
Uudet energiaratkaisut
Toiminnallinen mittari
Uudet energiaratkaisut
2018
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
Kasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötKasvatus ja koulutus
Toiminnallinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttöTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitus
2019
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötHiilinielut
Toiminnallinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
2018
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
PalvelurakennuksetAsuinrakennuksetRakennusvalvontaUudet energiaratkaisut
Toiminnallinen mittari
Kaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistusUudet energiaratkaisut
Toiminnallinen mittari
Tontinluovutus
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjausKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistusRakentaminen ja rakennusten käyttö
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2018
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2019
Toiminnallinen mittari
Ajoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittari
Hiilinielut
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötVälittömät päästöt
2019
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKaupungin omistamat rakennuksetHankinnatViestintä ja osallistuminen
2020
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötHiilinielut
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Smart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Asuinrakennukset
Toiminnallinen mittari
Ilmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
Toiminnallinen mittari
Ilmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
Toiminnallinen mittari
Rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
Toiminnallinen mittari
Rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
2018
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Liikenne
Toiminnallinen mittari
PalvelurakennuksetAsuinrakennukset
2018
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2017
Toiminnallinen mittari
Tontinluovutus
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötVälittömät päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötUudet energiaratkaisut
2019
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2021
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttöKaupunkiympäristö ja -tarjonta
2020
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2018
Toiminnallinen mittari
Liikenne
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2019
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Hiilinielut
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötVälittömät päästötJakamis- ja kiertotalous
2021
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittari
Liikenteen hinnoittelu
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittari
Ajoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKaupungin omistamat rakennuksetHankinnat
2020
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKaupungin omistamat rakennuksetKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötLiikenteen hinnoittelu
Toiminnallinen mittari
2020
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötHankinnat
Toiminnallinen mittari
Hiilinielut
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötKestävien kulkumuotojen käyttö
2019
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2017
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittari
Energiarenessanssi
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKasvatus ja koulutus
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötTäydentyvä kaupunkirakenneLiikenne
Toiminnallinen mittari
Energiatehokas maankäyttö ja kaupunkirakenneAsemakaavoitusRakentaminen ja rakennusten käyttö
Toiminnallinen mittari
Energiatehokas maankäyttö ja kaupunkirakenneRakentaminen ja rakennusten käyttö
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästöt
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Viestintä ja osallistuminen
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Seuranta ja raportointi
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittari
Tontinluovutus
Toiminnallinen mittari
Hankinnat
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2017
Toiminnallinen mittari
Uudet energiaratkaisut
Toiminnallinen mittari
Uudet energiaratkaisut
Toiminnallinen mittari
Kuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus
2019
Toiminnallinen mittari
Kuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittari
Asemakaavoitus
Toiminnallinen mittari
Liikenteen hinnoittelu
Toiminnallinen mittari
Ajoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttöLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötVälittömät päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötHankinnat
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKasvatus ja koulutus
2016
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittari
Välilliset päästötHankinnat
Toiminnallinen mittari
Ajoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötLiikenteen hinnoittelu
Toiminnallinen mittari
Välittömät päästötUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus
2019
Taktinen mittari
LiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
PalvelurakennuksetAsuinrakennuksetEnergiarenessanssiUudet energiaratkaisutRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
Uudet energiaratkaisut
2019
Taktinen mittari
Uudet energiaratkaisut
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
Energiarenessanssi
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
2019
Taktinen mittari
Viestintä ja osallistuminen
Taktinen mittari
Liikenne
2018
Taktinen mittari
Liikenteen hinnoitteluLiikenne
2018
Taktinen mittari
Liikenne
2013
Taktinen mittari
Energiarenessanssi
Taktinen mittari
Hankinnat
Taktinen mittari
Viestintä ja osallistuminenIlmastotyön koordinointiSeuranta ja raportointi
10.1.2020
Taktinen mittari
HankinnatJakamis- ja kiertotalous
Taktinen mittari
Liikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
2018
Taktinen mittari
2018
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttöLiikenne
2018
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
2018
Taktinen mittari
Liikenne
Taktinen mittari
2019
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
2020
Taktinen mittari
Kuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
Taktinen mittari
PalvelurakennuksetAsuinrakennukset
2017
Taktinen mittari
Kaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistus
2020
Taktinen mittari
PalvelurakennuksetAsuinrakennukset
2017
Taktinen mittari
Kuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa HelsinkiinLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttöHiilinielut ja päästöjen kompensointi
Taktinen mittari
Kuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa HelsinkiinLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttöHiilinielut ja päästöjen kompensointi
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttöTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitus
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2018
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
2017
Taktinen mittari
Välilliset päästötKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
2018
Taktinen mittari
Asuinrakennukset
2009
Taktinen mittari
PalvelurakennuksetAsuinrakennuksetUudet energiaratkaisut
Taktinen mittari
Liikenne
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Uudet energiaratkaisut
Taktinen mittari
Uudet energiaratkaisut
Taktinen mittari
Hiilinielut
Taktinen mittari
Uudet energiaratkaisut
2018
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
2018
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
Ajoneuvoteknologian muutokset
Taktinen mittari
Energiarenessanssi
Taktinen mittari
Välilliset päästötVälittömät päästötIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
Taktinen mittari
Uudet energiaratkaisut
Taktinen mittari
Liikenne
2018
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2017
Taktinen mittari
Liikenne
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittari
Välittömät päästöt
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2017
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittari
Välittömät päästötKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
2018
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
Välilliset päästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
2018
Taktinen mittari
Ajoneuvoteknologian muutokset
Taktinen mittari
Ajoneuvoteknologian muutokset
Taktinen mittari
Uudet energiaratkaisut
2018
Taktinen mittari
Hankinnat
Taktinen mittari
Välilliset päästötSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
Taktinen mittari
HankinnatJakamis- ja kiertotalous
Taktinen mittari
HankinnatJakamis- ja kiertotalous
Taktinen mittari
Energiarenessanssi
Taktinen mittari
Energiarenessanssi
2014
Taktinen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2018
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
2021
Taktinen mittari
Taktinen mittari
Täydentyvä kaupunkirakenne
Taktinen mittari
Viestintä ja osallistuminen
Taktinen mittari
Tontinluovutus
Taktinen mittari
Rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
Taktinen mittari
Rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
Taktinen mittari
Rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2018
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2018
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2018
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2018
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2018
Taktinen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttö
2018
Taktinen mittari
Täydentyvä kaupunkirakenneRakennusvalvonta
Taktinen mittari
Hankinnat
Taktinen mittari
Uudet energiaratkaisut
2018
Taktinen mittari
Uudet energiaratkaisut
2018
Taktinen mittari
Uudet energiaratkaisut
2018
Taktinen mittari
Kasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
Taktinen mittari
Kasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
Strateginen mittari
Hiilinielut
Strateginen mittari
2018
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Sataman päästöjen vähentäminen
2020
Strateginen mittari
Liikenne
2018
Strateginen mittari
2018
Strateginen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttöUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus
2018
Strateginen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
2018
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Välittömät päästötLiikenne
Strateginen mittari
Välittömät päästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
2018
Strateginen mittari
Liikenne
2018
Strateginen mittari
Välittömät päästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
Strateginen mittari
2018
Strateginen mittari
Välittömät päästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
2018
Strateginen mittari
Kestävien kulkumuotojen käyttöSataman päästöjen vähentäminen
2018
Strateginen mittari
Rakentaminen ja rakennusten käyttö
Strateginen mittari
Ajoneuvoteknologian muutokset
2021
Strateginen mittari
2018
Strateginen mittari
Välittömät päästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
2018
Strateginen mittari
Kuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
2018
Strateginen mittari
Liikenne
2018