Hyppää sisältöön

Mittarit

Ilmastokriisin pysäyttämisellä on kiire. Haluamme varmistaa, että sovitut 147 toimenpidettä etenevät aikataulussa ja että Helsingin kasvihuonekaasupäästöt pienenevät tarpeeksi nopeasti. Olemme kehittäneet toimenpiteille mittareita, joita seuraamalla näemme, mihin suuntaan olemme menossa. Mittareita on kolmenlaisia.

Toiminnalliset mittarit kytkeytyvät suoraan toimenpiteisiin. Ne kertovat toimenpiteen etenemisestä ja sitä, kuinka paljon kaupungilla ponnistellaan kyseisen toimenpiteen puolesta. Toiminnallinen mittari on esimerkiksi vuodessa rakennetun baanaverkon pituus.

Taktiset mittarit kuvaavat ilmiötä, jota kaupunki pyrkii lisäämään tai vähentämään toimenpiteillä. Esimerkki taktisesta mittarista on pyöräliikenteen määrä.

Strategiset mittarit puolestaan kuvaavat Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä ja niitä seuraamalla saamme tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta: teemmehän Helsingissä oikeita asioita, jotta päästöt vähenevät?

TyyppiNimiTeematKuvaaja
Toiminnallinen mittariSeuranta ja raportointi
Toiminnallinen mittariSeuranta ja raportointi
Toiminnallinen mittariAsemakaavoitusRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöLiikenteen hinnoittelu
Toiminnallinen mittariLiikenne
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariEnergiarenessanssi
Toiminnallinen mittariAsuinrakennukset
Toiminnallinen mittariRahoitus ja kannustimet
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötHankinnat
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKasvatus ja koulutus
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötVälilliset päästötSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötHiilinielut
Toiminnallinen mittariTontinluovutus
Toiminnallinen mittariTontinluovutus
Toiminnallinen mittariTontinluovutus
Toiminnallinen mittariKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
Toiminnallinen mittariKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
Toiminnallinen mittariUudet energiaratkaisutViestintä ja osallistuminen
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
Toiminnallinen mittariTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitusTontinluovutus
Toiminnallinen mittariHankinnatJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöKaupunkiympäristö ja -tarjonta
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittariJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittariUudet energiaratkaisut
Toiminnallinen mittariUudet energiaratkaisut
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötKasvatus ja koulutus
Toiminnallinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitus
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötHiilinielut
Toiminnallinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetRakennusvalvontaUudet energiaratkaisut
Toiminnallinen mittariKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistusUudet energiaratkaisut
Toiminnallinen mittariTontinluovutus
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjausKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistusRakentaminen ja rakennusten käyttö
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittariAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittariHiilinielut
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötVälilliset päästöt
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKaupungin omistamat rakennuksetHankinnatViestintä ja osallistuminen
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötHiilinielut
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariAsuinrakennukset
Toiminnallinen mittariIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
Toiminnallinen mittariIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
Toiminnallinen mittariRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
Toiminnallinen mittariRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariLiikenne
Toiminnallinen mittariPalvelurakennuksetAsuinrakennukset
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittariTontinluovutus
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötUudet energiaratkaisut
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöKaupunkiympäristö ja -tarjonta
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittariLiikenne
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariHiilinielut
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittariLiikenteen hinnoittelu
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittariAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKaupungin omistamat rakennuksetHankinnat
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKaupungin omistamat rakennuksetKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousHankinnat
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötLiikenteen hinnoittelu
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötHankinnat
Toiminnallinen mittariHiilinielut
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittariEnergiarenessanssi
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKasvatus ja koulutus
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötTäydentyvä kaupunkirakenneLiikenne
Toiminnallinen mittariEnergiatehokas maankäyttö ja kaupunkirakenneAsemakaavoitusRakentaminen ja rakennusten käyttö
Toiminnallinen mittariEnergiatehokas maankäyttö ja kaupunkirakenneRakentaminen ja rakennusten käyttö
Toiminnallinen mittariVälittömät päästöt
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariViestintä ja osallistuminen
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariSeuranta ja raportointi
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötVälittömät päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittariTontinluovutus
Toiminnallinen mittariHankinnat
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittariUudet energiaratkaisut
Toiminnallinen mittariUudet energiaratkaisut
Toiminnallinen mittariKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus
Toiminnallinen mittariKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittariAsemakaavoitus
Toiminnallinen mittariLiikenteen hinnoittelu
Toiminnallinen mittariAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötJakamis- ja kiertotalous
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötHankinnat
Toiminnallinen mittari
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKasvatus ja koulutus
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötKuluttaminen ja jätteet
Toiminnallinen mittariVälilliset päästötHankinnat
Toiminnallinen mittariAjoneuvoteknologian muutokset
Toiminnallinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötLiikenteen hinnoittelu
Toiminnallinen mittariVälittömät päästötUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus
Taktinen mittariLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetEnergiarenessanssiUudet energiaratkaisutRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariUudet energiaratkaisut
Taktinen mittariUudet energiaratkaisut
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariEnergiarenessanssi
Taktinen mittari
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariViestintä ja osallistuminen
Taktinen mittariLiikenne
Taktinen mittariLiikenteen hinnoitteluLiikenne
Taktinen mittariLiikenne
Taktinen mittariEnergiarenessanssi
Taktinen mittariHankinnat
Taktinen mittariViestintä ja osallistuminenIlmastotyön koordinointiSeuranta ja raportointi
Taktinen mittariHankinnatJakamis- ja kiertotalous
Taktinen mittariLiikenteen hinnoitteluAjoneuvoteknologian muutokset
Taktinen mittari
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöLiikenne
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
Taktinen mittariLiikenne
Taktinen mittari
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
Taktinen mittariPalvelurakennuksetAsuinrakennukset
Taktinen mittariKaupungin omistamat asuin- ja palvelurakennukset sekä ulkovalaistus
Taktinen mittariPalvelurakennuksetAsuinrakennukset
Taktinen mittariKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa HelsinkiinLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttöHiilinielut ja päästöjen kompensointi
Taktinen mittariKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalousSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa HelsinkiinLiikenneRakentaminen ja rakennusten käyttöHiilinielut ja päästöjen kompensointi
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöTäydentyvä kaupunkirakenneAsemakaavoitus
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariVälilliset päästötKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariAsuinrakennukset
Taktinen mittariPalvelurakennuksetAsuinrakennuksetUudet energiaratkaisut
Taktinen mittariLiikenne
Taktinen mittari
Taktinen mittariUudet energiaratkaisut
Taktinen mittariUudet energiaratkaisut
Taktinen mittariHiilinielut
Taktinen mittariUudet energiaratkaisut
Taktinen mittari
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariAjoneuvoteknologian muutokset
Taktinen mittariEnergiarenessanssi
Taktinen mittariVälittömät päästötVälilliset päästötIlmastotyön koordinointi, seuranta ja arviointi
Taktinen mittariUudet energiaratkaisut
Taktinen mittariLiikenne
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöKaupunkiympäristö ja -tarjonta
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariLiikenne
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariVälittömät päästöt
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariVälittömät päästötKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariVälilliset päästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittari
Taktinen mittariAjoneuvoteknologian muutokset
Taktinen mittariAjoneuvoteknologian muutokset
Taktinen mittariUudet energiaratkaisut
Taktinen mittariHankinnat
Taktinen mittariVälilliset päästötSmart & Clean kasvu – uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa Helsinkiin
Taktinen mittariHankinnatJakamis- ja kiertotalous
Taktinen mittariHankinnatJakamis- ja kiertotalous
Taktinen mittariEnergiarenessanssi
Taktinen mittariEnergiarenessanssi
Taktinen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöAjoneuvoteknologian muutokset
Taktinen mittari
Taktinen mittariTäydentyvä kaupunkirakenne
Taktinen mittariViestintä ja osallistuminen
Taktinen mittariTontinluovutus
Taktinen mittariRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
Taktinen mittariRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
Taktinen mittariRakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen ja puurakentaminen
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariKestävien kulkumuotojen käyttö
Taktinen mittariTäydentyvä kaupunkirakenneRakennusvalvonta
Taktinen mittariHankinnat
Taktinen mittariUudet energiaratkaisut
Taktinen mittariUudet energiaratkaisut
Taktinen mittariUudet energiaratkaisut
Taktinen mittariKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
Taktinen mittariKasvatus ja koulutusViestintä ja osallistuminen
Strateginen mittariHiilinielut
Strateginen mittari
Strateginen mittari
Strateginen mittariSataman päästöjen vähentäminen
Strateginen mittariLiikenne
Strateginen mittari
Strateginen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöUudet liikkumispalvelut ja liikkumisen ohjaus
Strateginen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Strateginen mittari
Strateginen mittariVälittömät päästötLiikenne
Strateginen mittariVälittömät päästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
Strateginen mittariLiikenne
Strateginen mittariVälittömät päästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
Strateginen mittari
Strateginen mittariVälittömät päästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
Strateginen mittariKestävien kulkumuotojen käyttöSataman päästöjen vähentäminen
Strateginen mittariRakentaminen ja rakennusten käyttö
Strateginen mittariAjoneuvoteknologian muutokset
Strateginen mittari
Strateginen mittariVälittömät päästötRakentaminen ja rakennusten käyttö
Strateginen mittariKuluttaminen, hankinnat, jakamis- ja kiertotalous
Strateginen mittariLiikenne