Hyppää sisältöön
Mittarit

Pyöräväylien pituus

Toiminnallinen mittari

Pyöräväyläverkon pituus Helsingissä. Kattavampi ja yhtenäisempi pyöräväyläverkosto on yksi pyöräilybarometrissä tärkeimmiksi nousseista asioista, joka saisi helsinkiläiset pyöräilemään enemmän. Pyöräväylien määrän lisäämisen pitäisi siis suoraan lisätä pyöräilyn määrää Helsingissä. Toimenpiteet 2 Pyöräliikenteen kantakaupungin tavoiteverkko ja 3 Pyöräliikenteen baanaverkko pyrkivät lisäämään pyöräväyläverkon kattavuutta ja laatua Helsingissä, mutta keskittyvät ainoastaan kantakaupunkiin ja baanaverkkoon. Koko kaupungin kattavan pyöräväyläverkon kannalta on kuitenkin tärkeää seurata myös verkon kokonaisuuden kehitystä.

Vuosien 1975-2011 tiedot löytyvät Helsingin ympäristötilastosta. Vuosien 2012-2018 tiedot on saatu OpenStreetMap-aineistosta laskemalla yhteen kunkin vuoden osalta Helsingissä olevien pyöräteiksi merkittyjen väylien pituudet. Laskenta löytyy Githubista.

HUOM! OpenStreetMap-aineiston kattavuus vaikuttaa mittarin viime vuosien arvoihin. Esimerkiksi vuonna 2011 pyöräväylien pituus oli OpenStreetMapin mukaan 1158 km, mutta Helsingin ympäristötilaston mukaan 1190 km.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
9Pyöräliikenteen kehittämisohjelma ja polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma
Valmis
Merkittävä