Taktinen mittari

Pyöräväylien pituus

Pyöräverkon pituus Helsingissä. Tiedot on saatu OpenStreetMap-aineistosta laskemalla yhteen kunkin vuoden osalta Helsingissä olevien pyöräteiksi merkittyjen väylien pituudet.

HUOM! OpenStreetMap-aineiston kattavuus vaikuttaa mittarin arvoihin.

Kuvaaja

Suorat vaikutukset