Taktinen mittari

Kaupungin omistamien kiinteistöjen kaukolämmönkulutus

Tämä mittari kuvaa, kuinka paljon Helsingin kaupungin omistamat kiisteitöt kuluttavat kaukolämpöä. Monet rakentamiseen ja rakennusten käyttöön liittyvät toimenpiteet pyrkivät parantamaan kaupungin omistaman rakennuskannan energiatehokkuutta ja siten vähentämään tarvittavaa kaukolämmön määrää. Tämä mittari seuraa tämän tavoitteen toteutumista.

Vuosien 2016 ja 2017 data löytyvät Helsingin ympäristötilastosta. Tämänhetkisessä datassa on mukana kaikki kaupungin omistamien kiinteistöjen lämmönkulutus, ei pelkästään kaukolämmönkulutus.

Kuvaaja