Hyppää sisältöön
Mittarit

Kaupungin omistamien kiinteistöjen kaukolämmönkulutus

Taktinen mittari

Tämä mittari kuvaa, kuinka paljon Helsingin kaupungin omistamat kiisteitöt kuluttavat kaukolämpöä. Monet rakentamiseen ja rakennusten käyttöön liittyvät toimenpiteet pyrkivät parantamaan kaupungin omistaman rakennuskannan energiatehokkuutta ja siten vähentämään tarvittavaa kaukolämmön määrää. Tämä mittari seuraa tämän tavoitteen toteutumista.

Vuosien 2016 ja 2017 data löytyvät Helsingin ympäristötilastosta. Tämänhetkisessä datassa on mukana kaikki kaupungin omistamien kiinteistöjen lämmönkulutus, ei pelkästään kaukolämmönkulutus.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
34Toimitilojen energiatehokkuuden seuranta
Aikataulussa
Merkittävä
35Kysyntäjouston pilotointi
Pieni
38Rakentamisen ja ylläpidon hankintakriteerit
Aikataulussa
39Osaamisen kasvattaminen rakentamisessa
Aikataulussa
41Hankesuunnittelun kehittäminen
Aikataulussa
42Elinkaaripäästöjen minimoiminen
Aikataulussa