Hyppää sisältöön
Mittarit

Maalämpöpumppujen kuluttama sähkö

Taktinen mittari

Tämä mittari kuvaa, kuinka paljon kaupungin rakennuksissa olevat maalämpöpumput kuluttavat sähköä. Maalämpöpumput vähentävät kaukolämmityksen tarvetta, ja siten pienentävät kaukolämmöntuotannon tarvetta ja siitä syntyviä päästöjä. Samalla ne kuitenkin vaativat sähköä toimiakseen, ja tämän sähkön tuotanto ja sen päästöt täytyy ottaa päästöjä laskettaessa huomioon. Maalämpöpumppujen sähkönkulutusta on tärkeää seurata erillään muusta sähkönkulutuksesta, jotta nähdään, kuinka paljon maalämpöpumppuihin siirtyminen vähentää lämmönkulutuksesta syntyviä päästöjä suhteessa siihen, jos tämä lämpö olisi kaukolämpöä.