Hyppää sisältöön
Mittarit

Verkkoon kytketyillä aurinkopaneeleilla tuotettu sähköenergia

Viimeisin mittaus
2018
4,6GWh/a
1,25 GWh/a
Tavoitteeseen matkaa
9 vuotta
988,4GWh/a
Tavoite
2030
993GWh/a
Taktinen mittari

Mittari kuvaa sitä, kuinka paljon Helsingin alueella käytössä olevat aurinkopaneelit tuottavat sähköenergiaa vuodessa. Kaikki aurinkopaneeleilla tuotettu energia vähentää tarvetta tuottaa energiaa tavoilla, jotka tuottavat kasvihuonekaasupäästöjä. Sivulta tällä hetkellä löytyvä historiallinen data ei perustu mittauksiin, vaan on laskettu verkkoon kytkettyjen aurinkopaneelien piikkitehosta oletuksella, että 1 MWp aurinkopaneeli tuottaa vuodessa 900 MWh eli 0,9 GWh. Tavoite perustuu Gaia Consulting Oy:n tekemään Rakentamisen osa-alueen päästövähennyslaskelmat -selvitykseen (julkaisematon laskentataulukko, tiivistelmä loppuraportista löytyy täältä.)