Strateginen mittari

Henkilöautoilun kasvihuonekaasupäästöt

Viimeisin mittaus
2018

320,36 kt/a
-3,20 kt/a

Tavoitteeseen matkaa
16 vuotta

-210,36 kt/a

Tavoite
2035

110 kt/a

Tiedot henkilöautoilun kasvihuonekaasupäästöistä on saatu VTT:n kehittämästä LIPASTO-laskentajärjestelmästä.

Kuvaaja