Taktinen mittari

Verkkoon kytkettyjen aurinkopaneeleiden piikkiteho

Viimeisin mittaus
2018

5,11 MW
1,38 MW

Tavoitteeseen matkaa
16 vuotta

1 114,89 MW

Tavoite
2035

1 120 MW

Mittari kuvaa, paljonko Helsingin alueella olevat, sähköverkkoon kytketyt aurinkopaneelit pystyvät ideaalioloissa tuottamaan sähköenergiaa. Tämä piikkiteho on suorassa suhteessa aurinkopaneelipinta-alaan. Uusiutuvan energian lisääminen on usean toimenpiteen tavoitteena, ja aurinkopaneelien lisääminen on yksi olennainen tapa päästä tähän tavoitteeseen.

Menneiden vuosien tiedot löytyvät Helsingin ympäristötilastosta. Tavoite perustuu Gaia Consulting Oy:n tekemään Rakentamisen osa-alueen päästövähennyslaskelmat -selvitykseen (julkaisematon laskentataulukko, tiivistelmä loppuraportista löytyy täältä.)

Kuvaaja