Taktinen mittari

Verkkoon kytkettyjen aurinkopaneeleiden piikkiteho

Viimeisin mittaus
2018

5,11 MW1,38 MW

Tavoitteeseen matkaa
16 vuotta

1 114,89 MW

Tavoite
2035

1 120 MW

Menneiden vuosien tiedot löytyvät Helsingin ympäristötilastosta. Tavoite perustuu Gaia Consulting Oy:n tekemään Rakentamisen osa-alueen päästövähennyslaskelmat -selvitykseen (julkaisematon laskentataulukko, tiivistelmä loppuraportista löytyy täältä.)

Kuvaaja

Suorat vaikutukset