Hyppää sisältöön
Mittarit

Verkkoon kytkettyjen aurinkopaneeleiden piikkiteho

Viimeisin mittaus
2018
5,11MW
1,38 MW
Tavoitteeseen matkaa
14 vuotta
1 114,89MW
Tavoite
2035
1 120MW
Taktinen mittari

Mittari kuvaa, paljonko Helsingin alueella olevat, sähköverkkoon kytketyt aurinkopaneelit pystyvät ideaalioloissa tuottamaan sähköenergiaa. Tämä piikkiteho on suorassa suhteessa aurinkopaneelipinta-alaan. Uusiutuvan energian lisääminen on usean toimenpiteen tavoitteena, ja aurinkopaneelien lisääminen on yksi olennainen tapa päästä tähän tavoitteeseen.

Menneiden vuosien tiedot löytyvät Helsingin ympäristötilastosta. Tavoite perustuu Gaia Consulting Oy:n tekemään Rakentamisen osa-alueen päästövähennyslaskelmat -selvitykseen (julkaisematon laskentataulukko, tiivistelmä loppuraportista löytyy täältä.)