Hyppää sisältöön
Mittarit

Kaupungin rakentamien aurinkopaneeleiden piikkiteho

Viimeisin mittaus
2018
1,86MW
0,61 MW
Tavoitteeseen matkaa
9 vuotta
209,14MW
Tavoite
2030
211MW
Toiminnallinen mittari

Mittari kuvaa, paljonko Helsingin kaupungin rakentamat, sähköverkkoon kytketyt aurinkopaneelit pystyvät ideaalioloissa tuottamaan sähköenergiaa. Tämä piikkiteho on suorassa suhteessa aurinkopaneelipinta-alaan. Uusiutuvan energian lisääminen on usean toimenpiteen tavoitteena, ja aurinkopaneelien lisääminen on yksi olennainen tapa päästä tähän tavoitteeseen. Tämä mittari seuraa tämän tavoitteen toteutumista aurinkopaneelien osalta.

Sivulta tällä hetkellä löytyvät tiedot on laskettu tältä sivulta. Tavoitteet perustuvat Gaia Consulting Oy:n tekemään Rakentamisen osa-alueen päästövähennyslaskelmat -selvitykseen (julkaisematon laskentataulukko, tiivistelmä loppuraportista löytyy täältä.) Tavoitteet perustuvat Helsingin kaupungin omistamien rakennusten käytettävissä olevaan kattopinta-alaan eli siihen, paljonko kaupunki pystyy pinta-alan käytön kannalta realistisesti rakentamaan aurinkopaneeleita, sekä siihen, paljonko energiantuotannon päästöjä täytyy vähentää, mikäli kokonaispäästövähennystavoitteeseen halutaan päästä.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
37Uusiutuvan energian tavoiteohjelman laatiminen kaupungin rakennuskannassa
Ei toteuteta tässä vaiheessa
Merkittävä