Taktinen mittari

Kävelyn kulkumuoto-osuus

Tämä mittari kuvaa, kuinka suuri osa syksyn arkipäivänä tehdyistä matkoista Helsingin sisällä tehdään kävellen. Kävellen tehdyt matkat voivat olla huomattava osuus lyhyistä matkoista. Tämä riippuu mm. jalkakäytävien kunnosta ja ympäristön viihtyisyydestä. Toimenpide 5 Miellyttävä ja turvallinen kävely-ympäristö pyrkii lisäämään kävelyn osuutta liikkumisessa tekemällä kävelyreiteistä entistä mukavampia ja turvallisempia. Tämän mittarin avulla seurataan tämän tavoitteen toteutumista.

Matkalla tarkoitetaan siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Matkoja ovat esim. meno kotoa töihin tai työpaikalta kokoukseen. Mukaan otetaan vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Pienet poikkeamiset kioskille, kauppaan yms. eivät katkaise matkaa.

Data löytyy Helsingin ympäristötilastosta ja Helsinkiläisten liikkumistottumukset -tutkimuksista (2010-2014).

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
5Miellyttävä ja turvallinen kävely-ympäristö
Ajallaan
Pieni