Taktinen mittari

Perinteisen joukkoliikenteen ilmastopäästöjen päästökerroin

Perinteiseen joukkoliikenteeseen lasketaan bussit, ratikat, junat, metro ja taksit mutta ei moderneja liikkkumispalveluja kuten Uberia tai kaupunkipyöriä. Päästökerroin lasketaan matkustajakilometriä kohti.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
23Bussien latausinfra
Ajallaan
Kohtalainen