Taktinen mittari

Suhtautuminen pyöräilyn edistämiseen

Osuus helsinkiläisistä, jotka suhtautuvat myönteisesti pyöräilyn edistämiseen. 

Luku saadaan pyöräilybarometrista. Dataa on vuosilta 2014, 2016 ja 2018. 

 

Kuvaaja

Suorat vaikutukset