Hyppää sisältöön
Mittarit

Talvella pyöräilevien osuus

Taktinen mittari

Mittari kuvaa niiden helsinkiläisten osuutta, jotka pyöräilveät vuoden ympäri. Pyöräilyn kulkumuoto-osuus on laskettu syksyn arkivuorokauden kulkumuoto-osuutena, mutta pyöräilijöiden määrä vaihtelee huomattavasti eri vuodenaikoina. Päästöjen vähentämiseksi pyöräilyn määrää olisi hyvä saada nostettua myös talviaikaan. Pyöräilyn kulkumuoto-osuus talvella ei ole tiedossa, mutta osuus helsinkiläisistä, jotka pyöräilevät myös talvella on, ja kertoo samaan tapaan pyöräilyn määrästä talvella.

Tiedot on saatu Pyöräilybarometri-tutkimuksesta, jossa selvitetään helsinkiläisten asenteita pyöräliikenteeseen. Tämä mittari näyttää, kuinka suuri osa vastanneista vastasi "Liikutteko pyörällä?" -kysymykseen vaihtoehdolla "Ympäri vuoden".