Taktinen mittari

Tyytyväisyys pyöräväylien talvihoitoon

Mittari kuvaa helsinkiläisten tyytyväisyyttä Helsingin pyöräväylien talvihoitoon. Tiedot on saatu Pyöräilybarometri-tutkimuksesta, jossa selvitetään helsinkiläisten asenteita pyöräliikenteeseen. Tässä mittarissa on kysymyksen "Miten tyytyväinen olette pyöräväylien talvihoitoon Helsingissä?" keskimääräinen vastaus. Suurinta tyytyväisyyttä indikoi arvo 4 ja pienintä tyytyväisyyttä arvo 1.

Vastausvaihtoehdot:

  • Tyytyväinen (4)
  • Melko tyytyväinen (3)
  • Ei osaa sanoa
  • Melko tyytymätön (2)
  • Tyytymätön (1)

Kuvaaja

Suorat vaikutukset