Hyppää sisältöön
Taktinen mittari

Pyöräilyn kulkumuoto-osuus

Viimeisin mittaus
2020
11,20%
1,83 %-yks.
Tavoitteeseen matkaa
4 vuotta
5,80%-yks.
Tavoite
2025
17%

Pyöräilyn prosenttiosuus syksyn (syyskuu-lokakuun alku) arkivuorokautena tehdyistä matkoista Helsingin maantieteellisellä alueella.

Menneiden vuosien tiedot löytyvät eri vuosien Helsinkiläisten liikkumistottumukset -tutkimuksista. Tavoittet vuosille 2020 ja 2025 löytyvät pyöräilyn edistämisohjelmasta.

Matkalla tarkoitetaan siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Matkoja ovat esim. meno kotoa töihin tai työpaikalta kokoukseen. Mukaan otetaan vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Pienet poikkeamiset kioskille, kauppaan yms. eivät katkaise matkaa.