Taktinen mittari

Pyöräilyn kulkumuoto-osuus

Viimeisin mittaus
2018

11 %2 %-yks.

Tavoitteeseen matkaa
1 vuotta

4 %-yks.

Tavoite
2020

15 %

Pyöräilyn prosenttiosuus kaikista vuoden aikana tehdyistä matkoista Helsingin maantieteellisellä alueella.

Helsinkiläisten liikkumistottumukset: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/tutkimus-ja-tilastot/julkaisut/

Matkalla tarkoitetaan siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Matkoja ovat esim. meno kotoa töihin tai työpaikalta kokoukseen. Mukaan otetaan vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Pienet poikkeamiset kioskille, kauppaan yms. eivät katkaise matkaa.

Kuvaaja

Suorat vaikutukset