Toiminnallinen mittari

Liityntäpysäköinnin uudet pyöräpaikat

Viimeisin mittaus
2014

0 kpl

Tavoitteeseen matkaa
6 vuotta

1 940 kpl

Tavoite
2025

1 940 kpl

Liityntäpysäköinnin kehittämisohjelmassa on asetettu tavoitteeksi rakentaa 1940 uutta pyöräpysäköintipaikkaa ja 683 uutta autopysäköintipaikkaa Helsinkiin seudullisesti ja paikallisesti merkittäville julkisen liikenteen asemille. Mittari kuvaa toteutuneiden pyöräpysäköintipaikkojen määrää.

Hyvät liityntäpysäköintimahdollisuudet tekevät joukkoliikenteen käytön käteväksi myös niille, jotka asuvat kauempana joukkoliikenteen asemista ja pysäkeistä.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
1Liikenteen solmukohtien palvelutarjonta ja vaihtojen sujuvuus
Ajallaan
Pieni