Toiminnallinen mittari

Liityntäpysäköinnin uudet autopaikat

Viimeisin mittaus
2014

0 kpl

Tavoitteeseen matkaa
6 vuotta

683 kpl

Tavoite
2025

683 kpl

Liityntäpysäköinnin kehittämisohjelmassa on asetettu tavoitteeksi rakentaa 1940 uutta pyöräpysäköintipaikkaa ja 683 uutta autopysäköintipaikkaa Helsinkiin seudullisesti ja paikallisesti merkittäville julkisen liikenteen asemille. Mittari kuvaa toteutuneiden autopysäköintipaikkojen määrää ja seuraa toimenpiteen 1 Liikenteen solmukohtien palvelutarjonta ja vaihtojen sujuvuus toteutumista autojen liityntäpysäköinnin osalta.

Liityntäpysäköintipaikkojen määrän lisäämisen tavoitteena on helpottaa liityntäpysäköintiä ja siten saada enemmän ihmisiä kulkemaan henkilöautolla vain osan matkaa, ja vaihtamaan loppumatkaksi julkisiin. Tämä vähentää henkilöautoilla ajettuja kilometrejä ja siten henkilöautojen päästöjä.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
1Liikenteen solmukohtien palvelutarjonta ja vaihtojen sujuvuus
Ajallaan
Pieni