Toiminnallinen mittari

Osuus tontinluovutuskilpailuista, joissa HNH-kriteerit

Kuinka isossa osassa kilpailuista otettu kriteereiksi HNH-kriteerit "ekotehokkuus ja hiilijalanjälki"

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
61Tontinluovutuskilpailujen kriteeriksi hiilijalanjälki
Ajallaan
62Hiilineutraaliuteen ja S&C-kasvuun keskittyvät tontinluovutuskilpailut
Ajallaan