Toiminnallinen mittari

Läpikäydyt tontinluovutuksen HNH-pilotit

Kuinka suuri osuus sellaisista pilottikohteista on käyty tontinluovutusehtojen näkökulmasta läpi, joissa on käytetty älykkäitä energiaratkaisuja ja muita HNH-kriteerejä. 

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
60Tontinluovutusehtojen kehittäminen
Ajallaan