Hyppää sisältöön
Mittarit

Läpikäydyt tontinluovutuksen HNH-pilotit

Toiminnallinen mittari

Kuinka suuri osuus sellaisista pilottikohteista on käyty tontinluovutusehtojen näkökulmasta läpi, joissa on käytetty älykkäitä energiaratkaisuja ja muita HNH-kriteerejä.