Toiminnallinen mittari

HNH-tontinluovutuskilpailujen lukumäärä

Kuinka monta tontinluovutuskilpailua järjestetään, jotka tähtäävät hiilineutraaliin Helsinkiin

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
62Hiilineutraaliuteen ja S&C-kasvuun keskittyvät tontinluovutuskilpailut
Ajallaan