Toiminnallinen mittari

HNH-kriteereillä luovutettu kerrosala tontinluovutuskilpailuissa

HNH-kriteereillä luovutettu kerrosala tontinluovutuskilpailuissa (kerrosneliömetriä)

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
62Hiilineutraaliuteen ja S&C-kasvuun keskittyvät tontinluovutuskilpailut
Ajallaan