Hyppää sisältöön
Mittarit

Priorisoidun talvihoidon piirissä olevat pyörätiet

Viimeisin mittaus
2021
63km
22 km
Tavoitteeseen matkaa
1 vuotta
42km
Tavoite
2022
105km
Toiminnallinen mittari

Mittari kuvaa priorisoidun talvihoidon piirissä olevien pyöräteiden yhteispituutta. Mittarin avulla seurvataan toimenpiteen 4 "Pyörätieverkon hoidon korkea taso" toteutumista kertomalla, kuinka monta kilometriä Helsingin pyöräväyläverkostosa on korkeatasoisesti hoidettua.

Menneiden vuosien data löytyy Pyöräteiden talvihoidon kokeilun 2015-2018 loppuraportista. Myös tulevaisuuden tavoitteet löytyvät samasta loppuraportista. Vuoden 2018 data ja 2021 tavoite löytyvät toimenpiteen sivulta. Jokaisen vuoden data kertoo merkityn vuoden lopun tilanteen, eli esimerkiksi vuosi 2017 tarkoittaa talvea 2017-2018.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
4Pyörätieverkon talvihoidon korkea taso
Aikataulussa
Kohtalainen