Taktinen mittari

Muiden kuin kaupungin rakentamien aurinkopaneeleiden piikkiteho

Viimeisin mittaus
2018

2,05 MW0,77 MW

Tavoitteeseen matkaa
11 vuotta

889,95 MW

Tavoite
2030

892 MW

Menneiden vuosien tieto piikkitehosta on saatu ottamalla kaikkien verkkoon kytkettyjen aurinkopaneelien piikkiteho (Helsingin ympäristötilastosta) ja vähentämällä siitä kaupungin ja Helenin omistamien paneeleiden piikkiteho. Tavoitteet perustuvat Gaia Consulting Oy:n tekemään Rakentamisen osa-alueen päästövähennyslaskelmat -selvitykseen (julkaisematon laskentataulukko, tiivistelmä loppuraportista löytyy täältä.)

Kuvaaja

Suorat vaikutukset