Hyppää sisältöön
Mittarit

Muiden kuin kaupungin rakentamien aurinkopaneeleiden piikkiteho

Viimeisin mittaus
2018
2,05MW
0,77 MW
Tavoitteeseen matkaa
9 vuotta
889,95MW
Tavoite
2030
892MW
Taktinen mittari

Mittari kuvaa, paljonko Helsingin alueella olevat, muut kuin kaupungin ja Helenin rakentamat, sähköverkkoon kytketyt aurinkopaneelit pystyvät ideaalioloissa tuottamaan sähköenergiaa. Tämä piikkiteho on suorassa suhteessa aurinkopaneelipinta-alaan. Kaupunki ei suoraan pysty vaikuttamaan yksityisten kansalaisten ja taloyhtiöiden ratkaisuihin aurinkopaneelien suhteen, mutta monet ohjelman toimenpiteet pyrkivät kannustamaan taloyhtiöitä ja kuntalaisia energiatehokkuuteen ja käyttämään vähäpäästöisiä energialähteitä. Tämän mittarin avulla tämän tavoitteen toteutumista voidaan seurata aurinkopaneelien osalta.

Menneiden vuosien tieto piikkitehosta on saatu ottamalla kaikkien verkkoon kytkettyjen aurinkopaneelien piikkiteho (Helsingin ympäristötilastosta) ja vähentämällä siitä kaupungin ja Helenin omistamien paneeleiden piikkiteho. Tavoitteet perustuvat Gaia Consulting Oy:n tekemään Rakentamisen osa-alueen päästövähennyslaskelmat -selvitykseen (julkaisematon laskentataulukko, tiivistelmä loppuraportista löytyy täältä). Tavoitteet perustuvat Helsingissä käytettävissä olevaan kattopinta-alaan eli siihen, paljonko Helsingin alueelle pystyy realistisesti rakentamaan aurinkopaneeleita, sekä siihen, paljonko energiantuotannon päästöjä täytyy vähentää, mikäli kokonaispäästövähennystavoitteeseen halutaan päästä.