Toiminnallinen mittari

Ajan tasalla olevien toimenpiteiden osuus

Toimenpiteet tulee päivittää vähintään neljännesvuosittain. Toimenpiteet, joiden päivityksestä alle 3 kk vs. kaikki toimenpiteet

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
147Toimenpideohjelman arviointi
Myöhässä