Taktinen mittari

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus

Joukkoliikenteen prosenttiosuus kaikista syksyn arkivuorokautena tehdyistä matkoista Helsingin maantieteellisellä alueella. Monet toimenpiteet, kuten 1, 7, 8, 14, 16 ja 29 pyrkivät lisäämään joukkoliikenteen osuutta helsinkiläisten matkanteossa. Tämä mittari seuraa tämän tavoitteen toteutumista.

Menneiden vuosien arvot löytyvät eri vuosien Helsinkiläisten liikkumistottumukset -tutkimuksista.

Matkalla tarkoitetaan siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Matkoja ovat esim. meno kotoa töihin tai työpaikalta kokoukseen. Mukaan otetaan vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Pienet poikkeamiset kioskille, kauppaan yms. eivät katkaise matkaa.

Kuvaaja