Toiminnallinen mittari

Rakennettujen uusien pyöräpysäköintipaikkojen määrä

Viimeisin mittaus
2019

2 262 kpl
758 kpl

Tavoitteeseen matkaa
1 vuotta

1 342 kpl

Tavoite
2020

3 604 kpl

Mittari kuvaa vuoden 2016 jälkeen, Polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelmassa suunniteltujen uusien pyöräpysäköintipaikkojen rakentamista. Mittarin avulla seurataan toimenpiteen 9 Pyöräliikenteen kehittämisohjelma ja polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma toteutumista pyöräpysäköinnin osalta.

2017-2018 rakennettujen pyörätelineiden määrä löytyy vuoden 2019 Pyöräilykatsauksesta.

Vuoden 2019 tavoite oli rakentaa 900 uutta pyöräpysäköintipaikkaa. Tästä tavoitteesta hieman jäätiin (toteuma oli 758 uutta pyöräpysäköintipaikkaa).Teknisten vaikeuksien ja työmaiden vuoksi suunnitellusta määrästä noin sataa pyöräpaikkaa ei voitu vielä vuonna 2019 asentaa.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
6Pyöräilyyn liittyvät palvelut
Myöhässä
Kohtalainen
9Pyöräliikenteen kehittämisohjelma ja polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma
Ajallaan
Merkittävä