Hyppää sisältöön
Mittarit

Kestävien kulkumuotojen osuus tehdyistä matkoista

Taktinen mittari

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenlaskettu prosenttiosuus kaikista vuoden aikana tehdyistä matkoista Helsingin maantieteellisellä alueella. Se tapa, jolla ihmiset liikkuvat Helsingin alueella, vaikuttaa suuresti kaupungin päästöihin, joten toimenpideohjelmassa on useita toimenpiteitä, joilla yritetään kannustaa ihmisiä kulkemään enemmän joukkoliikenteellä ja täysin päästöttömillä kulkutavoilla. Tämän mittarin avulla näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta tähän tavoitteeseen pystytään seuraamaan kokonaisuutena.

Menneiden vuosien tiedot löytyvät eri vuosien Helsinkiläisten liikkumistottumukset -tutkimuksista.

Matkalla tarkoitetaan siirtymistä kävellen tai jollain kulkuneuvolla paikasta toiseen. Matkoja ovat esim. meno kotoa töihin tai työpaikalta kokoukseen. Mukaan otetaan vain Helsingin sisällä tapahtuvat matkat. Pienet poikkeamiset kioskille, kauppaan yms. eivät katkaise matkaa. Ammattimaisesti liikkuvilla, kuten autonkuljettajilla, taksinkuljettajilla, postinkantajilla tms. matkat on laskettu niiltä osin, kun ne eivät ole ammattiin liittyviä matkoja.