Toiminnallinen mittari

Markkinavuoropuhelutilaisuuksien määrä suhteessa elintarvikehankintojen määrään

Palvelukeskus Helsingin järjestämien markkinavuoropuhelutilaisuuksien lukumäärä vuodessa suhteessa elintarvikehankintojen määrään.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
113Elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen ympäristö- ja ilmastokriteerit
Ajallaan

Suorat vaikutukset