Toiminnallinen mittari

Ilmastokriteerien läpileikkaavuus elintarvikehankintakategorioissa

Ilmastokriteerien läpileikkaavuus elintarvikehankintakategorioissa, eli kuinka suurella osalla elintarvikehankintakategorioista on elinkaaren eri vaiheisiin liittyvä kriteeriehdotus kirjastossa.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
113Elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen ympäristö- ja ilmastokriteerit
Ajallaan

Suorat vaikutukset