Hyppää sisältöön
Toiminnallinen mittari

Ilmastokriteerit omaavien elintarvikehankintojen osuus - hankintakategoriat

Ilmastokriteerit omaavien elintarvikehankintojen prosentuaalinen osuus kaikista elintarvikehankinnoista. Tarkastelussa kriteerit jotka kohdistuvat hankintakategoriaan.

Seurataan kvartaaleittain? Tavoite 2020 100 %.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
113Elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen ilmastokriteerit
Ajallaan
Merkittävä