Toiminnallinen mittari

Sopimuskumppaneiden kanssa pidettyjen ympäristö- ja ilmastoasioiden käsittelykertojen lukumäärä

Sopimuskumppaneiden kanssa pidettyjen ympäristö- ja ilmastoasioiden käsittelykertojen lukumäärä sopimuskauden aikana

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
113Elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen ilmastokriteerit
Ajallaan
Merkittävä