Hyppää sisältöön
Toiminnallinen mittari

Sellaisten sopimusten määrä, joihin on lisätty ympäristö- ja ilmastoasioiden vuosittainen käsittely sopimuskumppanin kanssa

Sellaisten sopimusten määrä, joihin on lisätty ympäristö- ja ilmastoasioiden vuosittainen käsittely sopimuskumppanin kanssa.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
113Elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen ilmastokriteerit
Aikataulussa
Merkittävä