Toiminnallinen mittari

Toteutettujen Solmu-toimenpiteiden määrä

Viimeisin mittaus
2017

0 kpl

Tavoitteeseen matkaa
2 vuotta

28 kpl

Tavoite
2021

28 kpl

Solmu-projektin tavoitteena on ollut helpottaa  julkisilla liikkumista pääkaupunkiseudulla tekemällä liikennevälineiden välillä vaihtamisesta sujuvampaa ja helpompaa. Tämä mittari mittaa Helsingissä toteutettujen Solmu-toimenpiteiden määrää. Projektin toimenpideohjelmassa (2017) näitä on esitetty Helsingin kaupungille 28 (kaupungin toimenpiteet listattu toimenpideohjelman pdf:n sivulta 226 eteenpäin). Tämän mittarin avulla voidaan seurata näiden toimenpiteiden valmistumisen etenemistä.

Kuvaaja